چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby

آن زن طنز را بسیار خوب درک می کرد و بی درنگ به سر و سامان دادن دقیق چیزها و نظم و ترتیب و نظافت خانه اش پرداخت، و بسیار زودتر از آنچه تصور می کرد به موفقیت مالی چشمگیری دست یافت. خویشاوندی به او هدیه ای بزرگ داد. زن نیز اکنون دائم گوش به زنگ علائم و هدایتها است. ثروت را بو می کشد و به سوی خود می کشاند. مدام به ظاهر امور رسیدگی تا در کمال منظم و ترتیب باشند؛ و دریافته است کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمی ماند.

بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است. و اندوختن از سر حرص و احتکار، جز تنگدستی عاقبتی ندارد.

هستند که می پاشند و بیشتر می اندوزند. و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می دارند، اما به نیازمندی می انجامد.

مردی را می شناختم که می خواست پالتویی با آستر پوست بخرد. با همسرش به فرودشگهای زیادی سر زد، اما هیچ کدام را نپسندید. می گفت همه آنها به نظرم بُنجل می آمدند. تا اینکه فروشنده ای پالتویی را نشان داد که می گفت هزار دلار می ارزد. منتها چون آخر فصل است مدیر فروشگاه آن را پانصد دلار هم می فروشد.
کل دارایی اش حدود هفت صد دلار بود. ذهن استدلالی می گفت: نباید همه دارایی ات را صرف خرید یک پالتو کنی. اما او انسانی بود بسیار شهودی و هرگز به استدلال نمی پرداخت.

به همسرش رو کرد و گفت: اگر این پالتو را بخرم یک عالم پول در می آورم! همسرش نیز به سردی موافقت کرد. یک ماهی نگذشته بود که حق العملی ده هزار دلاری دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرد و چنان احساس تمولی به او بخشید که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آ« پالتو را نمی خرید، این حق العمل را نمی ستاند. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سودی کلان به بار آورد.

اگر انسان رهنمودهای به مصرف رساندن یا بخشیدن را نادیده بگیرد، همان مقدار را به طرزی ناخوشایند خرج خواهد کرد یا از دست خواهد داد.
خانمی برایم حکایت کرد که روز شکرگزار
ی به خانواده اش گفته بود که نمی تواند برای شب شکر گزاری شام مفصلی تهیه ببیند. البته زن پول داشت، منتها تصمیم گرفته بود آن را پس انداز کند.
چند روز بعد، دزدی به خانه آنها دستبرد زد و دقیقا" همان مبلغ پولی را که خرج شام می شد از کشوری میز کارش ربود.

قانون هماره حامی کسی است که بی باکانه، منتها خردمندانه خرج می کند.

یکی از شاگردانم با خواهر زاده کوچکش به خرید رفته بود بچه پایش را توی یک کفش کرده و بهانه یک اسباب بازی را گرفته بود. شاگردم به بچه گفته بود که استطاعت خرید آن را ندارد.
اما ناگهان پی برده بود که که دارد از فقر و تنگدستی دعوت می کند. گویی فراموش کرده که روزی رسان او خدا است. پس بی درنگ اسباب بازی را خریده بود. هنگام بازگشت به خانه دقیقا" همان مبلغ پولی را که برای خرید اسباب بازی پرداخته بود در خیابان یافته بود.

اگر انسان به منشا رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد، صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. (( بر وفق ایمانت تو را عطا شود.)) (( پس ایمان ، اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده .)) چون ایمان پشم از از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند. و (( زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.))
عیسی مسیح این مژده ( بشارت خوش) را آورد که قانونی بالاتر از قانون کارما وجود دارد که از قانون کارما فرا می رود. و این قانون، قانون فیض و رحمت یا قانون عفو وبخشایش است. یعنی آن که در پرتو لطف و عنایت، و نه در لوای قانون؛ آدمی را از قانون علیت یا مکافات عمل می رهاند.

به ما گفته اند: از جایی که نکاشته ای می دروی و از جایی که نیفشانده ای ، گرد می آوری. و همچنین گفته اند: بیاییدای برکت یافتگان و از پدر من ، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. این حال سراسر بهجت ، در انتظار کسی است که بر اندیشه تبار ( یا دنیا ) چیره شده است.
در اندیشه دنیا، محنت و تعب وجود دارد. اما عیسی مسیح گفت: خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده ام.

اندیشه جهان یعنی گناه و بیماری و مرگ. اما عیسی مسیح دید که آنها مطلقا" وجود ندارند. و گفت: پس از آن، مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول در گذشت.
اکنون از دیدگاه علمی نیز می دانیم که اگر در ذهن نیمه هشیار، تصویر جوانی جاودان، و اعتقاد راسخ به حیات ابدی پدید آید، می توان بر مرگ چیره شد.

ذهن نیمه هشیار که قدرت مطلق است و بی مسیر و جهت، بی هیچ چون و چرا دستورها را اجرا می کند.

به یمن هدایت هشیاری برتر(خدای درون یا الوهیت باطن آدمی است)، (( رستاخیز تن)) انجام می پذیرد.
یعنی انسان دیگر تن خود را به آغوش مرگ نمی سپارد. و تن او به همان (( تن نوری)) تحول می یابد که والت ویتمن آن را سروده است. زیرا مسیحیت براساس بخشایش گناهان و (( گوری تهی)) بنا شده است.

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.