چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby
در طبیعت تنها چیزی که به یک جسم وزن می بخشد قانون جاذبه است. و اگر بشود سنگریزه ای را به اندازه ای که باید، از این سیاره بالا برد و دور کرد، به بی وزنی می رسد. عیسی مسیح نیز وقتی که گفت: بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گران باران ، و یوغ مرا بر خود گیرید، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک. همین طور منظور را مد نظر داشت.

عیسی مسیح بر تموج جهان یا نفحه دنیا چیره شده بود، و در عرصه چهار بُعدی عمل می کرد. یعنی در آن عرصه که تنها کمال هست و تکمیل و حیات و شادمانی.

به همین دلیل بود که گفت: بیایید نزد من ای همه زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامش خواهم بخشید.

همچنین در مزمور پنجاه و پنجم می خوانیم : نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. چه بسیارند آیات و حکایات کتاب مقدس که مدام گوشزد می کنند که جنگ از آن خداست ، نه از آن انسان. و تنها وظیفه انسان این است که آرام بگیرد. بایستید و نجات خداوند را ببینید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید.

این نشان می دهد که هشیاری برتر( یا الوهیت باطن) رزمنده جنگها و رهاننده بارهای آدمی است. از این رو، اگر انسان باری به دوش کشد، از قانون تخطی کرده است. و بار یعنی هر اندیشه منفی یا اوضاع و شرایط مخالف ؛ که البته ریشه اش را باید در ذهن نیمه هشیار جستجو کرد.

از سطح هشیار یا ذهن استدلالی نمی توان ذهن نیمه هشیار را هدایت کرد و پیش برد. زیرا ذهن استدلالی ( عقل) دارای تصوراتی محدود و آکنده است از تردیدها و ترسها است.

پس اکنون می توانیم دریابیم که سپردن بار به هشیاری برتر( الوهیت باطن) یعنی به آن عرصه که (( بار سبک شده است)) یا به بی وزنی رسیده است، تا چه پایه علمی است.

خانمی به پول نیاز داشت. برای سبک کردن بار ذهن نیمه هشیار خود این عبارت را تکار کرد که : من این بار تنگدستی را به دست الوهیت باطن خود می سپرم ، و خود بی خیال به سر می برم تا به وفور دارا باشم.
بار این خانم اعتقادش به تنگدستی بود. و به محض اینکه با اعتقاد به وفور، بار خود را به دست هشیاری برتر سپرد، بهمنی از فراوانی نصیب او شد.

در کتاب مقدس آمده است: مسیح در شما و امید جلال است.
 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.