چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby

 

در دنیا شگفتیهای زندگی می کرد و جز ثروت و دولت، هیچ جز به نظرش واقعی نمی آمد. چندی نگذشت که با مردی متمول ازدواج کرد و جواهرات و تجملات آشکار شدند. نمی دانم شوهرش همان کسی بود که خدا می خواست یا نه. اما این را می دانم که فراوانی و توانگری باید در زندگی این زن عینیت می یافت، چون تنها همان را تصویر کرده بود.
تا انسان هر چه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.
ترس نیرویی است که به راه کج رفت، و باید به راه راست برگردد یا ایمان بدل شود.
عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان چرا هراسانید؟ و اگر بتوانی ایمان آوری، مومن را همه چیز ممکن است.
شاگردانم اغلب از من می پرسند: چگونه می توانم از شر ترس خلاص شوم؟ و من پاسخ می دهم: با پیش رفتن به سوی همان چیزی که از آن می ترسید!
ترس تو است که شیر را درنده می کند.
بر شیر بتاز تا ناپدید شود. فرار کن تا دنبالت کند.
در یکی از فصلهای پیشین نشان داده ام که به محض اینکه شاگردم بی باکانه پول خرج کرد و ایمانش را به اینکه روزی رسان او خداست و روز اش تمام نشدنی است نشان داد: چگونه شیر تنگدستی از سر راهش کنار رفت و ناپدید شد.
چه بسیارند آن وعده از شاگردانم که با بی باکی در خرج کردن پول، از اسارت فقر و تنگدستی رهیده اند و اکنون صاحب مال و مکنت هستند. تاکید بر این حقیقت که خدا، نه تنها بخشاینده بلکه خود موهبت نیز هست، بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد. و از آنجا که انسان با بخشاینده موهبت یگانه است، پس با موهبت او نیز یگانه است. (( سپاس برای خدای بخشاینده موهبتها)) جمله ای است شکوهمند و اعجاز آفرین.
انسان آن قدر با اندیشیدن به جدایی و تنگدستی، خود را از برکات و نعمات خود جدا کرده است که گاه زدودن این عقاید کاذب از ذهن نیمه هشیار به یک دینامیت نیاز دارد. و دینامیت یعنی وضعیتی خطیر.
انسان باید لحظه به لحظه، خود را بپاید تا ببیند که انگیزه عمل او ترس است یا ایمان.
((پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید کرد.)) ترس را یا ایمان را؟
چه بسا ترس انسان از شخصیت برخی از افراد باشد. در این صورت، از آنها نپرهیزید. با اشتیاقی هر چه تمامتر به دیدارشان بشتابید تا دریابید که آنها حلقه هایی هستند.((طلایی)) در زنجیر خیر و صلاحتان. و اگر چنین نباشد، آنها خود به طرزی هماهنگ از سر راهتان کنار خواهد رفت.
چه بسا ترس انسان را از بیماری یا میکرب باشد. در این صورت، باید نترس و آسوده خاطر بر جا ماند تا بتواند مصونیت خود را حفظ کند.
آدمی تنها زمانی می تواند میکرب را به سوی خود بکشاند که با میکرب هم نفخه یا هم طیف شده باشد. و البته ترس سبب می شود که انسان تا سطح چون هر اندیشه ای باید عینیت یابد، فکر بیماری نیز بیماری می آورد. اگر نه در هشیاری برتر یا ذهن الهی میکرب وجود ندارد. میکرب حاصل (( خیالات نادرست)) آدمی است.
به محض اینکه انسان دریابد که شر قدرتی ندارد،((در یک چشم به هم زدن)) رهایی او نیز از راه می رسد. عالم مادی و محو و عالم چهار بُعدی یا(( دنیای شگفتیها)) آشکار می شود. (( و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید. چون که آسمان اول و زمین اول در گذشت. و پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. زیرا که چیزهای اول در گذشت.))

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.