چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby


و به هر جا كه مي رفت عاليترين خدمات در اختيارش قرار مي گرفت. اما وقتي به نيويورك برگشت مه زبانش را مي دانست، فكر كرد كه خدا ديگر لازم نيست. پس به طور عادي دنبال كارهايش را گرفت و همه چيز خراب از كار درآمد. چمدانهايش با تاخير به دستش رسيدند و همه كارهايش چون كلاف سر در گم به همه پيچيدند و دچار ناهماهنگي و آشفتگي شد. شاگرد بايد (( احساس حضور خدا)) را به عادت بدل كند تا لحظه اي از ياد خدا غافل نباشد. (( در همه راههاي خود او را بشناس و او طريقهات را راست خواهد گردانيد.)) هيچ چيز زياده از حد ناچيز يا زياده از حد عظيم نيست.

گاه رويداي بس ناچيز مي تواند نقطه عطف زندگي انسان باشد. رابرت فولتون با ديدن آب جوشي كه از يك كتري بخار مي كرد كشتي بخار را ديد!

چه بسيار ديده ام كه شاگردي با مقاومت كردن يا نشان دادن راه ، نگذاشته كه خواسته اش عينيت يابد. او ايمان خود را وا مي دارد كه به يك چاره چشم بدوزد. و به آن تدبيري فرمان مي دهد كه خود براي بر آوردن خواسته اش مي پسندد. يعني همان كاري كه همه راهها را مسدود مي كند. زيرا خداوند كه عق كل است مي فرمايد: افكار من افكار شما نيست و طريقهاي شما طريقهاي من نيست. اين قدرت نيز چون هر قدرت ديگر: خواه بخار و خواه الكتريسته به موتور يا ابزاري بي مقاومت نياز دارد تا بتواند از طريق آن كار كند. و انسان به منزله آن موتور يا آن ابزار است. بارها به آدمي گفته اند كه (( خاموش بايستد))

(( خداوند به شما چنين مي گويد از اين گروه عظيم ترسان و هراسان مباشيد زيرا كه جنگ از آن شما نيست بلكه از آن خدا است. فردا به نزد ايشان فرود آييد. در اين وقت بر شما نخواهد بود. كه جنگ كنيد. بايستيد و نجات خداوند را كه با شما خواهد بود ببينيد.))

در مورد آن دو هزار دلار كه از طريق صاحب خانه به دست زن رسيد نيز مي بينيم كه زماني اين امر به وقوع ژيوست كه زن رنجش و مثاومت را كنار گذاشت. و همچنين آن زن ديگر، زماني محبت مرد دلخواهش را باز ستاند كه كينه و كدورت را فراموش كرد و (( همه رنجهايش باز ايستاد.))

هدف شاگرد بايد تعادل و توازن باشد! چون توازن يعني قدرت. زيرا به قدرت خدا مجال مي دهد تا به درون آدمي بشتابد و آنچه را كه رضامندي او را به جا مي آورد اراده كند و به انجام برساند.


ادامه دارد...

به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.