چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby
 
مسيح هم مظهر (( اصالت)) بود و هم مظهر يك ((اصل)). و اين(( اصل)) كه در باطن هر انسان است، ناجي و رهاننده آدمي است. مسيح باطن هر انسان است، ناجي و رهاننده آدمي است. مسيح باطن، ضمير چهار بُعدي خود آدمي است. همان انساني كه به سيما و شبيه خدا آفريده شده. ضميري كه نه هرگز شكست خورده و نه هرگز رنگ بيماري و اندوه را ديده است. ضميري كه نه هرگز زاييده شد و نه هرگز مرده. ضميري كه تنها (( رستاخيز و حيات)) انسان است! (( هيچ كس نزد پدر جز به وسيله من نمي آيد)) يعني وقتي خدا كه ذات كل است به عرصه جزء نظر مي كند به سيماي مسيح يا الوهيت باطن هر انسان تجلي مي يابد. و (( روح القدس)) يعني خدا به هنگام عمل. از اين رو، آدمي هر روز تثليت (( پدر)) ، ((پسر)) و (( روح القدس)) را متجلي مي سازد.

آدمي بايد هنر انديشه را بيافريند. استاد تفكر هنرمندي است كه با دقتي هر چه تمامتر، تنها طرحهاي الهي را بر بوم ذهن خود نقش مي كند. و اين تصاوير را با ضربه هاي ماهرانه قدرت و تصميم مي كشد. با ايمان كامل به اينكه هيچ قدرتي وجود ندارد تا بتواند به كمال آنها آسيبي برساند. و با اين اعتقاد راسخ كه اين نقشها آن آرمان اعلي را در زندگيش متجلي خواهند ساخت.

همه قدرتها ( از طريق درست انديشيدن) به آدمي داده شده تا آسمان را به زمين بياورد. و اين است هدف (( بازي زندگي)).

و قواعد ساده اين بازي عبارتند از: ايمان بي باكانه و عدم مقاومت و محبت.

باشد اكنون خواننده اين كتاب از هر آنچه كه روزگاراني او را در بند نگاه داشته، و ميان او و حق او ايستاده رهيده باشد. و (( حقي را شناخته باشد كه او را آزاد خواهد كرد)). آزاد تا تقدير خود را به انجام برساند. و طرح الهي زندگيش- خواه سلامت و خواه ثروت و خواه محبت و خواه بيان كامل نفس- را متجلي سازد. (( باشد تا با نوسازي ذهنتان تحول يابيد!))


ادامه دارد...


به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.