چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby
پس آدمي مي تواند با يك حركت عصاي كلام خود، وضعيتي ناخوشايند را از ميان بردارد. يعني به جاي اندوه، شادماني و به جاي بيماري، تندرستي و به جاي تنگدستي ، فرواني بنشاند.

مثلا" زني نزدم آمد تا شفاعتي كنم كه توانگر شود. در اين دنيا دو دلار بيشتر نداشت. گفتم: ما به اين دو دلار بركت مي دهيم و مي دانيم كه تو صاحب كيف جادويي جان هستي كه هرگز تهي نمي ماند. تا پول از آن بيرون آورده شود،‌در پناه لطف خدا و به گونه اي اي عالي ، بي درنگ پر از پول مي شود.

مي توانم ببينم كه كيف تو ، از زيادي پول هميشه باد كرده است و پُر است از دسته هاي بزرگ اسكناس و دسته چكهاي رنگارنگ و سكه هاي طلا و ارزهاي رايج!

گفت: احساس مي كنم كه از همين حالا كيفم پُر پول و سنگين شده است. چنان ايماني در دل او پديد آمد كه يك دلار از دو دلار خود را نيز با شور و شوق به من داد. جرات نكردم آن را نپذيرم. چون نبايد او را تنگدست مي ديدم. ضمنا" مي بايست تصوير فراواني را به او القا مي كردم. چندي نگذشت كه شش هزار دلار هديه گرفت. ايمان دلاورانه و كلامي كه به زبان آورد، خواسته اش را تحقق بخشيد.

تاكيد بر كيف جادويي به راستي موثر است. چون با تصوير روشني كه در ذهن پديد مي آورد، محال است كيف دستي يا كيف پول خود را پُر پول نبينيد.

قوه تخيل نيرويي است آفريننده. هميشه بايد واژه هايي را برگزيده كه در آن بارقه اي از تحقق آرزو باشد.

هرگز با تجسم، تصويري تصنعي نسازيد. بگذاريد الهام بر ذهن هشيار تان بتابد، تا بتوانيد مشيت الهي را به انجام برسانيد. ( نگاه كنيد به كتاب بازي زندگي، فصل مربوط به طرح الهي)

عيسي مسيح گفت: و حق را خواهيد شناخت، و حق شما را آزاد خواهد كرد.

اين يعني انسان بايد حقيقت هر وضعيتي را كه با آن رويارو مي شود بداند.

فقدان يا تنگنا حقيقت ندارد. آدمي عصاي كلام خود را به حركت در مي آورد و بيابان شادمان خواهد شد و صحرا چون گل سرخ، شكوفا.

ترديد و خشم و اضطراب و ترس و نفرت، ياخته هاي تن را پاره مي كند و به سلسله اعصاب آسيب مي رساند و سبب همه بيماريها و هرچه بلا و مصبيت است.

تندرستي و شادماني بايد با مهار كردن كامل هرگونه خوي هيجاني به دست آيد.

قدرت تكان مي دهد اما تكان نمي خورد. اگر آدمي هنگامي كه اوضاع بر وفق مرداش نيست و حتي بر ضد او مي نمايد، آرامش و وقارش را حفظ كند و سلامت و اشتهايش را از دست ندهد و سرشار از شادماني و خرسندي باشد، به مقام تسلط رسيده است. آنگاه است كه او خواهد توانست (( نهيب بر آورد بر بادها و درياها، تا آرامش كامل پديد آيد. و عنان هر اوضاع و شرايطي را در كف اختيار بگيرد. زيرا آنگاه كلام او عصاي معجزه گر او است، و با يك تكان عصاي خود، شكست ظاهري را به پيروزي بدل مي كند. او مي داند كه خزانه كل ، بيكران و بي انتها است، و به هر چه نيازمند باشد بي درنگ بر صحنه ظاهر خواهد شد.

مثلا" زني شب در ساحل خوابيده بود. صبح كه بيدار شد، صداي نواختن شيپورهاي احتياط را شنيد. مهي غليظ سطح اقيانوس را پوشانده بود و كوچكترين نشانه اي از روشن شدن هوا به چشم نمي خورد. زن بي درنگ اين عبارت را بر زبان آورد: در ذهن الهي مه نيست. بادا كه اين مه بر خيزد. من براي آفتاب سپاس مي گزارم.

چندي نگذشت كه آفتاب نمايان شد. زيرا به انسان اين امكان داده شده كه بر همه عناصر و موجودات مسلط باشد.
هر انساني قادر است كه مه زندگيش را بپرا كند: خواه اين مه، مه تنگدستي باشد، خواه مه عشق و محبت را بپرا كند: خواه اين مه، و خواه سلامت. براي آفتاب سپاس بگذاريد!


به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.