چهار اثر از فلوارنس اسکاول شین ، موفقیت ، بازی زندگی و راه بازی ، کلام تو عصای معجزه گر تو است، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام ، فلوارنس اسکاول شین ، گیتی خوشدل ، سایت رسمی مجید اخشابی Four of the Flvarns Askavl Shinn, success, life and play the game, your word is your wand miracle, the secret of success, the word, Flvarns Askavl Shin, gay world, the official site Majid Akhshaby


من تنها به ایمان خدمت می کنم تا فراوانی بیکرانم را آشکار گردانم.

از ظواهر امور نمی رنجم. به خدا توکل می کنم، و او هم اکنون مراد دل مرا به من می دهد.

طرح الهی زندگی ام دگرگونی نمی پذیرد. چون فناناپذیر است و زوال ناپذیر؛ و در انتظار آن که بازش شناسم.

((آنجایی)) نیست. هرچه هست (( اینجا)) است.

راه را بر من آشکار کن! بگذار برکتی را که تو به من عطا کرده ای به چشم ببینم.

باشد اراده مبارک تو، امروز در من انجام پذیرد.

الهامات قلبی ام بسان تازیهای سماوات، مرا به سوی آن راه کامل رهنمون می شوند.

آنچه جویای آنم هم اکنون جویای من است.

خواه مرئی و خواه نامرئی، فعالیت الهی هم اکنون در ذهن و تن و امورم در جریان است.

چون با آن تنها حضور یگانه ام، با مراد دل خود نیز یگانه ام.

اکنون صاحب دیده یگانه جانم، و جز کمال هیچ نمی بینم.

من در ذهن الهی، آرمانی هستم در منتهای کمال. همواره در جای درست خود قرار دارم، و برای پاداشی سزاوار، در زمان درست به کار درست خود سرگرم هستم.

((کریستف کلمب)) درون تو، باطن تو را کشف و آشکار خواهد ساخت.

من مغناطیسی هستم مقاومت ناپذیر در برابر هرگونه شوکت و دولت و ثروت که حق الهی ام باشد.

تو در من، تکمیل و تکامل و کمالی. چون طلبیده ام باید بستانم.

قانون خدا، قانون افزایش است، برای(( فزونی)) در پرتو لطف الهی، و به گونه ای عالی سپاس می گزارم.

جایگاهم دریای فراوانیها است. به روشنی خزانه بیکران خود را می بینم. و به وضوح می دانم که چه باید بکنم.

دنیای شگفتیهام هم اکنون آشکار می شود تا به لطف الهی، به ارض موعود خویش وارد شوم.

چون به قانون عدم مقاومت تو دلبسته ام، از آرامشی عظیم بهره مندم و هیچ چیز با من نمی ستیزد.

تو در من مکاشفه و الهام و اشراقی!

هیچ چیز آنقدر ها عیجب نیست که راست نباشد

هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که پیش نیاید

هیچ چیز آنقدرها عجیب نیست که دیر نپاید

نتیجه گیری
تنها آن عبارت تاکیدی را تکرار کنید که بیش از همه می پسندید.

آنگاه عبارت خود را در برابر وضعیتی که با آن رویارو شده اید به حرکت در آورید! چون این کلام همان عصایی است که معجزه می کند. زیرا گفتار تو، تجلی کار خدا است و مجری امور الهی.

(( هر کلامی که بر زبانم جاری شود همان خواهد شد و بی ثمر نزد من باز نخواهد گشت بلکه همان را خواهد کرد که خواسته ام و کامران خواهد شد.))

(( لکن می گویم آیا نشنیدند؟ البته شنیدند. صوت ایشان در سراسر جهان طنین افکند و کلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید))به همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.