داستان کوتاه سیرت زیبا

داستان کوتاه سیرت زیبا

2 خرداد 1394 , بازدید ها: 1508

دختردانش آموزی صورتی زشت داشت. دندانهایی نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و
[..]

داستان کوتاه: زورگویی

داستان کوتاه: زورگویی

30 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 952

چند روز پیش، "یولیا واسیلی اونا" پرستار بچه‌هایم را به اتاقم دعوت کردم تا
[..]

داستان کوتاه: دزد باورها

داستان کوتاه: دزد باورها

28 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 627

گویند روزی دزدی در راهی بسته ای یافت که در آن چیز گرانبهایی بود و دعایی نیز
[..]

داستان کوتاه معجون آرامش

داستان کوتاه معجون آرامش

27 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 516

روزی انوشیروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه ای تاریک به زندانش فکند و فرمود او
[..]

داستان کوتاه: رنج یا موهبت

داستان کوتاه: رنج یا موهبت

24 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 409

آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از
[..]

داستان کوتاه: مادر

داستان کوتاه: مادر

22 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 472

ﭘﺴﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻓﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ
[..]

خواب لطیف معلم

خواب لطیف معلم

21 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 701

آورده اند که امیر نصر سامانی رحمهَ الله علیه معلمی داشت که وی را قرآن می آموخت
[..]

زودقضاوت نکنید

زودقضاوت نکنید

15 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 770

مسئولین یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی می‌کند...
[..]

داستان کوتاه سه صافی

داستان کوتاه سه صافی

6 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 496

شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: گوش کن! می خواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به
[..]

داستان کوتاه: مهمان خدا

داستان کوتاه: مهمان خدا

30 فروردین 1394 , بازدید ها: 1013

مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید...
[..]