آموزش دریافت هدایا و مدال های کاربری

با فعالیت در سایت رسمی مجید اخشابی و دریافت هدایا و مدالهای مجازی و رسیدن به بالاترین امتیازات از ما هدایای حقیقی دریافت کنید.
طبق جدول ذیل در حال جاضر بابت ارسال مطلب و کامنت امتیاز و هدیه خواهید گرفت اما بزودی هدایای فعالان انجمنها، فعالان در چت، تشکرکنندگان و غیره نیز اعلام خواهد شد.