حلول مهر و بازگشت همه بسوى دانشگاه و مدرسه را ضمن عرض تبريكهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم، تسليت ميگوييم!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم از اين شماره درگوشى را بعنوان دوهفته نامه خواهيد خواند.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم باشد كه اين فاصله موجب پرتى حواس ما از سوژه هاى خاصهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و طولانى شدن عمر عضويتمون بشه!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

موسيقى سايت
هم به وسعت غرور ما يه خاطره اضافه شد هم آهنگ سايت تغيير كرد! smiley32 بزن كف قشنگه رو به افتخار شبكه3 كه ميدونه بايد چه اثرى پخش كنه تا شادى بهمون بچسبه!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و به افتخار ادمين كه يه تنه با كمك دو-سه تا مسئول درخت دوستى رو با يه طلايه دار جابجا فرمودند.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

دست نويس هفته
اين هفته هم شاخه نبات و حضرت باران با دستخط استاد، سايتى شد! ما كه از شدت خوشحالى اشك توى چشمامون جمع شده بودهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و خوندن برامون سخت شده بود! براى همين متن دل نوشته كنار حضرت باران رو اينجا بازنويسى ميكنيم.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
حضرت باران278
پير ما هرچه كند عين عنايت باشد.
در پناه شنواى دانا پاييز پادشاه زيباى فصلها را ميهمان لحظات زيبايمان مى‌كنيم تا برايمان انار عشق نويد بياورد بارانها و برگ ريزانهاى پايير فراش خزان را فراميخواند تا عالم را براى سپيدى برف جارو بزندهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم در اين غوغاى زيبا به تماشا بنشينيم اراده حضرت جميل را
برايتان لذت آرزو ميكنم از هستى و از خدا
اين هم دل نوشته شماره279
مرا از تُست هر دم تازه عشقى
براى حضرت حق در عيد قربان چه پيشكشى در نظر گرفته ايد به او چه هديه اى ميدهيد كه موجب سرمشارى نباشد و براى او به واقع چه چيز و چه كارى خوشحال كننده است ترك خصلتى بد يك قدم نزديك تر به سوى او خدمت به خلق مهربانى بيشتر با پدر و مادر و يا هزاران هزار راهى كه لبخند او را به ارمغان مى آورد.
عيد بندگى بر شما بندگان مهربان او مبارك اميدوارم به بركت عيد تحفه بردن به پيشگاه خالق به همه ما نظر كند.

ستاره هالى
استاد از سايت عبور كردند! دقيقا بعد از يه عالمه وقت! استاد ديشب در سايت ديده شده اند!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم اما اين عبور كه با سرعت نور انجام شده هيچگونه لايكى از خود برجاى نگذاشته است.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم اما دوستان اميدوار باشيد ممكن است به مناسبت اعياد پيش روو يكبار ديگر شاهد عبور اين ستاره موسيقى از سايت خودشان باشيم.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

صندلى دق!...داغ!... دوغ؟...بووووووووووووووووووق!
هفته پيش صندلى داغ كه وظيفه دق دادن كاربران را داشته و همچون دوغ از تفننات سايت بوده و برخى سئوالاتش بوق"سانسورى" اند!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم مجدد راه افتاد و اولين مهمانش يكى از سركرده هاى باند مهيبِ! درگوشى بود!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم البته سئوالات به گونه اى بودند كه گويى كم آمدن استاد به سايت، پيدا شدن مشكل در سرور، كمى سرعت ايران، آغاز مهرماه! و چندى ديگر از مشكلات همگى حاصل حضور اين نشريه درون سايتى است!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم البته رمز پوستر صندلى داغ هم كشف شد!
هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
اين يك پوستر دو سويه است! اول اونى كه داره استقبال ميكنه سرش داغه تا برخى سئوالات رو بپرسههفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و در نگاه از زاويه اى ديگر اين پوستر موقع اتمام صندليست كه مهمان محترم داغ شده و حالا در حال رفتن است!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم... همين كارها رو ميكنيد كه يك ساله منتظر پاسخ سئوالات صندلى داغ با حضور استاد هستيم حتى بصورت صوتى!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

شركت شما در مهرآوا
بالاخره راديو مهرآوا تصميم گرفت براى سئوالهايى كه بنا دارد از مهمان برنامه بپرسد از اعضاى سايت هم نظر سنجى كند كه شواهد در حال حاضر گواه از عدم استقبال دارد!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم حالا اگه استاد مهمان بودند تا الان 125 سئوال مطرح شده و تقاضاى تمديد مهلت شده بود!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

لايك ها پر!
با جابجايى سايت رسمى سه چيز از كفمون رفت! اول اغلب كامنت هامون! دوم تاريخ عضويتمون و سوم تعداد لايك هاى دريافتى و پرداختيمون! شما هم مثل ما دلتون براى اين سه تا تنگ شده؟هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

مسئولان غايب از نظر
مدتيست كه مسئولان فعال و كم و بيش فعال معرفى مى شوند!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم اين هفته به شكل معرفتى برخى دوستان يك پله ارتقا داده شدندهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و برخى مسئولان هم با آغاز دانشگاه و پايان مهربانى سايت ها در باز شدن با سرعت ويلچرى! كم پيدا تر شدند و با اين كارشون باعث شدند حتى افرادى مثل بنده هم در بين مسئولان نيمه فعال جايى پيدا كنم!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم با آرزوى هنگ بيشتر براى سرور هاى ايننترنت ايران!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

نوشته هاى تازه
گرچه هر روز ارسال‌هاى زيادى در سايت انجام ميشه اما مدت هاست آيتم هاى موسيقايى،بخش ادبى و فتوگالرى چشم به راه همراهى و همكارى اعضا هستند!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم وجدانى دلتون مياد چشم به راه بمونند؟هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم


پوستر تقديمى
قرار بود بهترين پوستر اين بخش رو با توجه به تعداد لايك ها معرفى كنيم! الوعده؛ اين يكى رو ديگه وفا!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
پوستر هاى ارسالهاى شماره 18-22-23-26-28-29و30 بالاترين تعداد لايك رو داشتند!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم در نتيجه با نظر شخصى يكى از آنها انتخاب مى شوند smiley7
پوستر 18 چون نوشته ها سريع حركت ميكنند،پر smiley3
22 خوب بودهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
23 گرچه زمينه زيبايى انتخاب شده اما مشخص است كه عكس روى آن ربطى به زمينه ندارد!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
26 برف آن هم با آن دانه درشتى! آن وقت نيزارى به آن تميزى و سكون؟ جنبه اينقدرش هم خوب نيست نى هاى محترم!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
28 بسيار زيبا! نور با تصوير كار شده مطابقت ميكرد تصوير آرامبخش و زيبا بودهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
29 عكس ها همه با يك رنگ لباس و متناسب بودند و البته هماهنگى تغيير عكس ها و زياد بودن تعداد تصاوير تحسين برانگيز بود!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
30 باوجود باران متحرك! آن ماهى ساكن و آينه خالى كمى عجيب است!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
از بين بهترين ها! پوستر شماره 22 بدليل تنوع بسيار خوب و رعايت بسيارى نكات بعنوان پوستر برتر اين بخش معرفى مى شود!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم با تبريك ويژه به طراح اين پوستر هاى برتر! و بويژه اين پوسترهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

آيينه چكان!
شب میشه همه جا وقتی که
چشماتو روی هم میذاری
تن پوشه مخمل کشمیری
تعبیر خواب بی تصویریهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
ميگم حالا كه قراره آلبوم دير بياد نميشه آثار آلبوم رو با آيينه چكان بهمون بديد؟هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم دلمون آب شد خب!!!!!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم... دوستان حالا نياييد توى صندلى داغ منو داغ كنيد!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم دوستان گفته بودند ما هم گفتيم!هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم

در پايان از شما همراهان هميشه خوب نهايت تشكر را داريم و اميدواريم شايسته همراهى شما ياران مهربانهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم و تحمل استاد صبورمانهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم باشيم. تا دو هفته آينده شما هميشه خوبان را به خداى بى بدى مى سپاريم.هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم
ارادتمند؛ درگوشىهفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم هفته نامه سايت-درگوشى-شماره يازدهم smiley16

0
0
0
0 نفر

10 نظر

 1. سلام
  دست مریزاد به این همه لطفی که شما داشتین.
 2. سلام بسیار عالی بود خانم افشاری جان smiley16
  هم بخش معرفی بهترین پوستر هم برای خبر عوض شدن موسیقی سایت و خیلی خوشحال شدم که آقای اخشابی دیروز و امروز اومدن و ما رو شاد کردن smiley17 smiley16.... از این که شما مهمان صندلی داغ این هفته بودید هم لذت بردم هفته نامه این هفته خیلی خوب و جالب بود ممنونم این پوستر هم که عکسهای آقای اخشابی عزیز هست بسیار زیباست ممنون موفق و شاد و سلامت باشید
 3. سلام.عالی بود. دستنوشته استادروکه بازنویسی کردین کلمه"شرمساری"یه اشتباه تایپی کوچولوداره.ببخشیدگفتم.ناخودآگاه حساس میشم غلط املایی می بینم!تادوهفته دیگه دلم تنگ میشه براتون.ولی میدونم دست پربرمیگردین.
 4. سلام افشاری جوووونم مثل همیشه عالی بود.از زحماتت بینهایت سپاسگزارم .خسته نباشی عزیزم ...انشاالله همیشه سلامت و شاد باشی .
 5. سلام smiley6 عالی عالی مخصوصا" دست نویس موفق و شاد باشید 0 smiley17

  سلام smiley6 عالی عالی مخصوصا" دست نویس موفق و شاد باشید 0 smiley17
 6. سلام خیلی ممنونم از نظرات و انتقادهای قسمت پوستر تقديمى کاملا صحیح بود، ممنونم به خاطر انتخاب پوسترمتحرک طرح من موفق باشید.ممنونم.
 7. ﻋﺎﻟﻲ. ﺧﺪا ﻗﻮﺕ.
  ﻓﻘﻄ ﺷﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﺸﻪ,ﺳﺮﻣﺸﺎﺭ ﻳﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﻪ ﺳﺖ...
 8. smiley17
  smiley16
  عالی بود.... ممنون
  smiley17
  smiley16

  smiley17
  smiley16
  عالی بود.... ممنون
  smiley17
  smiley16
 9. سلام علیکم خانم افشاری عزیز
  سپاس خیلی جالب بود ، البته شما همه کارها تون جالب هست مگه میشه شما متن بنویسی بد دربياد
  در باره رادیو مهرآواوسوال از هنرمندان حقیقتش من این بخش رودست دارم ولی چه کنم که مشکل پیش اومد نشد یه مدت باسایت در ارتباط باشم برای همین نشد
  ازاینکه قرارمون تبدیل به دوهفته یکبار شد باید بگم که دلتنگ تون میشم ولی چون خیلی دوستون دارم حتما چشم انتظار تون میمونم
  فدای تو ، به خدامیسپارمتون تادوهفته دیگه

  سلام علیکم خانم افشاری عزیز
  سپاس خیلی جالب بود ، البته شما همه کارها تون جالب هست مگه میشه شما متن بنویسی بد دربياد
  در باره رادیو مهرآواوسوال از هنرمندان حقیقتش من این بخش رودست دارم ولی چه کنم که مشکل پیش اومد نشد یه مدت باسایت در ارتباط باشم برای همین نشد
  ازاینکه قرارمون تبدیل به دوهفته یکبار شد باید بگم که دلتنگ تون میشم ولی چون خیلی دوستون دارم حتما چشم انتظار تون میمونم
  فدای تو ، به خدامیسپارمتون تادوهفته دیگه

  راستی از اینکه نتونستم تودر گوشی هفته قبل باهاتون باشم دل خودم خیلی سوخت ولی .....
  مهم اینه که تونستم این هفته بهتون سر بزنم
 10. لایک مجدد استاد رو بهتون تبریک میگم !****** smiley32
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.