عزاى حسينى يعنى شور اشك در سكوت سنج ها و آرامش دل در درياى بلا؛ در اين ايام بايد سكوت كرد و صداى عرش را شنيد. پس از سكوتِ عاشقانه مان به عشق شما باز آمديم تا قفل لبها را بشكنيم در بى پرده هاى درگوشى
هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

بدانلود
طبق رسم هميشگى از برنامه هايى كه استاد در اونها حضور داشته اند و براى دانلود در سايت قرار گرفته صحبت مى‌كنيم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 برنامه خوشا شيراز كه از مدتى قبل توسط شخص استاد! اطلاع رسانى شده بود؛ و البته اثر جديدترى در آن يافت نشد! احتمالا استاد تيتراژ رو كه هنوز بوى نويى ميده مى فرمودند؛ به سايت رسيد اما برنامه روز خانواده كه طبق پيام هفته فرداى آن روز در روز خانواده و طبق تقويم همان روز،روز خانواده! از شبكه يك سيما پخش شد هنوز در مسير سرعت آپلود خانم باقرانى هستند كه براى سلامتى سرعت اين ترنتِ محترم! او را به پدر جدش لاك پشت قسم ميدهيم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

ياد ايامى كه...
در روز و روزگاران نه چندان دور! ما درگوشى ها توى سايت يكه تازى مى كرديم و مدام به هر هفته اى بودن خودمون مى باليديم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 و در اين بين از فخر فروشى به مدير هميشه آفلاين نيز دريغ نمى نموديم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 تا اينكه ما شديم دوهفته نامه و در همين حوالى مدام ستاره اى به شكل دنباله دار از بخش آنلاين ها و گاه لايك ها عبور مى نمودند!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 و ما همچنان فخر را به قيمت گزافى مى فروختيم! smiley7 تا اينكه... بعد از سه هفته وقتى اكيپ درگوشى به سايت آمد فكَش! مانند سيبى كه بر سر نيوتن فرود آمد، افتاد!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 استاد و اين همه پيام؟ ما و اين همه خوشبختى؟ وجدانا محال نبود و حادث شده بود!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 اول گفتيم بخاطر اينستاگرام است! ولى افتتاحش به مدتها پيش بر مى گشت! شايد حدود يك سال... فيس بوق هم مدتى هست كه پل ارتباطى شده! در نهايت تيم شايعه ساز به اين نتيجه رسيد كه همه چيز را به خاطر ايام فراغت بيشتر، يعنى محرم و صفر بدانيم! گرچه همايش اخير كمى تضاد با راى ما دارد اما بعنوان شايعه سازان و سخن پراكنان حرفه اى! كوتاه بيا نيستيم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 فقط دعا ميكنيم استاد مقابله به مثل نفرموده و قصد فروش فخر به ما فقرا را نداشته باشند چرا كه خود بدون پيام هم محبوب اند و گران قدر...هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

پيام صوتى
در ادامه! بايد بگوييم اين پيام ها كلى سوژه داغ براى در گوشى پخت كه داغا داغ براتون سِرو ميكنيم.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 حتما خاطر شريفتان هست روزى در درگوشى دوستى دست تنها پيشنهاد داد پيام ها بجاى دست نوشته! صدايى باشند و صوتى! ما هم همراه اين پيشنهاد شديم و به خود باليديم كه چه فكر بكرى!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 اما از آنجا كه استاد ذاتا دو سه قدم از بسيارى افراد خوش ذوق و باهوش جلوتر هستند با ابداع و ارسال پيام هاى صوتى-تصويرى! باب جديدى را در دادن ايده باز كردند كه ما پشت در ايستاده، به ايده هاى بهتر مى انديشيم.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

چالش اگه گفتى اينجا كجاست
حتما پرسش استاد مبنى بر"اينجا كجاست" رو يادتونه! اين هم از پاسخ استاد! حالا ديگه بهانه اى براى عدم شركت در معرفى مهجورهاى شهرتون نداريد! bully
salamo durod bar hameye hamrahane mehrban . bale hamontor ke alirezaye aziz va barkhi dostan goftand inja daryacheye sadde telo dar sharghe tehrane jaei besyar aram denj va didani dar nazdikie shologhi va hayahoye shahre tehran. omidvaram betavanid az in makane besyar ziba didan konid

استاد در اينترنت
در اينستاگرام استادى گرامى صفحه دارد و البته دوستانش براى وى يك فن پيج فعال نيز ساخته اند! استاد مذكور البته كمى مهجور است! تا جايى كه در بين كامنت هاى فراوان اين استاد مظلوم! تبليغ what و "مگه ايشون سايت هم دارند؟ smiley29 " و "منو فالو كنيد smiley9 " يا حتى مفاهيمى چون:به دوستم گفتم به دوستتون بگه كه به شما بگه كه من شما رو دوست دارم-"ارسال كننده مذكر" smiley16 ديده ميشه كه گرچه كم اما تامل برانگيز اند!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 گرچه بسيارى از دوستان هم سايتى را هم ميتوان آنجا ملاقات نمود!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 اين استاد بزرگوار در اينستاگرام پست هاى خوبى ميگذارند كه البته در سايت هنرمند و مردم و فيس بوق هم ديده مى شود! ترجمه دقيقى از يك تير و چند نشان! آنقدر زياد كه هنوز نميدانيم پيام هايى چون تاكيد ايشان بر نظارت كافى و وافى بر سايت پاسخى به نقد گذشته خوانندگان درگوشى بود يا مربوط به نظر يكى از دوستان اين محيط ها!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 البته ديدن مدرك تحصيلى "كارشناسى ارشد" گواه آن است كه همه صحبت هاى اين استاد با توجه به مداركِ موجود است!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

سايتى فعال تر از پيش
و در نهايت! اين اكتيو تر شدن استاد، روى خيلى ها تاثير گذاشته! smiley32 تعداد لايك هاى پيام ها و دست نوشته ها بيشتر، smiley18 بازديد سايت بالاتر! smiley20 حضور دوستان از جمله! سركار خانم ندا كشاورز در بخش چت سايت بيشتر، smiley13 كلا بجز خود ما كه به قول كاربرى! به سمت سالنامه شدن ميريم!! و بين پنج شنبه و جمعه در رفت و آمديم، همه چى تغيير كرده حتى مدل عكس انداختن استاد!
هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
و دست نوشته هايى كه جز يك خاك بازى، همگى دل نوشته بودند آن هم با فونت و درنتيجه سيستم هاى مختلف(به كلمه –ى،ي-در متون دقت كنيد) و اين نشان ميدهد استاد در تمام شرايط دلشون با اينترنته!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 به اميد روزهاى باز هم بهتر...هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

مى تشكريم
اينجا ديگه جا داره يك تشكر مختصر بنماييمهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از پاسخ خواسته يا ناخواسته استاد به دلخورى يكى از كاربران
مى تشكريم"خيلى" از اتفاق يا عمدِ عمومى شدن اينستاگرام استاد كه موجب گشته هر فردى با سيستم معمولى بتواند از آن آدرس ديدن نمايد.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از اين همه فعاليت ادمين عزيز و قرار دادن فورى پيام ها در سايت smiley33
مى تشكريم از آقا محمد كه با گرفتن فيلم اجراى سيل اشك ثابت كردند هنوز هم آن! اثرِ خلوت هاى استاد استهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از شما كه با وجود تاخيرها و حتى گاهى بى پاسخ ماندن كامنت ها به ما خيلى لطف داريد... يه خيليه خندوانه اىهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از مسئولانى كه بى دريغ و بى توقع تلاش ميكنند.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از پيام هفته هاى استاد در خصوص اطلاع رسانى برنامه هاشونهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از مديران سايت براى خيلى چيزا!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
مى تشكريم از هنرمند گرامى جناب استاد اخشابى براى اينكه وقت ميگذارند و هنوز به سايت آمده به امور مجازى-حقيقى شان رسيدگى مى نمايند و اجازه ميدهند فرصتى به طرفداران دور دست، دستى مجازى بدهد.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
و در نهايت مى تشكريم از خودمون صرفا جهت نشون دادن سقف اعتماد به نفسمون كه در بهار خواب ستاره مى شمارد.هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13


به افتخار...
گرچه اين روزها توى سايت همه چيز گل و بلبل بود! ولى ما درگوشى ها هيچوقت قدم زدن در اين خطوط قرمز رو از دست نميديم! ولى براى حفظ ظاهر قضيه هم كه شده!
بزن دست قشنگه رو به افتخار سرچ سايت كه در جواب سرچ چيزهايى پيدا ميكنه كه ربطش به موضوع ما در مخيله مون هم نميگنجيد!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
بزن دست قشنگ تره رو! به افتخار سرعت باز شدن صفحات اصلى كه با هر بار باز شدن زحمت بالا آمدن اطلاعات زير بخش هايى چون موسيقى سايت،گالرى! امكانات سايت و امثال آن را نيز تحمل ميكند!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
دست زدن نداره! ولى شما بزن به افتخار دوستايى كه متوجه نشدند تغيير اديتور راديو بدليل مشكلى بود كه براى اين دوست پيش آمده بود!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
بزن به افتخار اتاق فكر كه فكر كنم الان زير خاك هايى كه خورده دفن شده! و البته به افتخار اين همه فكر كه در ذهن دوستان احتكار شده!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
به افتخار سئوال خانم كشاورز مبنى بر اينكه كدوم بخش رو دوست داريد كه كلا فقط دو پاسخ گرفت! smiley28
يك، دو.. سه! بزنيد به افتخار بخشى مشابه اتاق فكر مخصوص اين قبيل نظر سنجى ها كه البته اين بخش رو نداريم پس نزنيد!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
بزنيد به افتخار پيامك"انتظار به پايان رسيد..." كه از طرف سايت به ما رسيد و باعث شد براى چند ثانيه فكر كنيم آلبومى، اثرى، كنسرتى! چيزى انجام شده و قراره ما از طريق اين سامانه زودتر خبر بشيم! وجدانى حس خوبى بود...هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
اينو محكم بزنيد به افتخار جناب اسحاق انورهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 كه هنوز هم كلى ازشون طرفدارى ميشه! ما هم تصميم گرفتيم خصومت رو كنار گذاشته و با همكارى گروه ترانه نويسى درگوشى! اثرى را به ايشان هديه نماييم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 اين اثر فقط و فقط متعلق به ايشان است براى سپاس از آثار فراوانى كه بسيار بكر و بديع بوده اند! ولى خب ما در گوشى هستيم و اهل تماشاى نيمه هاى خالى!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13... عواقب شنيدن توسط هر فردى جز ايشان به عهده خود فرد است!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13... شعر مد نظر بوده و نه آهنگ چراكه ما از آهنگ چيزى سر در نمياوريم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
بزن به افتخار ... دست بزن نه با دست بزن!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 ميخواستيد گوش نديد خُ!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
بخش نظرات كاربران مونده خاله مهتاب!!!!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
دوستان به پيشنهاد خاله مهتاب بنده مشغول آماده سازى بخشى از غذاى معروف "آش كـشــك" هستم!هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 به همين دليل شما را به خداى مهربان و خودمان را نيز به خداوند ذوالانتقام مى سپاريمهفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13
ارادتمند:درگوشى smiley17 هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13 هفته نامه سايت: درگوشى-شماره 13

1
1
0
1 نفر

12 نظر

 1. سلام خانم افشاری عزیزخیلی جالب و عالی نوشید دستتون درد نکنه smiley17 smiley16 بله آقای اخشابی عزیز با پیامهای زیباشون مارو خوشحال کردند خیلی ممنونم از ایشون وکلیپ سیل اشکشون هم خیلی عالی بود واقعا لذت بردم smiley17 love و از شما خانم افشاری جون smiley16 که زحمت کشیدید و این هفته نامه رو اینقدر زیبا و جالب نوشتید بسیار عالی و قشنگ بود از شما خیلی ممنونم و لذت بردم انشال.. موفق باشید و سلامت خانم افشاری عزیز love

 2. سلام پريسا جونى! من از لطف و همراهى دلگرم كنندت ممنونم! از اينكه هميشه نقاط قوت رو ميبينى و نه كاستى ها رو! از اينكه هميشه پيگير ما هستى! و از اينكه هستى! ممنون گلم smiley17
  ما هم از استاد"مى تشكريم" خــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــ
  ـــــلـــــــــــــــــــى! smiley19
 3. سلام افشاری جون.عزاداری هات قبول.پیامهای اخیراستادوحضورفعال ترایشون درسایت،موجب خرسندی ماگشت! داشتم فکرمیکردم حالادیگه به چی گیرمیدین؟ولی ماشاءالله همیشه سوژه دارین وهیچ چیزازنگاه تیزبینتون مخفی نمیمونه!ازعمق وجودم،حلالیت می طلبم بخاطرنیمچه غیبتی که کردم!همواره دراوج باشید.
 4. خواهش میکنم عزیزدلم smiley17 هفته نامه هایی که شما مینویسین همیشه عالی هست و من همیشه لذت میبرم انشال.. موفق باشید و سایتمون هم ماشال.. کامله خدارو شکر smiley35 خواهش میکنم عزیزم قربونت من از در کنار شما بودن و همراهی کردن لذت میبرم البته من کاری نکردم شرمندم میکنی عزیزم لطف داری smiley16 smiley33
  خودت خیلی مهربون و دوست داشتنی هستی و نوشته هات زیبا هستن و جذاب smiley17
  منم خیلی از آقای اخشابی عزیز ممنونم برای زحماتشون و پیامها و ترانه های زیباشون و محبتشون که به ما لطف میکنن smiley17 love مارو خوشحال میکنن انشالل.. سلامت و شاد باشن love بازم برنامه های زیبا و پیاماشون ببینیم و لذت ببریم
 5. سلام ليلا گلى! ممنون خانومم، از شما هم همينطور
  اختيار دارى خانومى! خود منم مونده بودم به چى گير بدم:دى همونطور كه ميبينى اين دفعه قرمزمون فقط يه آيتم شده:دى smiley7 بازم ممنون از لطف و دلگرميت هميشه عزيزِ من smiley16 هميشه سلامت و سعادتمند باشى عزيزم


  چرا پيامم حذف شده!!! بازم عرض ميكنم! ليلا گلىِ هميشه عزيز من، منم خودم مونده بودم اين دفعه بايد به چى گير بدم و براى همين اينبار فقط يه آيتم قرمز داشتيم smiley7 اختيار دارى خانومى! و ممنون عزيز دلم smiley16
 6. فدات شم عزیزم..عاااااااشق این ظرفیت بالاتم.خداروشکرازعذاب وجدان رهاشدم!
 7. سلام ممنونم خیلی خوبه++++++++++

  من اون دفعه نتونستم اهنگ رو بشنوم

  البته دو سه هفته قبل یه اهنگ شنیدم اول فکر کردم اهنگ استاده بعد دیدم یه شعر و یه خواننده دیگست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. سلام دوستم... smiley17
  خیلی عالی بود
  افکارتان ناب و ایده هاتان ناب تر smiley19
  موفق.....
 9. سلام علیکم
  ممنون دست تون درد نکنه که زحمت میکشید وبه استاد عزیز مون که سرپرست سایت هستند گیر میدین ؛ اگه نظر ماهم شرط باشه ميگم به این کارتون ادامه بدین؛ چونکه در اون صورت استاد برای اینکه بهشون گیر داده نشه وسوژه سایت نشن ودل دوست داران شون نشکنه همش پیامهای خوشگل خوشگل میذارن وما ذوق مرگ میشیم
  کلیپ سیل اشک فوق العاده است دست آقای اخشابی درد نکنه ؛ قبول دارم که وقت کم دارن ولی برای دوست داران شون وقت گذاشتن
  یه چیز جالبی هم توی سایت این روز ها خیلی زیاد شده این موسیقی های بیکلام هست که من عاشق شون هستم مخصوصا از نوع ملایمش
  دست شماهم درد نکنه که اینقدر کلام تون شیرین ودوست داشتنی هست از شیوه گیردادن تون به عوامل خوشم میاد

  سلام علیکم
  ممنون دست تون درد نکنه که زحمت میکشید وبه استاد عزیز مون که سرپرست سایت هستند گیر میدین ؛ اگه نظر ماهم شرط باشه ميگم به این کارتون ادامه بدین؛ چونکه در اون صورت استاد برای اینکه بهشون گیر داده نشه وسوژه سایت نشن ودل دوست داران شون نشکنه همش پیامهای خوشگل خوشگل میذارن وما ذوق مرگ میشیم
  کلیپ سیل اشک فوق العاده است دست آقای اخشابی درد نکنه ؛ قبول دارم که وقت کم دارن ولی برای دوست داران شون وقت گذاشتن
  یه چیز جالبی هم توی سایت این روز ها خیلی زیاد شده این موسیقی های بیکلام هست که من عاشق شون هستم مخصوصا از نوع ملایمش
  دست شماهم درد نکنه که اینقدر کلام تون شیرین ودوست داشتنی هست از شیوه گیردادن تون به عوامل خوشم میاد
  موفق باشید

  سلام علیکم
  ممنون دست تون درد نکنه که زحمت میکشید وبه استاد عزیز مون که سرپرست سایت هستند گیر میدین ؛ اگه نظر ماهم شرط باشه ميگم به این کارتون ادامه بدین؛ چونکه در اون صورت استاد برای اینکه بهشون گیر داده نشه وسوژه سایت نشن ودل دوست داران شون نشکنه همش پیامهای خوشگل خوشگل میذارن وما ذوق مرگ میشیم
  کلیپ سیل اشک فوق العاده است دست آقای اخشابی درد نکنه ؛ قبول دارم که وقت کم دارن ولی برای دوست داران شون وقت گذاشتن
  یه چیز جالبی هم توی سایت این روز ها خیلی زیاد شده این موسیقی های بیکلام هست که من عاشق شون هستم مخصوصا از نوع ملایمش
  دست شماهم درد نکنه که اینقدر کلام تون شیرین ودوست داشتنی هست از شیوه گیردادن تون به عوامل خوشم میاد
  موفق باشید
 10. سلام ستاره جون بازگشت ظفرمندت رو تبریک میگم. خیلی خوب بود اون بخش عشق انور
  که خییییییییییییییییییییییللللللللللللللییی
  ییییییییی عالی و با مزه بود. البته این کار در مورد خواننده های دیگه هم زیاد انجام شده که هم شعر و هم ملودی وآهنگ دقیقا شبیه نمونه ی قدیمی بوده.حالا در مورد آقای اخشابی که حداقل خودشون زحمت کشیدن و یه ملودی جدید
  رود این ترانه ها گذاشتن.البته از حق نگذریم اون ترانه ی دریا که ازش الهام گرفته شده ،یکی از زیباترین ترانه ها در این مورده و یکی از خوش صداترین های قدیم هم اون رو خوانده.حالا چه اشکال داره یکی از خوش صداترین های این روزها کاری شبیه اون بخونه.خب باشه .خیلی هم خوفه.
  smiley17
 11. سلام به روی ماه ستاره جونم..خیلی عالی بود.بی صبرانه منتظر درگوشی جدید بودم .مثل همیشه بیست بیست...خیلی خوشحالم که آقای اخشابی عزیز خودشون حضور در برنامه هایی که دعوتند رو ز قبل اطلاع میدن.و همچنین از پیامهای هفته که بسیار شیرین و عالی هستن ممنونم .واینکه اجرای بسیار زیبای به سیل اشک آقای اخشابی بسیار زیبا و دلنشین بود و از دیدن این قطعه لذت بردم...از پوستر و عکسهای زیبایی که گذاشتید ممنونم...گلم سلامت و شاد و موفق باشی.
 12. salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam.... mesle hamishe ziba va delneshin bood...
  mamnoon afshari aziz smiley16

  salam... mesle hamishe ziba va delneshin bood
  mamnoon afshari aziz smiley16
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.