هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

اينجا دنياى مجازيست! صداى ما را از سايت رسمى مجيد اخشابى مى شنويد. مكانى براى دور هم بودن، شاد بودن smiley32 دوستى، صداقت smiley13 يادگرفتن، ياد دادن smiley35 هر كس بهره اى از آنچه دارد مى برد و ما با روياى بهترين برداشت از مزرعه مجازى به اينجا آمده ايم smiley20 .... ولى ما در گوشى ها پِى حشمت و جاه آمده ايم! غيبت هم ميكنيم! حرص هم به در مى آوريم! شيطنت هم كه توى ذاتمونه و نميشه كاريش كرد! smiley7 به خواندن شيطنت هاى درگوشى دعوتيد. smiley19
در هفته(هايى) كه گذشت
بعد از مدت ها برنامه سيماى خانواده به سايت رسيدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 البته اينبار به لطف خانم كشاورز هر جا از برنامه كه اسمى از استاد بود براى تماشا در آپاراتسايت) قرار داده شد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
پيرو برگزارى نمايشگاه مطبوعات، مصاحبه اى از استاد در صفحات اصلى سايت(بجاى انجمن مصاحبه ها) قرار گرفت.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
خبر تلخ هفته گذشته درگذشت هنرمند گرامى مرحوم پاشايى بود كه استاد هم در همين راستا (در محيط هاى مجازى خود) پيام تسليت منتشر فرمودند.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
معرفى مهمانهاى صندلى داغ(بخش هنرمندان)‌به تابلو اعلانات راه يافت گرچه در اين تابلو به كليك روى بنر بالا تشويق مى شويم در حالى كه بنر مذكور و مرتبط وجود ندارد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
و چون هميشه پيام هاى صوتى (و تصويرى) به سمع و بصر دوستان رسيدند كه در بخش بعد بيشتر به آنها خواهيم پرداخت.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
در بخش نوشته هاى اختصاصى سايت هم شاهد اتفاقات جديدى از جمله دلنوشته (براى مرحوم مرتضى پاشايى) بوديم. sad

پيام هايى از دل
يكى از همين روزهاى مهربونى استاد، توو همين پيام هفته هاى دوست داشتنى smiley16 يك متن عاشقانه با صداى آروم به سايت رسيد. اين پيام زيبا بازخوردهاى زيادى در فضاى مجازى داشت smiley10 تا جايى كه برخى سايت هاى ديگر هم از آن با عنوان دست نوشته زيباى خواننده معروف مجيد اخشابىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 كپى برداشتند. نتيجه عمومى شدن اين دل نوشته‌ى يواشهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 تشويق‌ها و تحيّرهاى فراوان و البته حسادت هاى اندكهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 بود. بعضى حتى در اينستاگرام تعجب خود را به شكل انكار كل هنرهاى استاد بروز دادندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 در شماره هاى قبل در گوشى در خصوص خوبى كه از حد بگذرد، گفته بوديم! استاد هم اينبار ترجيح دادند اجازه ندهند برخى دوستان خيال بد كرده خود را زرنگ فرض كنندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 البته ما سعى كرديم اين پيام رو هم به خودمون ربط بديم اما نشد ديگههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 ضمن اينكه راستش رو بخواهيد براى يك اپسيلون ثانيه smiley2 دلمون براى استاد سوخت... البته اين متن صادقانه و برداشت هاى شما از صبر استاد رو تقديم ميكنيم به همه طرفدارهاى دو آتيشه‌ى استاد كه دنبال سايه ما ميگشتندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

سايت با سس اضافه
وقتى مدتى از سايت دورى بهترين راه به روز شدن سر زدن به بخش ارسال هاى جديده! بخشى كه بر عكس آخرين ارسال هاى انجمن عجول نيست و البته كمى عادل تر هم هست!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
اگر هم خداى نكرده زبونم لال، دور از جون يه وقت شيطون گولتون زد و خواستيد يك ارسال رو لايك كنيد... فورا به خدا از شر شيطون پناه ببريد...هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 اين يك پيام تبليغاتى نيستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 پيام هفته هاى استاد به طور تقريبى در سايت كمتر از 30 لايك و همين حدود پيام دريافت ميكنند در حالى كه اين تعداد بعنوان مثال در اينستاى گرامى! به بيش از هفتصد لايك و حدود صد پيام ميرسد smiley29 ضمن اينكه قبلا در هيچ سايتى خبرى از جملات عميق پيام هفته هاى سايت نبود اما امروز در اغلب سايت ها شاهد كپى و تحسين ذوق ادبى استاد هستيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 تا جايى كه حسودان نيز زنگ زده در ميروندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 همه اين عزيمت به ساير سايتها توسط استاد را مديون كم توجهى شما عزيزان هستيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 پس بياييد دست در دست هم دهيم به مهر! ساير خوش ذوقان را نيز به همان سمت و سوو ها بفرستيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14... و من الله توفيق... تعدادى هم تخته جهت درب هاى سايت تهيه شده است.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14


تقصير ما بود
ما به نحسى 13 اعتقاد نداريم اما نميدونم چرا اون انقدر به خودش اعتقاد دارههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 شماره 13 در گوشى به دليل مصادف شدن با ايام عزادارى 3 هفته نامه شد و دست آخر هم با تاخير روى سايت رفت، در حالى كه فكر ميكرديم 13 عزيز به همين جا قانع شده متوجه شديم ارسال كامنت با كمى ناز و ادا صورت مى گيرد... آنرا بحساب عادت گهگاهى كامنت ها در دو و حتى سه يا چهار تايى ديدن نظران گذاشته به دل نگرفتيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 تا اينكه ديديم شمارنده سايت هم گاهى مى ايستاد تا نفسى تازه كندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 گرچه اين موضوع در راديوى اوايل آبان كه به زودى تغيير خواهد كرد نيز رسيد راديويى فقط با چهار كامنت(كه پيرو استاد اينستايى و فيس بوكى شد، دوستان خدا قوتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14) جالب اينكه حتى هديه جناب انور كه البته فقط براى ايشان بود بعد از 100 بار دانلود شدن همه چيز را از اول شروع كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 ولى ما هنوز معتقديم كه 13 نحس نيست. smiley24

تغييرات
در كودكى بازى اى بود كه بايد پس از يك غيبت موقت از اتاقهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 تمام تغييرات را بيان ميكرديم! حال از شما دعوت ميكنيد تا اين بازى را در سايت انجام دهيدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 با اين تفاوت كه شما ميتوانيد تغييرات انجام نشده مثل بودن پرسش از مهمان برنامه 61 راديو مهرآوا در تابلو اعلانات تا هنوزهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 و موارد اينچنينى را نيز بيان نماييد. به همراه تغييراتى كه در خود سايت نيست! مثل تابلو پرتره اتاق استاد كه تابلو بود تغيير كرده و در فيلم ها قابل تشخيص استهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

مگه ميشه؟
مرتضى پاشايى گرچه مدتها بود با بيمارى ميجنگيد و دوستانش هميشه كنارش بودندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 به عيادتش ميرفتند، با او زمزمه ميكردند و غيرههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 اما خيلى ناگهانى 3ماه پس از تولد 30 سالگى اش درگذشت و با اين اتفاق باعث شد اتفاقات زيادى بيافتدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 از مجرى اى كه با تاكيد به نيم ساعته فهميدنش تسليت ميگفت تا پيام استاد كه كمتر از5 ساعت بعد اما صميمانه! درج شد. از همخوانى آثار مرحوم پاشايى در مراسم خاكسپارى تا... تا تك نوازى و تك خوانى مجيد اخشابى؛ در اولين نگاه اين صداى زيباى مجيد اخشابى بود كه طرفدارانش را به ياد دوست هنرمندى مى انداخت smiley17 اما پس از كمى تامل what كمى حق ميدادى به كامنت نويسانِ بى‌نقابى كه ترديد داشتند براى تحسين اين اقدام smiley31 ... تبديل شدن اين دلخوانى به كليپ 124 مگابايتى! قرار گرفتن آن در سايت هاى خبر رسانى اين هنرمند love اين فكر كه نكند مقايسه اى در راه است، حتى براى طرفدارانِ استاد! no اينها در كنار افكار ديگر گرچه متفاوت بود اما بسيار زيبا در يك گپ دوستانه بيان شدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 و تا وقتى اين كليپ ها تنها پيام تسليت اند و نه موجب دلگيرى خانواده پاشايى و درك بالايشان، چه زيباست كه اين نظرات تنها گپ هايى دوستانه هستند.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

نظرات شما
اين نظر يكى از مسئولان خوبه كه تقديم ميشه
و اما بحث شیرین لااااااااااااااااااایک! اول از همه ما درگوشیا میریم سراغ مسئولین بزرگوار سایت؛ تا جایی که ما انجمن ها را نظاره نمودیم یه چیزایی دستگیرمون شد. گوشتونو بیارید تا براتون بگم که چه خبر، به سمع و نظر شما می رسانم که (یه کوچولو دقت کنید میتونید ببینید) بعضی از این مسئولین فقط دوست دارند که لایک بگیرند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند که پستی رو لایک کنندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 و اگه روزی روزگاری یه پستی رو لایک کنند کلی دستشون میلرزه و تپش قلبشون بالا میره که چی؟ (ای وای این یکی رو نمیشه کاریش کرد باید لایک کنیم smiley8 ) اصن انگار یه جورایی واسشون افت داره که پستی رو لایک کنند و اصولا دوست دارن تعداد لایک های دریافتیشون از تعداد لایکای پرداختیشون بیشتر باشههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14... عاقا یه کلاسی داره جون شوما اصن شایدم دوست دارند مث افراد ذی نفوذ (عمرا اگه نام ببرم! جوونيه و هزار آرزوهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14) خیلی خاص و ....... باشند.
بعضی از این مسئولین هم هستند که شمارش دارند و این شمارشا هم به سه دسته تقسیم میشه یه دسته اگه 10 تا لایک بگیرند میرند و با هزار تا دعا و صلوات یه پستو لایک میکنندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14.دوستان مراقب باشید یه دفعه فشارخونتون بالا پایین نشه.یه دسته هم هر چند تا لایک بگیرن همونقد لایک پرداختی دارندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 و اما بعضیا هم که کلا مهربون و دست و دلبازن و به دنبال خاص بودن و باکلاس بودن نیستند و به همه انجمن ها سر میزنند و با دست و دلبازی کلی لایک پرداخت میکنند و یه رونقی به این انجمن ها میدند.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 ما که فعلا از اعلام لیست مسئولین گرامی گذشتیم تا بعدها ببینیم چی میشه...
"باقيشم تشكر از خانم شاهسون و خانم كشاورز بود كه حسوديمون شد و حذف كرديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 خانم ستايش نيا بعدا يادتون باشه ما رو هم بگيد تا سانسور نشيدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14"

اين پيام از جناب اس.جى معروف دو هفته پيش به دستمون رسيد كه متاسفانه بعد از بسته شدن دو هفته نامه بود؛ تقديم به طرفداران اس. جىِ بى پروا...
بازگشت جناب اس جی علیه خانم افشاری

عرضم به حضورتون مدتی بهتون خوش گذشت من نبودم؟یعنی متنی از من نبود؟ولی من همچون عقابی تیز بین درگوشی رو دنبال کردم ولی چیزی نگفتم حتی زمانی که اسم اینجانب به عنوان بد ها بر روی تخته سبز سایت رفت.
میخوام تبریک بگم به خودم .برا چی؟ خود خواهم؟ نه برای اینکه استاد خواسته یا نخواسته خوب متن های من رو پاسخ میدن.آخرینش هم پیام تصویری بود که شکر خدا حاصل شد.(استاد تشکر) و چراغش رشن شده
فقط نمیدونم چرا ایننه رو.....

آیینه رو قَسمت میدم من! لبخند بزن طلسم رو بشکن

اونایی که دوست دارن من باشم توی پیام ها بگن fellow اونایی هم که نمیخوان بگنهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14 اگر هم کسی فهمیده من کی هستم از هوش خودش به مسئول بخش بگه تا بفهمیم باهوش ترن وتیز ترین فرد سایت کدوم کاربرههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
البته جناب اس.جى بايد بدونيد همونطور كه ما در شماره قبل پيش بينى كرده بوديم، استاد در جديدترين مصاحبه شان از انتشار آلبوم بعد از ماه صفر خبر دادند.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

دوستان و همراهان بسيار"بسيار" عزيز در گوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
همه شما را به خداى يكتا و بى همتا مى سپاريم smiley33
خدا نگهدار همه‌ى خوبى هاى شما خوبانِ همراه باشدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14
ارادتمند: درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 14

0
0
0
0 نفر

11 نظر

 1. سلاااااااام.مثل همیشه جذاب وخواندنی بود..اس جی هم مگه میشه کسی جزجناب سامان گلبن باشه؟!:)من که باحضورشون کاملاموافقم.
 2. سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ زیبا بود خانمی شیرین زبون
 3. دوستان ممنون ، منتظر شماره ی بعدی هستیم... smiley17 smiley18

 4. عاااااااااااااااااااالی بود مثل همیشه.
  مرسی افشاری جون
  و من الله توفیق
  هدیه جناب انور هم خییییییییییییییییییییییییییییلی جالب بود . کلی خندیدم .دستت درد نکنه
 5. سلام افشاری جون عزیزم ممنون خیلی عالی بود مثل همیشه جذاب و شیرین بود از شما و آقای اخشابی عزیز ممنونم smiley17تک خوانی آقای اخشابی عزیز با نوازندگیشون عالی و بسیار زیبا بود لذت بردم ممنون افشاری جون عزیزدلم smiley17 smiley16

 6. سلام .ستاره جون خسته نباشی.
  ما که هیچ صدایی از جانب درگوشی دریافت نمیکنیم،فقط مشاهده و مطالعه میکنیم.
  بهر حال کارتون مثل همیشه لایک داره. موفق باشید.

 7. سلام ... خوب بود خسته نباشید خانم افشاری
 8. سلام به همگی در بهتر شدن این قسمت و قسمتهای دیگر تلاش می کنند عالی بود موفق و شاد و سالم و متشکرم از همه 0000000 smiley17 smiley6 smiley35

 9. دوباره سلام
  راستی یادتون باشه خودتون به ما گیر دادن رو یاد میدینا...!
  مگه قرار نبود کارهای بچه هایی رو که تو مسابقه فصلی بهارانه رتبه آوردن رو توسایت قرار بدین پس چی شد
  این جیگر مارو داغان کردین متوجه هستین عایا؟؟!!؟
  اگر نیستین پس کی میشین؟؟؟؟( منظورم همون متوجه هست )

 10. تست می نماییم :)

 11. سلام خانم افشاری!
  اگر جسارت نباشه به نظر من طنز درگوشی کم شده
  یه کم هیجان و طنز بیشتر
  ولی در کل خوب بود
  منتظر بعدی ها هستم

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.