بعضى چيزها هميشه در حال تغييرند! مثل سايتمونهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 بعضى چيزها هم هر سال مثل سال قبل تكرار مى شوند! مثل وعده آيينه رووهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 ما هم اين بين سهم كوچكى از تاخير و تنوع را تقديم ميكنيم. هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
از كجا چه خبر
از اونجايى كه يه شماره آتشين را پيش روو داريم در ابتدا به مناسبت شب يلدا! چندين و چند هندوانه تقديم سايت مى نماييم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
از حق كه نگذريم دوهفته گذشته سرشار بود از اتفاقات متحير العقولهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و متحول القلوب smiley29 از پيام هاى هفته تا ارسال هاى پر و پيمان كاربران! از برنامه جام جم كه فورا براى دانلود قرار گرفت! تا استادى همچنان اغلب در سايت حاضرهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 گرچه هرچه ما ديديم در صفحه اصلى بودند!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اما حتى علاوه بر ارسال هاى پروفايل خودشان، پروفايل برخى دوستانهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 را نيز لايك فرموده اند! smiley20 از امكانات فراوان قالب جديد تا هر آنچه شما مى دانيد و ما نميدانيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اما از هرچه بگذريم سخن آن فايل صوتى و اين فايل صوتى كه استاد ضبط و در سايت پخش فرمودند خوش تر است! smiley16 فايلى كه چند نفر در اثر هيجان آن سكته كرده دو نفر به كما رفتند!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 الحق كه دم استاد گرم، صدايشان رسا و لطفشان مستدام باد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16

هر چه ميخواهد دل پُرت! بگو
يكى از امكانات خوب در سايت جديد بخش هاى دل خنك كنهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 هستند! گرچه وجود چت عمومى چيز خيلى خوبيست اما لذت غيبت در چت اختصاصى كه پايين و سمت راست صفحات قرار دارد بالكل يه چيز ديگست!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 از بعضى پوستر ها كه در صفحه شخصى استاد قرار مى گيرد و به آينده اى با آيينه روو اشاره دارد بگذريم كه در حد يخچال هاى قطب شمال!!! جگر آدمى را خنك ميكنند!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 بعلاوه شكلك هايى كه در شماره قبل درگوشى صحبتشان شد و امروز مى توانيم از آنها استفاده نماييم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 البته به شرط آنكه بتوانيم مفهوم برخى شان را دريافت نماييم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 تصاويرى ساكت با دنيايى از حرفهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16


خبرت هست كه دى نزديك است
مهم نيست توى سايت باشيم يا وبلاگ گروهى! اصلا توى دنياى مجازى باشيم يا واقعى! براى طرفداران اصيل مجيد اخشابى!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 هميشه دى ماههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 زمان جشن و تبريك و هديه بوده و هست!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 ايده هاى بكر و زيبا براى تبريك كه وابسته به هنر طرفداران است و هميشه معنوى هاهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 زيباتر از مادى هايندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 از كليپ ها تا تصاوير و غيرههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16... بعد از تاكيد بر اين نكته كه هرگونه ايده و كادويى در سايت! پذيرفته مى شودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اعلام مى نماييم! به مناسبت حلول اين ماه گرانقدرهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 تصميم داريم اگر خدا بخواهد و شيطان فريبمان ندهد! در اين ماه كمى كمتر موجبات آزار استاد را فراهم نماييمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 به آلبوم و نشريه گير بدهيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 عدد51 را جمع و تفريق نماييم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 آن مواعيد كه دادند و ندادند را متذكر شويم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 از پايان يافتن ماه صفر بگوييم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 از كنسرتى كه داغش بر دلمان خنك شدنى نيست سخن برانيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و خلاصه ميخواهيم چند صباحى را در صلحى ناپايدار بگذرانيم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اميد داريم كه شما خواننده فهيم درگوشى يك وقت احيانا فكر نكنيد از آن تلافى كه استاد فى الفور بعد از سخن در خصوص مدل موهايشان به جناب مجرى پژوه! تقديم نمودندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و ترس از اينكه آن حاضر گويى ديرين استاد گريبانمان را بگيردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 چنين تصميمى گرفته ايم چرا كه اين قبيل حاضر جوابى و حاضر تلافى ها هميشه در جاى خود در خلقيات استادمان محفوظ بوده و هست!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و اگر ما بخواهيم از آن برنامه نكته بردارى كنيم بايد بعنوان هديه تولد ظرفى مملو از "لبو" -اين خوراكى گوشه خيابانى!- تهيه و تقديم نماييم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16

عجايب چند گانه
اين روزها در كنار تمام اتفاقات خوب! اتفاقات عجيبى هم در سايت رخ مى دهد كه قابل تامل و تلنگر است! از مطلبى با صفر بازديد و 5 لايك و يك كامنت كه ثابت كرد چرا آمار بازديد شماره قبل درگوشى بسيار نزولى بود، تا امتياز دهى زيبايى كه بى نام امتيازات منفى را نيز ثبت مى كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و حتى به نظرات نيز امكان لايك مى دادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16؛ تا برفىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 كه هنوز زمستان نيامده در سايت شروع به بارش نمودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16! همه و همه نشان دهنده اين است كه سايت همچنان در حال تكميل بوده و البته به همين دليل آيتم سايت با سس اضافه به هفته بعد موكول مى شودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و البته پيشنهاد اكيد داده مى شود هرچه به فكرتان مى رسد را به تيم مديريت بسپاريد تا سايت برايتان باب ميل تر شودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اگر هم مايل باشيد ما مى توانيم ايده هاى شما را اگر قبلا اجرايى نشده باشند همين جا علنا! اعلام نماييم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16

مهر آوا
سايت مهرآوا كه در شماره قبل سوژه شده بود! همچنان به سوژه بودن خود ادامه مى دهدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 شايد براى اينكه آن سايت نيز سربه راه تر شود بايد شعبه اى از درگوشى در آن افتتاح نماييمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 سايت مذكور"تصويرى شطرنجى را تصور بفرماييد"هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 علاوه بر اينكه برخى سرتيتر هاى خود را به هيچ كجا! مى راندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 همچنان فاقد بسيارى بخش هاستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 قسمت هايى چون: گالرى تصويرى از فيلم هاى پشت صحنههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 عكس هاى دسته بندى شده از هر برنامه و همچنين مهمانان راديو مهرآواهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 آخرين نظراتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 آيتم هاى راديو در بخشى مشخص براى طرفداران يك آيتم خاص!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 بخش هاى ويژه و بدون زمان بندى مشخص براى بالا رفتن تنوع و البته بازديد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 دريافت متون متفرقه براى اجرا با نام ارسال كننده ها در بخشى با آدرس مشخص"جدا از بخش همكارى"هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 دريافت تست صدا و دادن امتياز براى علاقه مندانهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 و در كل به اندكى زمان، انرژى و اندكى صبرِ ماهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 نياز دارد بعلاوه كمى غوره و مويز!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16

شما و ....سكوتتان!
ما جلوى در خانه ادمين چادر زديم تا سئوالات شما را داغا داغ از ايشان بپرسيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 اما آنقدر در آن مكان شريف پشه پرانديمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 كه ادمين محترم با جارو به ديدارمان آمد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 آمديم دل از همكارى شما بكنيم كه پيدا شدن يك عدد دست راست به نام سركار خانم پريسا لايك شدگان! smiley34 را يافتيم تا شايد شما را مجبور به همكارى بفرمايند و ما وقت پيدا نماييم تا بدنبال پوستريست بگرديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
در بين اين همه اتفاقات شوكه كننده و بعضا نا اميد كننده!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 متوجه شديم اس جى! آنكه ما فكر مى كرديم نبودههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 هنوز از صحت اين خبر مطمئن نگشته ايم اما تا آن زمان متن جديد و جذاب اس.جى!؟‌را دريابيد كه قابل تفكر و اندكى فرار ايشان است!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16... روحشان شاد و يادشان گرامى باد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
ن.ن"نكته نوشت" :در اين لحظه هنوز ماه صفر تمام نشده no اگر آسمان به زمين آمَ... ببخشيد! منظورمان اين است كه اگر آلبوم منتشر شدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16 هر گونه مطلبى در خصوص آينده تكذيب مى شود.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16

شما عزيزان را به خداوند ماه هاى گذشته و آينده مى سپاريم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
هرگونه نظر، نقد و پيشنهادى پذيرفته مى شود.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
ارادتمند: درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 16
13
11
2
15 نفر

9 نظر

 1. سلام افشاری جون خوبی؟خیلی عالی و زیبا نوشتی ممنونم ازت عزیزدلم قضیه چت سایتم جالب بود دستت دردنکنه عزیزم لذت بردم سلامت و موفق باشی smiley16 smiley33
 2. سلام.خیلی بامزه بود.بالاخره این نصف شبی،یه جوری دلشادشدم.چقدربه موقع درگوشی اومد..ممنون.
 3. افشاری جانمان... یعنی فوق فوق العاده ایی
  و کلا جانا سخن از زبان ما و این حرفا...
  دمتان گرم سرتان سلامت
  پدیده ای هستی در طنز نویسی جدیYolks60
 4. سلام ممنونم بابت درگوشی کاملا درگوشی
  و سپاس از اشاره به پوستری که درست کردم و قرار دادم.
  همچنان زیباست درگوشی
 5. سلام
  خسته نباشید.عالی بود......انشاالله بزودی شاهد آلبوم میشیم. .....هورا اااااااااا......ماه صفر تموم شدوبیست وهفت دی ماه هم تولد استاد مجید اخشابیه..........هورا...........
 6. سلام.ممنونمnya15
 7. سلام افشاری جون. مثل همیشه خوب و عالی.
  میگم میشه درمورد این آمارسایت هم یه افشاگری داشته باشی ما که سر در نمیاریمnya29
  تعداد بازدید های یک روز بالای صد هزاره اما تعداد آنلاینهای 24 ساعت گذشته حدو د100 نفره!
  هر بار هم که آن میشی بیشتر از 150 یا 200 تا مهمان توی سایت نیست .حالا پیدا کنید...
  nya112
  این تغییرقالب سایت هم جالبه ها فقط کاش رنگهای بیشتری داشت .
  خدا رو شکر بالاخره جناب اس جی هم رونمایی کردن و مارو از اشتباه دراوردن که کس دیگری با همین
  مشخصات اول اسم و فامیلی ،به جای ایشان در نظر می گرفتیم.
  برای بالا رفتن تعداد لایکها هم پیشنهاد میکنم مهمانهای سایت هم حق لایک داشته باشنnya102
  یه خواهش هم داشتم اگه میشه این عبارت هفته نامه درگوشی شماره ... را اینقدر وسط خطوط و
  مطالب تکرار نفرمایید. شیرازه ی موضوع از هم میپاشد.
  بهر حال باز هم تشکر smiley33
 8. سلام اشاری جون ....مثل همیشه عالی بود .بیست بیستی...سپاس .سلامت و شاد باشی عزیزم.
 9. ممنون خانم افشاری
  بسیار زیبا و جالب و ... بود
  سپاسگزارم
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.