پايان ماه و صفر و حضور ماه دى در كنار كريسمس سفيد پوش يعنى زمانى براى شادى smiley32 و از اونجا كه غم مكمل شاديه smiley31 ما اومديم تا از نيمه خالى ليوان بگيم و به اين بهانه دور هم باشيم. smiley7

خبر خبر
انقدر ذوق نكنيد درسته ماه صفر تموم شده ولى بهمن و اسفند و دى ماه 94 هم بعد ماه صفر هستند smiley7 اين خبر مربوط به ارسال هاى سايت هستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 ارسال هايى كه هميشه داراى تنوع اندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 شاخه نبات هاى صوتى و فايل هاى دانلود كه آمدند و رفتندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 و گرچه استاد صفر تا صد امكانات سايت جديد رو هم كشف كرده و باز در سايت نا پديد شدندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اما همچنان پيام هاى هفته به راه اند. پيام هايى كه قبلا از اينستا به ما مى رسيدند اما اخيرا اينستايى ها هم براى خواندن ادامه به سايت دعوت مى شوندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 و اين يعنى اندك اندك جمع كاربران جديد مى رسندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

از راديو يلدا تا راديو تولد
مهرآوا علاوه بر برنامه جديد laughing اينبار تصويرى متفاوت از اعضا هم روو كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 گرچه يلداى امسال با حافظ خوانى تصويرى كلا چيز ديگرى بودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 حالا قرار است كار متفاوت مهرآوا براى اواخر ماهِ يلدا، جشن تولد باشد smiley32 گرچه كاربران تا 15 دى فرصت ارسال تبريكاتشان را دارند اما تيم تجربيات درگوشى معتقد است اصولا از بسيارى كاربرانِ محترمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 جز گاهى لايك و كامنتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 هيچ گرماى ديگرى ساطع نخواهد شدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

پوستر...هاى جديد
سيستم جديد ديگر كه در سايت ما را انگشت به دهان كرد smiley29 ذوق هنرى ديگرى از استاد است كه از مخاطب مى پرسند"به چه فكر ميكنم؟"هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 و با اين زيركىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 عمق افكار مخاطبان را روو فرمودندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 از فكر به عكاسهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 تا، چقدر جاى طرفداران در كنار استاد خاليستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 تا... آهان راستى قرار شد اين دى ماهيه از آلبوم صحبت نكنيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 گرچه ديدن استاد با لباس ورزشى خود جاى بسى بحث دارد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 افتتاحيه جديد هم بحث هايى را در اينستاگرام بر سر زيباييه قرمز يا آبيه وسيله مذكور داشت كه اصولا دوستان اهميتى هم به سليقه استاد نمى دادند smiley28 به اميد افتتاحيه‌ى "اسمشو نبر"هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 رنگ جلدش هم اصلا مهم نيستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

سايت رسمى مجيد اخشابى
از عبارت فوق winked دوستان فقط دو نكته آخر را در نظر دارندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 در نتيجه كلا ماهى يكبار به سايت آمده برنامه ها و پيام ها و عكس ها و اخبار را دريافت كرده دست به كمر نهاده قدم زنان تشريف مى برندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 عمرا هم اگر بدانند انجمنى هست و گپى و خداى نكرده لايكىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اصولا برخى كه حتى در ساير سايت ها مى پرسند"مگر استاد سايت هم دارد؟"‌هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 باشد كه آخرين پيام استاد و حواله دوستان به سايت براى خواند ادامه مطلب حداقل از اين غفلت طرفداران بكاهدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اما اينكه چه كنيم تا عزيزان متوجه امكانات جانبى سايت بشوند نياز به جلسه و كميته و بحث داردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 راستى خبر نامه قاصدك هم كه هنوز بى صداستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

سايت با سس اضافه
در شماره قبل وعده داديم آموزش كار با سايت را در اين نشريه قرار دهيم. از آنجا كه كلا عمل به وعده مان در حد انتشار اسمشو نبرهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 سريع استهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اين شماره فايلى را تقديمتان مى نماييم. و از آنجا كه در قالب جديد لينكها بصورت مستتر و نينجايى هستندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 شجاعانه آنرا علنى مى نماييم.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
لينك
البته تاريخ تصاوير متفاوت است و از آنجا كه هر دم از اين سايت برى مى رسدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 برف و آدم برفى و روياى برفى ترى مى رسد(و سر بزنگاه مى رود) هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17فقط به بيان كليات خواهيم پرداخت.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
ن.ن(نكته نوشت) : اين بين برخى دوستان هم از امكانات سوء استفاده مى فرمايند و مثلا به كل ارسال ها يك امتياز منفى مى دهندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 تا جاييه كه حتى پيام ها و پوستر هاى استاد هم چنين امتيازاتى دارندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 ولى از انجا كه ما درگوشى ها خيلى با جنبه تشريف داريمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 لطفا عزيز امتياز منفى دهنده با خيال راحت اشتباهاتمان را به خودمان بگويد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

يك كاكتوس براى مديران! يه سوزن ته گرد براى خودمون
كلا در سيستم انتقاد اين اصل وجود داره كه نقد به ديگران راحت ترههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اما بر خلاف تفريح هميشگى بروبچز درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 در اصل اذيت كردن تمامى مديران سايت از جمله استاد بزرگوارهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 يك اشاره كوچك هم به خودمان داشته باشيم كه گاهى از دست نقدهاى تند يكديگر جرات گذاشتن يك كامنت هم نداريم و بايد گاهى براى توصيف آن بيانيه بدهيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 و اين اتفاق گرچه بندرت رخ داده اما باعث مى شود بعضى دوستان حتى درخصوص بخش هاى شطرنجى درگوشى هم چيزى نپرسند تا كامنتشان توسط دوستان و ساير كاربران نقد نشود!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
دوستان عزيز اصلا از اين موارد نترسيد و هرچه خواستيد از همين درگوشى تا پست هاى استاد همه را نقد كنيد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17

مسابقه فصلى
از اونجا كه حرف حساب جواب نداره و بزرگترين نقد به ما همان پى"ن"گيريه برندگان مسابقات فصلى است! در اولين قدم از اين افشاگرى! لينك دانلود كل آثار را برايتان قرار مى دهيم! مسابقه اى كه تا چند وقت پيش مانند آن مسابقه"داغ داغ" كه هنوز هداياى آن نيامدههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 بى جايزه مانده بود تا اينكه اخيرا كتابى"كليات سعدى" گاها بدون امضاى استاد!!! به دست برندگان رسيد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش شعر و ترانه

لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش داستان کوتاه

لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش طراحی و نقاشی

لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش عکاسی
لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش هنرهای دستی

لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش هنرهای کامپیوتری

لینک دانلود فایل زیپ آثار بخش نغمه و نوااثر برنده هنرهاى كامپيوترى
ساير برنده ها هم اگر زنده بوديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 بعلاوه امتيازاتشان، در شماره هاى بعد تقديم خواهند شد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17


نگران بوديم ها!
ما درگوشى ها هميشه از اينكه گاهى بيش از گليم خود شوخى مى كرديمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 عذاب وجدان داشتيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 و براى مجازات خود سعى ميگرديم اين وجدان درد را بيشتر نموده و خود را تنبيه نماييم!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 اما از پيام هفته جديد استاد دريافتيم ممكن است اين گفتن حرف حقهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 يك جا به كارمان بيايدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 خدا را شكر همين اندك نگرانى هم از بين رفت.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
با آرزوى شادى براى روح عزيز ناصر عبداللهى عزيز و عبد خوب خدا، پدر استاد. smiley16

نظرات شما
هرچه عمر اين نشريه بيشتر مى شود، تعداد نظرات گويى كمتر مى گردد!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
الى عزيز درخصوص آمار بازديد پرسيده بودند كه به احترام ايشان به افشاگرى بزرگى دست مى زنيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17... در بسيارى وبلاگ ها براى بالا رفتن آمار بازديد از امكان"ادامه مطلب" استفاده مى شود! اين به آن دليل است كه هر صفحه جديدى كه از يك سايت باز مى شود، يك بازديد به آمار بازديد اضافه مى گردد! در نتيجه ممكن است در طول روز 100 بازديد كننده داشته باشيم و 300 بازديدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17 كه اين يعنى هر عزيزى زحمت كشيده حدود3 صفحه باز كرده و با توجه به تعداد ارسالهاى سايت چيزى در حد همان دست به كمر از سايت گذشتن است.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
البته پيشنهاد خوبى براى دادن اختيار لايك به مهمانها هم داشتيم كه بدليل بى نام بودن مهمانها مى توان فقط در بخش امتياز مثبت و منفى آنرا اجرايى نمودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17... مديران به بخش درگوشى! لطفا پيشنهاد مذكور را تحويل بگيريد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17


با آرزوى بهترين ها در سال ميلادى جديدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
منتظر نظرات سازنده شما هستيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 17
ارادتمند: درگوشى smiley19
20
19
1
21 نفر

27 نظر

 1. سلام
  ممنون بابت درگوشی و اون تکست راهنما
  قرار بود امتیازات برای مهمانها هم فعال بشه troll89
 2. سلام ... ممنون دوست عزیز nya15
  خسته نباشیدRokey12
 3. سلام علیکم
  دست تون درد نکنه ، شما کارت حرف نداره فقط من وقتم ازبس که درحد سوگ سوگ مطالب سایت رو میخونم واونهایی رو که وقت ندارم رو آرشیو کرده در جاهایی که به اینترنت دسترسی ندارم میخونمشون در هر صورت دست شما درد نکنه
 4. سلام ممنونم.همواره در گوشی پر صدا تر
 5. سلام ........... ممنوووووووووووووووون smiley2 smiley2
  بسیار عاااااااااااااااااااالی
  یکی از مضررات کم سر زدن به سایت اینه که آدم از افشاگریها هم سر در نمیارررره wink smiley9 smiley2
  nya17 nya28 Rokey49
 6. سلام افشاری جون خوبی؟خیلی عالی و جالب بود عزیزدلم ممنونم ازت عزیزم دستت دردنکنه موفق و سلامت باشی عزیزدلم smiley16 smiley33
 7. سلام.ممنون.مثل همیشه عالی بود..این بارکه من زیادوقت ندارم چقدرلینک دانلودگذاشتین!انشاءا...دوهفته دیگه بعدازامتحانات نفس گیر،باخیال راحت،همه شودانلودمیکنم.سپاس اززحماتتون.

  سلام.ممنون.مثل همیشه عالی بود..این بارکه من زیادوقت ندارم چقدرلینک دانلودگذاشتین!انشاءا...دوهفته دیگه بعدازامتحانات نفس گیر،باخیال راحت،همه شودانلودمیکنم.سپاس اززحماتتون.
 8. سلام
  خیلی خیلی ممنون دستتون درد نکنه
 9. سلام به روی ماه افشاری جونم.خوبی عزیز دلم ...مثل همیشه گل کاشتی .بیست بیست ...عالی بود.لذت بردم.. .خدا قوت گلم .ایشاالله همیشه سلامت و شاد و موفق باشی
 10. سلام
  ممنون........عالی بود.
 11. سلام احسنت خانم افشاری بی نهایت عالیست
 12. سلام ،من هفته نامه شمارو مثل یه فروشگاه بزرگ میبینم که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توش هست ،هر کسی یه سر بیاد تو اگه احتماله نیم درصد از هفته نامه تون خوششم نیاد دست خالی بیرون نمیره ،
  روی طراحی و رنگ هفته نامه تون بیشتر تمرکز کنید (مثلا ترکیبی از رنگهای بنفش کم رنگ و سبز با زمینه مشکی یا..)، اگه به خبرا ومطلب هاتون نظم بدین فکر کنم نتیجه خوب میشه ،(لزومی نداره اینهمه شکلک تو صفحه باشه ،هر بخش رو جدا از تیتر با نقطه چین یا هر چیزی که خوب به نظر برسه فاصله بزارید) ،یه موسیقی ملایم مثل پیانو (باران)باشه به نظرم عالی میشه ،تیترها رو درشت تر ،بعضی هارو با توجه به موضوع فانتزی یا جدی ...بنویسید وفکرکنم با توجه به محیط سایت ومطلب ها و نوع لحنتون نوشته ها اگه وسط چین باشن بهتر به نظر میاد ،یه فونت زیبا هم بد نیست ،(اگه بازدیدکننده بیشتری میخواین باید که تلاش و خلاقیت بیشتر)موفق باشید. Yolks29
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.