سالى كه گذشت
سالى سرشار از خلاقيت smiley10 پيشرفت smiley7 اتفاقات جديد smiley18 پيگيرى اتفاقات قبلى به شكلى حتى شگفت انگيزترsmiley32 و در يك كلام! سال اسب بود
هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
اسبى عاشق دويدن در بادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 حتى با وجود تازيانه سواركار گاه ناشى‌اشهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22... گاهى سايت را با شلاق بى رحم انتقادات نواختيم(او هم تلافى كرده در حساس ترين دقايق هنگيد تا بدانيم اسب نيز جفتك زدن بلد استهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) گاه بدون آنكه از او توقعى داشته باشيم آنقدر زيبا يورتمه رفت كه ما و حتى خود استاد! براى تماشايش به ميدان آمديمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22(تو ببين عمق قضيه كجاست كه استاد در سايت دوتا ارسال هم فرمودندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) امسال براى همه ما اتفاقاتى افتاد! اينستاى گرامى پا به زندگيمان نهاد و با وجود آنكه گاهى به او حسودى مى كرديم كه نزد استاد عزيز تر از سايت استهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 باز هم يكى بود يكى نبود گويان و ميگ‌ميگ كنان زبان مبارك را متناوبا خارج مى‌نمود!!! smiley3 ما هم آنقدر زير آب مبارك را زديم تا عكس ها از ايستا كامل‌تر به سايت رسيدندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 امسال براى گروه سبزى پاك كنى"آرت پارك جونى‌ها" هم اتفاقاتى افتاد كه مدتى آنها را در صدر ارسال كننده ها قرار دادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 تا جايى كه سايت محترمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اين اسب نجيب... يه پروفايل به هر كاربر هديه دادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 بازار مدال و چت گروهى و انجمن هاى جديد داغ شد و دانلود برنامه ها! مصاحبه ها! دست نوشته ها و غيره داغ ماندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 حتى داغى دست نوشته ها به حدى رسيد كه جا افتاده و گاهى بصورت صوتى و حتى تصويرى سِرو شدندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 راديو پيشرفتش را برداشت و به سايت ديگرى برد(نمك نشناس!)هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 چند بارى هم زيروبم دالى كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 حتى استاد، ميلادى شد و چندين برنامه براى همرازى ها و دوستداران برگزار كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 آخ گفتم استاد! كردم كبابتونهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 آپارات! هنرمند و مردم! اينستا! فيس بوقِ هميشه فعال! لااااايك! دقت كنيد! لاااايكهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اونم توى انجمن ها!! علاوه بر پست هاى اصلى و پروفايل ها!!o_O كلا سالى بود كه فك ما مدام خاكى بود از بس بر زمين مى‌افتاد!!^_^ و در بين تمام اتفاقاتى كه افتاد يا همانطور كه افتاده بود جريان يافت smiley35 يك نكته نيز همچنان در جريان بوده و همچنان بر قوت خود باقى بود!! آن هم عدم همكارى شما بودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 كه مشت محكمى بر دندان اسب فوق بودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 تا پيشكشى بى دندان شود براى علاقه مندان!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
لازم به ذكر است كه ما نيز در همين سال چشم گشودههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 و چشم و گوش شما رو هم گشوديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22


يكى از فانتزى هاى من
قطعا سال93 فقط براى سايت سال خاصى نبوده! خيلى ها زندگيشون رو تغيير دادند(خوب و بدش به ما چه؟ مگه ما فضوليم؟هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) اتفاقات زيادى افتاد كه فى الفور جُكش هم باهاش افتاد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 ايده هايى به ذهنمون رسيد كه به گوش ديگران رسونديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 به بهانه سايت و با محوريت استاد با هم دوست و دوست تر شديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 همين الان توى اينستاگرام بسيارى از صرفداران استاد همديگه رو پيدا كردههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 دست به يكى كردههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 استاد را اذيت كرده!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 لذت مى برند (جاى ما خالى) البته گاهى هم لايك ميكنند و پستى ارسال كه همچنان به ما ربطى نداره!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
يكى از فانتزى هاى دوستان پيام هاى صوتى بود smiley23 (براى طول عمر درگوشى صلوات بلند بفرستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) يكى باقى ماندن آرت پارك بود(دومى رو بلند تر بفرستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) براى اينكه ريا نشه ادامه نميديمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22... گرچه روزى اس جى‌اى گفت اگر استاد در آرت صاحب پروفايل شوند چه شود!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 كه خب! الان پروفايلى براى ايشان در سايت موجوووووده!(دست و جيغ و هوراهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22... كار بچه هاست شما همون صلوات رو عنايت كنهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22)
ديگر فانتزى مان ديدن جمال استاد در ارسال ها بود كه حرف يكى دونفر نبود! و امروز نامِ بى مشخصات استاد! داراى 2 ارسال است! كه يكى اواخر سال 1394 ارسال شده! پيشرفت علم تا كجا؟!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 (براى سلامتى خودشون و خانواده محترمشون بفرست اون صلوات قشنگه رو!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) دلمون مى خواست لايك استاد رو ببينيم كه چشممون به جمال اون هم روشن شدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22(براى حاجت روايى بيشتر هممون دومى رو بلندتر بفرستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) آخ كه چقدر دلمون ميخواست ببينيم پروفايل استاد يه نشونه اى از خودشون داره! گرچه امروز قانون شكن ها زياد شدند و كلى عكس از استاد در پروفايل كاربران ديده ميشه! اما مصور! شدن پروفايل استادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اون هم با يك تغيير دكوراسيون در بين راه خود مشت محكمى بود بر دهان آمريكا!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 بگذريم از كلى فانتزى ريز و درشت كه پيداشون كرديم و به آرزومون رسيديم!! اميدواريم كه اين گل‌هاى رويايى عمر طولانى‌اى داشته باشندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 بخصوص اينكه استاد هرجا بودند يه عكسى بحثى چيزى برامون مى فرستادند تا بتونيم ردشون رو روى نقشه ايران بزنيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اميدواريم در سال جديد اين جريانات مستمر باشند و البته آلبوم مفقود هم پيدا و منتشر بشه!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22(اين ديگه از صلوات گذشته دوستان دعاى فرج عنايت بفرماييد)هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22


راديو مهرآوا
راديوى جديد هم منتشر شدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 ولى ما بيشتر منتظر ويژه نامه عيد هستيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 تا مصاحبه با استاد و خواهر دوقلوشون رو بشنويم(دوستانى كه فكر ميكنند شماره شناسنامه اعضاى خانواده استاد رو هم حفظ اند تا عيد در خمارى بمانندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22) واى كه چه راديويى بشه راديوى سال ديگه! با حضور هنرمندان مورد علاقه شما! اونم وقتى حتى خود استاد در برخى سايت هاشون طرفداران رو به حضور در راديو دعوتيده اند!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22


زير و بم
دوستان يه چى بگم كه گرچه شبيه تاريخه اما افسانه نيست!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 روزى روزگارى استادى ماهنامه اى داشتندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22... دروغ نميگم! به جان عمه مهتاب راست ميگمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اِ چرا باور نميكنيد! اصلا روى همين لينك اينستاى استاد كه بالاى صفحست كليك كنيد winked اين رد گم كنيه! what در واقع شما رو به سايت تغيير يافته و زيباى همون نشريه ميبره!! با پيشواز درخت دوستى و اصلاعيه انتشار توسط استاد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22... باورتون شد؟ بهم اعتماد كرديد؟ خب حالا اينم بگم كه قراره در سال جديد مجددا منتشر بشه اونم با درخواست شما براى دعوت از هنرمندانهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 راست ميگمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اى بابا تا سى ثانيه پيش كه باورم داشتيد! راست ميگم به جان خاله خورشيدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22.... دوستان هم اكنون مستحضر شديم خاله خورشيد به ديار باقى بشتافتند!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 روحشان شاد


فن پيج
دوستان مى توانيد در ايام عيد علاوه بر سايت از طريق فن گرام استاد هم اخبار رو پيگيرى كنيد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 البته به فن گرام عزيز اعلام ميكنيم هر نظر سنجى اى ارزش تبليغ نداره!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 آخه سايتى كه ثابت شده لجى با استاد داره كه قاتل سهراب باهاش نداشتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 و نظر سنجى اى گذاشته كه بيشتر شبيه پرسيدن آهنگ مورد علاقه دوستانه!!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 گرچه با اين وجود ديدن نام برخى كاربران سايت در اونجا كاربران هميشه در صحنه رو به ما نماياندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 خدا زيادشون كنه!
خلاصه كه فن پيج خوبيه! براى الان كه پيج استاد بطور معقولى قفل شده! bully اونم دقيقا بعد از اينكه گفت آواز را در آخرين مصاحبه شان نواختندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 و صحبت هايى اتفاق افتاد كه برخى طرفداران رو ناراحت كردهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22(اينطورى نگام نكنيد نميدونم جزئيات مذاكرات مخالفان چى بودههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 فقط ميدونم چند تا گزينه گذاشتند روى ميز از جمله حمله به پروفايل هاى استاد كه هنوز مسئوليتش رو گروه خاصى به عهده نگرفتههفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 خبرنگارمون رو به ميدون جنگ فرستاديمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 برامون دوتا گوش و يه انگشت مونده كه البته دست دومه! و كلى تايپ كرده بوده!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22)كانونِ...
وقتى از سر شيطنت تمام لينك هاى صفحه ورودى سايت رو ميزديم و در ميرفتيم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 چشممون به يه كانون افتاد! البته نقطه كانونيش دقيق مشخص نيستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 و براى همين عكس ها به اندازه كافى بزرگ نمايى نمى شوندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 مگر با ذره بين مناسب! توضيح هم كه لازم نداشته لابدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 ولى شما اگه از اين تبليغ ها سراغ داريد بياريد بديد تا جامعه اى رو در جريان بگذاريم! سودش هم نصف نصف!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 يعنى 5 درصد شما 90 درصد ما! 5 درصد هم ميذاريم براى سرور و هركى اونجا رو ساخته!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22اين دم عيديه
اى كاش چت سايت كمتر ناز كنه يا حداقل اون چت سابق كه پايين صفحات دلبرى ميكرد برگرده! و مثل ما بدون سايت نتونه دووم بياره!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
كاش اين دم عيدى احساسات ما رو به بازى نگيرند و فايل مراقب خودت باش رو با حجم كذايى نگذارند اونم وقتى نمونه كم حجمش رو خودشون توى آپارات گذاشته اند(البته كيفيت هيچوقت به اندازه حجم مهم نيست:دى)هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
كاش اين دم عيديه استاد بزرگوار كه پس از مدت ها با تاكيد! براى اولين بار!! خودشون فايل درخت دوستى رو منتشر فرمودند! فايل هاى ديگه رو هم خودشون! منتشر بفرمايندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 از جمله كليپ عيدانه كه عكسش آمده تا دل آب كند!(البته بعد از اولين انتشار رسانه اى)هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
كاش اين دم عيديه شيرينى اى پسته اى چيزى به سايت بدهند تا در دقايق سال نو دست ما را در پوست ارور نگذاشته مانند هفته قبل نرود عيد ديدنى لطفاهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
خلاصه كه سالى كه نكوست از بهار و تابستان و پاييزش پيداست! زمستون كه تولد استاده بخواهيم نخواهيم هنگ خواهيم داشت!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22عيد براى همه
گرچه اصولا ما طرفداران دست به طلبمون خوبه و اغلب طلبكاريمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اما چه خوب ميشه كه كمى از عيديمون رو هم كنار بگذاريم و براى سايتَكمونهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 يه هديه اى چيزى تدارك ببينيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 يه چيز توو مايه هاى ايده هاى جديد! ارسال هاى خوب! لايك هاى توپ! و خلاصه هركارى از دستمون برمياد براى سايتى كه هركارى از دستش براومد برامون كرد، انجام بديم باشد كه موجب شادى روح او و خاله خورشيد مرحوممون بشود!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
در شماره قبل يكى از دوستان از زنده بودن بنده پرسيده بودند كه بايد عرض كنم ضمن آرزوى شادى براى روح رفتگان فوق الذكرِ درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 اى بابا! شما به اين ميگيد زندگى؟:دىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 در نتيجه روح بنده هم قرين رحمت بادهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22

الى عزيز هم نظراتى داده بودند كه قابل تامل بود! در نتيجه در اين شماره به هدايت شما اكتفا نموده از اين دوست هميشه همراه درگوشى و همه عزيزانى كه در سال روو به اتمامِ93 ما را همراهى كردند"آنانكه هنوز زنده اند و آنانكه...هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22" تشكر نماييمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 و براى همه آنهايى كه هميشه سوژه درگوشى بوده اند صبر و خوددارى بيش از پيش آرزو نماييم زيرا اگر در سال گوسفند قربانى نشويم! همچنان برهمانيم كه بوديم و همان خواهد بود:دى هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22

آمار بازديد و لايك هاى درگوشى داره افت ميكنه! البته وقتى استاد پست ارسال كنند! طبيعيه كه با رفتن حدود60 لايك به اونجا ديگه كسى نمياد اين طرف بازارهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 ولى فراموش نكنيد اين ارسال هاى ماست كه براى شما مى‌مونه:دىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
به اميد لطف خدا و حمايت همچنان شماهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
سالى فوق العاده عالى رو براى شما و خودمون آرزو داريمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22 هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
موقع خوردن پسته و پرتغال جاى ما را هم خالى كنيدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
در پناه خالق فصل ها
هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
ارادتمند:درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 22
هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 2216
14
2
18 نفر

23 نظر

 1. سلام افشاري جان.چقدردلم تنگ شده بودواسه درگوشي.
  دلشادم كردي ..امسال كه براي من به شخصه سال عجيب وگاهاپرهيجاني بود!
  درگوشي هم كه خوب چشم ماروبه روي حقايق بازكرد fellow
  راستي منظورازخواهردوقلوي استاد،احياناخانم غفاري نيست؟ smile
  درسال جديدآرزوي طول عمرباعزت براي درگوشي دارم وپيشاپيش،صميمانه به
  همه عوامل پرتلاش سايت واين هفته نامه،فرارسيدن بهارروتبريك ميگم. smiley16
 2. با سلام
  خانم افشاری عزیز بسیار عالی بود خداقوت . امسال واقعا سالی عجیب و پر فرلز و نشیب بود انشاءالله که هفته ی پایانی آن با آسایش و شادابی توامان باشد و بهار طبیعت را هم پیشاپیش تبریک عرض می کنم
 3. سلام افشاری عزیز

  مرسی از شما
 4. ممنونم خانم افشاری عزیز زحمت کشیدید فقط کاش یه کم کم تر از شکلک ها استفاده کنید موقع خوندن آدم اذیت میشه فک کنم عکس بهتره البته هرطور که خودتون دوست دارید عزیزم
  سال نو رو هم بهتون تبریک میگم ان شالله که برای شما و تمام اعضای سایت سال خوب و پر برکتی باشه ان شالله.

  ممنونم خانم افشاری عزیز زحمت کشیدید فقط کاش یه کم کم تر از شکلک ها استفاده کنید موقع خوندن آدم اذیت میشه فک کنم عکس بهتره البته هرطور که خودتون دوست دارید عزیزم
  سال نو رو هم بهتون تبریک میگم ان شالله که برای شما و تمام اعضای سایت سال خوب و پر برکتی باشه ان شالله.
 5. سلام. ممنون خانم افشاری عزیز.
  فوق العاده بود smiley17 smiley6
 6. سلام و درود بر تك تك عزيزانِ بى نظير! همراهان درگوشى!
  اول از تاخير اين شماره به شدت عذر خواهى ميكنم!
  دوم عيد رو به تمامى عزيزان گلم مجددا تبريك عرض ميكنم و از تبريك هاى شما تشكر ميكنم smiley16
  ليلا جون احيانا smiley20
  باران جون! توى صفحه ورودى لينك هايى پايين صفحست! يكيش نوشته آرت پاركى ها از اونجا وارد آرت پارك ميشى عزيزم
  فاطيما جون حق با شماست! چون آخرين درگوشى امسال بود، گفتم يه نمه شكلكاش بيشتر باشه:دى smiley7 البته شكلك ها از متن جدا نيستند و در واقع حركاتشون رفتارى در راستاى متنه:دى

  دوستان عزيز باز هم خيلى خيلى خيلى خيلى خيلى خيلى از لطف و همراهيتون در اين مدت متشكرم! از اينكه دلگرمى ميديد و حتى ايرادات رو هم گوشزد ميكنيد. هميشه موفق و عالى باشيد smiley17
 7. موفق باشی عزیز دلم
  سال جدید منتظرتیم افشاری جان
 8. خوشحالم که سالمو سرحالی ستاره جان
  سال خوب وخوشی رو همراه با موفقیت و خبرهای خوش برات آرزو نه از خدا میخوام.
  عالی بود.
  ممنونم
 9. سلام
  همچنان درگوشی باقی باشه صلوات (چندم؟)
 10. ممنون مهديس جونى منم برات بهترين ها رو از خدا آرزو ميكنم!
  ممنون سحر جون! البته منظورت رو از چندم نفهميدم؟ ادامه متنه و دارى ميشماريشون؟
  رئيس جديد خسيس صدا و سيما توى عيد استاد رو دعوت كنه صلوات:دى
 11. سلام
  سپاس
  براتون نوروزی سرشار از شادی و سلامت آرزومندم.
 12. سلام افشاری عزیز خیلی خوب و عالی بود .از خداوند منان برای شما عزیز دل و همه دوستان عزیزم در این سایت بهترینها رو خواستارم . موفق و موئد باشی
  لبتان پر خنده ... قلبتان از مهر آکنده... دولتتان پاینده....و پیشاپیش نوروزتان فرخنده باد.
  Rokey12
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.