جشن وشادى
باز هم حلول روزهاى شاد سال و اين يعنى احتمال حضور هنرمندانِ مردمى در رسانه مردمى بيشتر مى شود و احيانا شما هنرمندى مردمى تر از استاد سراغ داريد عايا؟!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 كه البته با وجود نون آجر كن هايى چون مسئولين محترم سايت ديگه نيازى به اصلاع رسانى ما از برنامه ها و لينكشون نيستهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 چون به لطف دوستان اطلاع رسانى و لينك برنامه ها در صفحه اصلى سايت به وضوح قابل مشاهده استهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و البته نه مثل لينك مسابقه اى كه بعد از چند مرحله هنوز پوستر آن معتقد است بزودى برگزار خواهد شد، آوت توو ديت اند!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و نه مثل متن هاى كنجكاو كننده موجود بين بخش موسيقىِ همچنان بى تغيير سايتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و كليپ تصويرى هميشه خالى smiley11 ؛ هستند!! بلكه داراى لينك و البته قابل يافت توسط سايت اندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 البته اگر پيگير سايت و فضاهاى مجازى استاد بوده ايد كه حتما از قبل متوجه اطلاع رسانى برخى برنامه ها هم شده ايدهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 اهميت به طرفداران در حد بوندسليگا و لاليگا! اصن يه وضى!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

هفته هاى پربار و پركار
علاوه بر برنامه هاى تلويزيونى، استاد برنامه هاى بسيارِ ديگر هم داشتند! از جمله جشن همراز كه آنچنان ضربتى گزارشش به سايت رسيد كه خود ما هم هنگيديم و جاى بحث در آن نديديم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 تا كنسرت سلفى... ببخشيد اسمش چى بود.... آهان كنسرت ده هزار عكسى... اشتباه شد! كنسرت ده هزار نفرى تالش.... بالاخره درستش رو گفتم! smiley7 تا باز خوانى كتاب هاى احتمالا تهيه شده از نماشگاه كتاب امسال، از جمله كتاب قانون 70 درصد! مخصوص افرادى كه يه عالمه كار دارند و يه نمه وقت!!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و البته! حتى حضور در مراسم جناب دوستى در راستاى اثبات دوستى با خاطرات ايشان حتى پس از رفتنشان! البته حتى خبرگزارى ها هم از ديدن استاد شوكه شدند! بخصوص كه در تمامى مراسم هاى اخيرِ هنرمندان، ايشان فرصت حضور پيدا نكرده بودند يا خبرنگاران حضور ايشان را درك!
هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

براى شادى روح هنرمندان در گذشته بويژه شهيدان غواص؛ جميعا! صلوات

متن پروفايل
با تركيب دو بخش فوق به اين خبر اشاره ميكنيم كه لطف اطلاع رسانى سايت مطلع شديم استاد در پروفايل خودشان متنى نوشته اند! ما هم با آنچنان هنگى به صفحه شان رفتيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 كه اصلا يادمان رفته بود موسيقى مورد علاقه در تمامى پروفايل ها، موسيقى مورد علاقه سايت است!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و همين امر باعث شد تا مدتها اطلاع رسانى متن پروفايل ها كه جايگزين چت سايت شده، به متون نوشته شده در پروفايل استاد اختصاص يافت و اكنون متن استاد در بين اين پيام ها گمگشته!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 به همين دليل ما آنرا باز آورى مى نماييم!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

majidakhshabi
09:55:16
گروه: مدیر
هزاران دریغ و افسوس که مهران دوستی رو از دست دادیم ... حیف ...برای اون زود بود...برای رادیو زود بود...اون بی مانند بود... صدا و هنرش به خیلی چیزها معنا داده بودو همچنان هویت میبخشید ... رادیو...جوان ...گویندگی ...صدا...حیف...
یاد اون مصاحبه های تلفنی یا حضوری با اون صدای نازنینت بخیر... حیف... این آسیب و فقدان رو به جامعه هنر ایران و عاشقا و دوستدارانش که میدونم خیلی خیلی زیادن از صمیم قلبم تسلیت عرض میکنم .
روحش شاد...

اتفاقات جديد
گرچه تجربه ثابت كرده با حلول ماه مبارك رمضان، سايت شلوغ تر و فعال تر خواهد شد و اميدواريم امسال هم اين اتفاق بيافته! ولى اين دليل نميشه اين 15 روز رو از دست بديم smiley23 راديو كه نو شد! قطعه آب هم در راهه! گرچه خيلى قبل تر خبر اون رو داشتيم اما وصال اين اثر در راه است! مثل كليپى كه وجدانى خود ما درگوشى ها هم فكر ميكرديم همچون كليپ اخير كه در لوكيشن مربوط به پيامبر ضبط شده بود، به ن.ديده ها اضافه مى شودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 اما نشد! و ديده شد! گرچه صداى پاى آب دارد با شعرى از باز جناب انور! از راه ميرسد! اما ان شاالله كه در مسير با سرسختى توانايى استاد و نرمى هنرشان اجين گشته ياد آور آثار ديگرى نباشد! smiley16

جنبه يعنى استاد
خودمونيم ما اصلا فكر نميكرديم درگوشى در لنزور توسط استاد تاييد دنبال كردن را بگيرد چه رسد به آنكه كامنت هاى شيطنت آميزمان هم تاييد گردد!! ما هم تلاش نموديم تا به راه راست هدايت شده كمتر شرارت به خرج دهيمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 اما خب! نشد ديگه! و دقيقا مانند فنر! به جاى سابق خود بازگشتيم :D smiley2

حضور در سايت فقط بخاطر ...

مدتى پيش ناگهان ديديم! اى روزگار! چشممان به حضور استاد در سايت روشن شد smiley29 داشتيم فكر ميكرديم دليل به ما ربط داشته يا به مرحوم دوستى! كه يادمان آمد به جشن همراز نزديك ميشويم و از دير باز نيز گاهى استاد در نزديكى ميز گرد مسئولان سايت، برنامه هاى تلويزيونى و برخى موارد خاص ديگر در سايت ديده مى شدندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 البته ان شاالله كه دليل فقط دلتنگى ايشان براى سايت بوده و اين تاخير هاى شاخه نبات و حضرت باران هم يك اتفاق است و سخنان ما همه از روى همان شيطنت و شرارت ذاتيمان است!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

جاى شما خالى
طبق گزارش دست راست درگوشى سركار خانم خاكى كه از مشهد در همايش حضور به همه اهالى سايت و اينستا و غيره رسانده بودندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 جاى شما خيلى در جشن خالى بوده! با توجه به اينكه سايت بخش روى پرده همايش را پوشش داد، ما هم بخش پشت پرده را مختصرا شرح ميدهيم! از عكسهاى دو و چند نفره‌ى اعضا و دوستداران، با استاد كه در دقايق ابتدايى جشن به شكل ممكنهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و در انتها به صورتى تقريبا عمرا! امكان پذير بود، و ردياب هايى كه دوستان اينترنتى روى هم نصب كرده بودند تا بتوانند يكديگر را بيابندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 تا حتى مسابقه پيامكى كه به شكلى نا محسوس آمار اكثر حاضران را با شماره همراه گرفتهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 طبيعتا در انتها هم بازار ديدن هنرمندان حاضر از جمله خانم مهوش وقاری و نفیسه روشن و آقای میامی و رضا توکلی و فرشید نوابی و تعدادى ديگر، داغ بودهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 و البته در دقايق پايانى هم با حسن ختام اجراى استاد، همه چيز به خير و خوشى تموم شد!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 به اميد روزى كه تمام جشن شامل اجراى استاد باشد و البته جاى ما و شما خالى نباشد.هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

جاى آنها هم خالى
روزى روزگارى بخش هاى زيادى در سايت بودند كه بصورت مداوم به روز رسانى مى شدندهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 از نوشته هاى ادبى همچون آموزه هاى فلورانس عزيز يا سعدى بزرگهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 تا كدهاى آپديت ويروس كش ها كه بنظر مى آيد اين بخش خود ويروسى شده smiley9 اينطورى هم نگاه نكنيد دوستان گفته بودند بگيم! ما هم ديديم حرفشون حقه! گفتيم!!هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28 الان هم كار داريم بايد بريمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28

خودمان و خودتان را به خدايمان مى سپاريمهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28
شاد و سلامت باشيد و دوست داشتنىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28
در پناه حضرت بى همتاى مهربانهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28
ارادتمند : درگوشىهفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28
هفته نامه سايت- درگوشى-شماره 28
8
8
0
8 نفر

12 نظر

 1. سلام خسته نباشید ، خیلی جالب بود فقط یه چیزی : اگه همایش همراز همش بشه اجرای استاد اخشابی پس تکلیف بچه های همراز چی میشه ؟ به نظر من خوبه اگه میشه وقت جشن هرچقدر هست بهش اضافه کنن و علاوه بر جشن همراز ، استاد کنسرت اختصاصی هم داشته باشن یعنی بشه هم جشن همراز و هم کنسرت استاد nya97
 2. سلام
  مسابقه گزینه ها به هفته چهارم رسیده ولی
  یه خبر خیلی خیلی خبر و خوب هم در راه هست
 3. ممنون دوستان؛ عارفه جون دقيقا منظور همون كنسرت بود! تا جايى كه بنده يادمه!! تقريبا هيچ وقت استاد كنسرت اختصاصى براى طرفداران نداشتند! چند بار صحبتش شد كه بعد از آلبوم! اما تا بحال فقط كنسرت ها يا براى نهاد ها بوده اند يا همايش! البته يك بار در شمال كنسرت داشتند! يادش بخير من امتحان دانشگاهمو داشتم و نشد كه برم! اما اون هم يادمه تبليغ يك شركتى رو داشت! اما بهرحال با عنوان كنسرت ايشون تبليغ شد و خيلى هم خوب بود!
  ايول سحر جون! البته اون خبرِ خوبه كه در راهه نه مسابقه گزينه ها! نه؟ fellow هر دم از باغ مسابقات با اجراى شما، برى ميرسد ها smiley18 ايول دارى
 4. مثل همیشه فوق العاده ناب و داغ و دقیق
 5. سلام علیکم
  دست تون درد نکنه سپاس
 6. سلام افشاری جون خیلی خوب بود ممنون عزیزدلم و از آقای اخشابی عزیز با ترانه های زیبایی که توی این اعیاد خوندن و دیدیم ممنونم
  smiley17

  سلام افشاری جون خیلی خوب بود ممنون عزیزدلم و از آقای اخشابی عزیز با ترانه های زیبایی که توی این اعیاد خوندن و دیدیم ممنونم
  smiley17
 7. سلام برافشاری جان خودم...مثل همیشه عالی بود.فقط یه سوال برام پیش اومدکه بااجازه می پرسم..منظورت ازخانم خاکی،خانم پریساهژبرالساداتی نیست؟!چون تاجایی که میدونم ایشون درمشهدزندگی میکنندوهمایش رورفته بودن!ببخشیدبابت جسارتم.

  سلام برافشاری جان خودم...مثل همیشه عالی بود.فقط یه سوال برام پیش اومدکه بااجازه می پرسم..منظورت ازخانم خاکی،خانم پریساهژبرالساداتی نیست؟!چون تاجایی که میدونم ایشون درمشهدزندگی میکنندوهمایش رورفته بودن!ببخشیدبابت جسارتم.
 8. سلام
  سپاس....
 9. نقل قول: leila29
  سلام برافشاری جان خودم...مثل همیشه عالی بود.فقط یه سوال برام پیش اومدکه بااجازه می پرسم..منظورت ازخانم خاکی،خانم پریساهژبرالساداتی نیست؟!چون تاجایی که میدونم ایشون درمشهدزندگی میکنندوهمایش رورفته بودن!ببخشیدبابت جسارتم.


  مثل هميشه ليلاى خيلى دقيق من! ايول دمت گرم! واى پريسا جون شرمنده!!!!!!!!!! بخاطر شباهت اسمتون اومدم فاميل رو بنويسم رسمى تر بشه اينطور شده! يه دنيا عذر خواهى! ممنون ليلا جون از اطلاع رسانيت! حتى موقع بازخونى ها هم همش فكر ميكردم پريسا جون فاميلش.... واى عذر خواهى! معذرت! request
 10. خواهش میکنم افشاری جوووووون. راستش منم دیدم تعجب کردم!اشکالی نداره..پیش میاد.خوشحالم که ازصراحت وجسارتم ناراحت نشدی...پیروزباشی smiley20

  خواهش میکنم افشاری جوووووون. راستش منم دیدم تعجب کردم!اشکالی نداره..پیش میاد.خوشحالم که ازصراحت وجسارتم ناراحت نشدی...پیروزباشی smiley20
 11. سلام افشاری جون خواهش میکنم عیبی نداره عزیزم smiley13 smiley33

  سلام افشاری جون خواهش میکنم عیبی نداره عزیزم smiley13 smiley33
 12. سلام ... عالی بود مرسی افشاری جون ... خدا قوت
  nya97
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.