آى كيهان، اطلاعات؛ ماهنامه و مجلات...
«مجله، نشريه اى است كه براى روشن كردن افكار مردم در زمينه هاى مختلف اجتماعى، سياسى، علمى، فنى يا ادبى و ترقى دادن سطح معلومات مردم و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و اصلاح انديشه در امور عمومى، به طور منظم و در زمان معينى منتشر مى شود.»...تعريف قانونى فوق، هيچگاه يك نتيجه مطلوب را تاييد نخواهد كرد! آنچه آينده‌ى يك مجله را رقم مى‌زند آمالش نيست! بلكه اعمالش است. ظاهر و باطن يك نشريه، در دست عوامل و مسئولين آن خواهد بود؛ اين افراد هستند كه چند برگ كاغذ را به اهدافش، يعنى كمك به پيشرفت اجتماع، مى رسانند.
نام مجله، قطع، رنگ، عكس، طراحى صفحه ها، تيتر و سوتيتر، ستون بندى و انتخاب حروف، از جمله عناصر مهم صفحه آرايى يك مجله به شمار مى روند. نام زيبا و اندازۀ متعارف به كمك زيبايى هاى جلد و محتوا آمده در كنار انتخاب دقيق عناوين و چيدمانِ مفاهيم، چند صفحه نوشته را به يك منبع قابل قبول در حوضه اى خاص بدل مى سازد.
وجود قوانين، ماده ها و تبصره هاى فراوان در اين زمينه، بر اهميت اين شاخۀ فرهنگى تاكيد دارد؛ قوانينى كه تمامى همكاران بايد از آنها آگاهى داشته باشند.
وجود خبرگزارى هاى متعدد و مجلاتى با اهداف گوناگون، كار فعالان اين عرصه را به ويژه در بخش جمع آورى اخبار، سخت تر از پيش نموده و مسائلى همچون جنگ نرم و انحرافات ابداعى، نياز به دقت در انتخاب هر كلمه در يك نشريه را دو چندان مى نمايد. گرچه اين روزها پرداختن به شايعات و حاشيه‌ها شيوه‌ى پر طرفدارى براى جذب مخاطب شده، اما دورى از اين اشتباهاتِ دانسته و ندانسته، همچون دورى از كذاب بودن در انسانهاست كه اهميت و ارزش يك نشريه را بالا برده آنرا به عنوان يك منبع معتبر معرفى مى‌نمايد.
براى همكارى با يك خانواده‌ى فرهنگى كه تحت عنوان يك مجله يا نشريه، گرد هم آمده اند بيش از هر چيز بايد با قوانين و اهداف آن جمع آشنا بوده خود را در برابر آنها مسئول دانست؛ اگر حتى يكى از افراد فارق از اين اصل، صرفا به حضور خويش اهميت بدهد مى‌تواند به تنهايى اعتبار ساير افراد خانواده را زير سئوال ببرد.
در يك نشريه، وظيفه هماهنگ سازى و كنترل كيفيت بر عهده‌ى سردبير مى باشد و اين امر حساسيت واقف بودن او به مندرجات مجله را نشان مى دهد، وى بايد فردى دانا و آگاه، به روز، مبتكر و خلاق، دقيق،حساس به واقعيات و شايعات، مطلع از حوادث، داراى اعتماد به نفس و شجاع باشد؛ قطعا نشريه اى موفق تر خواهد بود كه تمام اعضا در آن سردبير خويشتن بوده نسبت به وظيفه خود همين صفات را داشته باشند و در عين حال مطيع و همراه خواست مدير مسئول و سر دبير باشند.
گرچه همكارى با يك مجله‌ى پر تيراژ و معروف براى عده زيادى وحشت آفرين مى نمايد، اما صرفا با در نظر گرفتن مطالب ساده‌ى فوق و همراهى با ساير اعضا مى توان به سادگى تجربه‌ى حضور در يك گروه رفيق و موفق را كسب نمود.

بر اساس تحقيقات: aftabemehrabani
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.