راز موفقيت، محروميت، درست خواستن، جام‌و‌ما، وب‌سايت مجيد اخشابى
ناتوانى! واژه اى كه اغلب آنرا پشت بسيارى از درهاى بسته بيان كرده و به بهانه آن از فشردن زنگ خوددارى مى كنيم. اغلب ما انسانها هميشه آماده ايم براى توضيح علت شكست ها و عدم موفقيت هايمان! و اين را از زمان مدرسه آموختيم، وقتى با نشان دادن گواهى بيمار بودن، مى‌شد يك امتحان درسى را كنسل كرد يا مشقى را ننوشت!...اما زندگى به مهربانى معلمانمان نبوده و نيست! او استادى است كه فقط به امتحانات پايان ترم و آنچه شما براى زندگى آموخته ايد فكر مى‌كند، اما هنوز برخى از ما نمى‌دانيم؛ براى "زندگى" مهم نيست كه شما چه مشكلى داريد و آيا دليل تان براى درس نخواندن موجه است يا خير! او بدون توجه به بارش برف يا بسته بودن راهتان، امتحان خود را مى‌گيرد. اين شما هستيد كه بايد خود را با شرايط او تطبيق بدهيد؛ بايد راه را باز كنيد، در را آنقدر بكوبيد تا باز شود و حتى اگر باز نشد، به دنبال در پشتى بگرديد.
انسان داراى يك توانايى خارق العاده است! او به "هرآنچه كه بخواهد" خواهد رسيد! مهم نيست آن را درست بخواهد يا غلط! مهم آن است كه "درست" را بخواهد؛ مهم آن است كه "بخواهد"، و اگر خواست؛ "راه" خود را نشان مى دهد. اگر براى رسيدن به هدف، با مشكل مواجه شده‌اى و با وجود تلاش هاى فراوان، به هدف نرسيده‌اى؛ قطعا يا مقدمات را محيا ننموده‌اى و يا آنچه "براى تو" لازم است را نخواسته‌اى!
براى رسيدن تو به هدفت، ابر و باد و مه و خورشيد و فلك، همه از بهر تو فرمانبردارند، فقط بايد بدانى از هر كدام چه چيز را بخواهى، ما آموخته ايم از ابر، برفى بخواهيم به وسعت تعطيلى، غافل از اينكه با اين كار، گره اى بر گره‌ى كور قبل، مى افزاييم. زمانى كه بدانيم از تقدير خويش "چه مى خواهيم" زمان كامروايى ماست.
انسانهايى كه مى دانند چه مى‌خواهند، انسانهايى كه به يادگيرى فكر مى كنند و نه "نمره" ؛ ناتوان ترين و محروم ترينِ افرادند؛ آنها ناتوان از بهانه جويى و محروم از محروميت اند. و اين ناتوانانِ محروم، موفق ترين انسانها هستند.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.