آرزو ، هدیه روز معلم ، چند جلسه با استاد اخشابی ، جام وما ، سایت رسمی مجید اخشابی
استاد! چه آرزويى داريد؟... امروز با اين سئوال من؛ صحبت ها با گفتن از آرزو آغاز مى شود. خود را بى آرزو نمى داند اما نداشتن حاجت دنيوى را يك هدف مى خواند! دعائى كه از رسيدن به آن دور نيست و نبوده! گويا در كودكى آرزو داشته است نوازنده اى بزرگ شود اما امروز خواسته اش از خدا؛ سلامت خود، دوستان و اطرافيانش است...زمزمه هايش را مى شنوم؛ خرمن نكاشته هامون چشمه! نه! آتش فشونه... بشمرين، نداشته هامون، هزار هزار تا كهكشونه ... آرزو درياى شوره درياى شور زندون ماهه! ماه من زندگى نقده! نسيۀ فردا وعدۀ خاليست! نقدينۀ ديروز تضمين فردا نيست! امروزو درياب! ... توى روياهاى دورت خواب آهو رو مى بينى... اما روياى جوونى ميره از ياد تو روزى... اونروز توو خودت بايد بسوزى! ...
آدمى به روياهاى خويش زنده است! روياهايى كه گاه چشم او را از واقعيات تلخ مى بندد. اما چه زيباست اگر بتوان تلخى اين داروى شفا بخش را چشيد! يا بتوان در برابر خرمن نكاشته ها؛ سوخته خرمن شد. رويا را گاه متفاوت از آرزو مى خواند! رويا را نوعى تقويت اراده مى داند اما معتقد است رويا، يا همان آرزوى دور، اگر هم هست چه بهتر كه زيبا باشد! راهى براى گذراندن بهتر مسير زندگى! آرزوى داشتن لبخند به خاطر مردم و شاكر بودن آفريدگار؛ آرزوى افتادن در دام عشقى الهى، انتخاب راهى كه مقصد و راهش خواندن از حق باشد!
اگر بنا به ديدنِ نداشته ها باشد كهكشان در كهكشان بايد بنگريم! كهكشان هايى كه مالكى جز خداى يكتا ندارد... خدايى كه اگر او ديار آرزوى ما باشد هيچگاه نخواهيم خواست كه سر از كويش برداريم.
مى پرسم؛ غير از سلامت ديگران، براى خود چه مى خواهى؟ مى گويد "دوست دارم درون آدمها صداقت و درستی را ببینم" ... تنها يك چيز را خوب مى فهمم! او براى خودش هيچ نمى‌خواهد! آنچه مى خواهد همه سعادت و سلامت و شاديست براى آنها كه مى شناسدشان و مى شناسندش... خوب بودن ديگران از ديد او سربلنديست...
پاسخى ديگر نيز مى دهد و مى گويد "همیشه خواسته ام قبل از هر چیزی این بود که مردم از کار من راضی باشند" شايد دليل اين همه آزادگى تلاش هاى بى وقفه اى باشد كه براى رسيدن به موفقيت داشته است.
از گفته هايش يك چيز را خوب فهميده ام! از خدا نبايد جز خدا را خواست! كه كم خواستن از خالق جهان كوته نظرى باشد.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.