زندگى‌نامه مجيد اخشابى؛ بررسى انتخابات يك معجزه؛ شمارش معكوس تا تولد استاد؛ انتخاب؛ نكات ناگفته زندگى استاد؛ ناگفتنى‌هاى زندگى؛ انتخاب درست؛ اهداف مجيد اخشابى؛ مشورت‌در انتخاب؛ وب‌سايت مجيد اخشابى
انسان در زندگى مجبور به انتخاب است. سياه، سپيد! يا خاكسترى... عده‌اى حركت روى مرزها را انتخاب مى كنند اما مرز هميشه به باريكى مو و البته! تيزى شمشير است...اولين انتخاب هر انسانى، انسان بودن است! قرعه اى كه در تفاُل آن بى تاثير نبوده‌ايم!
مجيد اخشابى هم انتخاب كرد، و از انتخاب خويش راضى ماند، رضايتى كه او را به سمت انتخاب‌هاى بيشترى سوق داد. شايد اولين انتخابِ آگاهانۀ او پس از تولد؛ يادگيرى موسيقى بود. قانونِ هر انتخاب، پذيرفتن عواقبِ آن است؛ پس او بخش عمده اى از تفريحات را، زمان هاى آزاد را، توانُ تلاش و بسيارى خواسته‌هاى معقول ديگر را رها كرد، تا به حاصلِ شيرين انتخاب خويش برسد.
اكثر اوقات انتخاب هاى ما متعلق به ما هستند، گرچه مشورت براى اخذ هر تصميمى نشانۀ عقل است. مجيد اخشابى براى يكى از بزرگترين انتخاب هاى فردى‌اش، به مشورت روى آورد! اما به پاس محبتِ پذيرش انتخاب هاى عزيزِ پيشين، اين‌بار به نظر مى آيد او رشتۀ علوم تجربى را نه "تنها" براى خود كه براى قدر دانى از والدين، انتخاب نمود. پاسخ "استادِ جوان" به پيشنهادِ "پزشكى ... يا شايد مهندسى" از جانب والدين، انتخابِ اولين خواستۀ آنها بود.
يك امتحان براى او! پزشكى در تغاير با موسيقى! با دانستن اين نكته، يك دو راهى پديد آمد؛ خواستۀ خويش يا والدين؟ عزيمت از رشتۀ تجربى به شاخۀ رياضى، كه بالاتر مى‌نمايد، دشوار است!... و پاسخ همۀ دشوارى‌ها يك لبخند، از سرِ رضايت بود. پزشكى رها و مهندسى انتخاب شد. روبروى درب دانشگاهى در شمال، پدر تاكيد نمود، از اين پس انتخاب‌هاى تو مهم‌تر هستند! بيش از پيش مراقب آنها باش؛ ... و هديه پدر به فرزندى كه دو راه را در جوانى طى مى‌نمود، فرزندى كه وظيفه هاى خود را خوب مى شناخت؛ خريدِ وظيفۀ عمومى -خدمت سربازى- بود.
گرچه هنوز و هر روز استاد در حال اتخاذ تصميمات جديد هستند؛ اما بنايى كه از كودكى درست پايه گذارى شده بود، اهداف خوبى را براى آيندۀ وى اتخاذ نمود. تشكيل گروهى از هنرمندان موسيقى؛ رفتن به برخى جشنواره هاى خاص و اجراى موسيقى در آنها؛ ساخت يك استوديو تا آثار انتخابى اش را در آنجا با دقت بيشترى ساخته و بخواند، ساخت يك آموزشگاه براى افرادى كه "موسيقى" را انتخاب نموده اند (سازه هايى منصوب به موسيقى كه حاصل عمرِ يك مهندسِ موسيقى‌دان هستند) ؛ احداث يك سايت جامع براى آنها كه دوست دارند از وى بياموزند؛ انتخاب همكارانى شايسته؛ برگزيدن اشعارى ماندگار...
و اينك او كسى است كه منتخب شدن كلمات از جانب وى، با دقتى فراوان صورت مى گيرد. هنرمندى كه به سادگى كارى را برنمى گزيند، و يكى از محصولات اين دقت در انتخاب‌ها، آثار او هستند، كارهايى كه گوش و هوشِ بسيارى را مجذوب نموده و خواهد نمود.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.