جامعۀ ريتميك، موسيقىِ جامعه، تاثير موسيقى، حل مشكلات اجتماع، معضل ترافيك، ازدواج پايدار، رابطه با والدين، دوستى هاى مشروع، جام‌وما، وب‌سايت مجيد اخشابى
عده اى موسيقى سنتى را متعلق به گذشته مى دانند و معتقدند موسيقى اين روز ها به ويژه در نزد جوانان، ريتم هاى تند و اغلب6 و بالاى 8 است! معضل اين روزهاى موسيقى، نداهاى بى مفهومى است كه اغلب از ماشينهايى كه با سرعت عبور مى كنند به گوش مى خورد...مشكل ديگر كه از نظر سنتى ها، در بين امروزى ها رواج دارد، "عجله" است. صبر اندك كه گره هاى ترافيكى و گره هاى كور در روابط را مى آفريند! صراحتى كه گاه گستاخانه و بى تامل هرچه مى خواهد را بر زبان مى آورد. قديمى ها معتقدند برخى جوانانِ امروز شش ماهه بدنيا آمده اند و نَه 9 ماهه! اين را از همان ريتم 6و9 كه در گوششان تكرار مى‌شود مى‌توان دانست.
گرچه اين روزگار، نياز به زودپز هاى بزرگى دارد كه موتور هاى برق را در شهر هاى هميشه گرسنه، به جوشش وادار نمايد، اما قطعا اين نياز به اندازۀ سرعت هاى فوق200 در اتوبان ها نيست.
قطعا يكى از برجسته ترين معلمين و الگوها، تكرار است. شايد اين انحراف موسيقى هاى تازه وارد و البته ساخت آن بدست انسانهاى نابلد است، كه زندگى ما را به اين سمت كشانده! اين روزها در رفتار دختران و پسران جوان، همان كلمات و مفاهيمِ ناشايستِ اين آثار ديده مى شود و آنها را به سوى مهمانى هاى نا مناسب و مصرف قرص و داروهاى خاص! مى كشاند، بى آنكه روح والاى انسانى اين خطا را به آنها گوشزد كند، زيرا گوش او نيز پر شده از اين ريتم هاى تند و كلمات هيجان آور! و عادت كرده به ريتم تندى كه اگر هم نبود، با ضربۀ پا بر زمين آنرا براى خويش تداعى مى كند.
گاه نواى سنتور جاى خود را به ضرب تند گيتار داد و حتى اُرگ، جاى پيانو و ويالن را گرفت. و مهم ترين دليل اين سوختن، به سبب عدم آگاهى برخى مدعيان ساخت موسيقى، از گرما بخشى اين آتش و نوع استفاده از آن بوده است.
شايد بهتر است بجاى طرح هاى عظيم و برنامه هاى كوتاه و بلند مدت در زمينه هاى گوناگونى همچون ترافيك، ازدواج پايدار، رابطه با والدين، دوستى هاى مشروع! و بسيارى مسائل ديگر، كمى بهتر به موسيقى نگاه كنيم! به افرادى كه اين تكرار را براى جوانان ما مى سازند و به علمى كه اغلب ندارند! اين جامعۀ ما نيست كه نوع خاص موسيقى را طلب مى كند، موسيقى ماست كه جامعۀ امروز را ساخته است. جامعه اى مركب از سنتى هاى خيلى آرام؛ جوانانى كه با سرعت اتوبان ها را
به سمت مرگ مى روند؛ و در اين بين، افرادى تلفيق از اين دو علم كه به صورت علمى، با سرعت مى روند تا به دريا و افقِ امتداد يافته از آن برسند.
تاثير موسيقى بر رفتار اجتماعى ما چيزى بيشتر و پيچيده تر از مطالب ساده و عميق بيان شده بوده و هست، اما متاسفانه در كشاكش ترديد ها در خصوص موسيقى و مجاز بودن يا نبودنش، و حتى بودن يا نبودن برخى صداها! اين مسئلۀ مهم به دست فراموشى سپرده شد.0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.