زندگى‌نامه مجيد اخشابى؛ بررسى دارايى‌هاى مجيد اخشابى؛ شمارش معكوس تا تولد استاد؛ بزرگترين دارايى انسان؛ نكات ناگفته زندگى استاد؛ ناگفتنى‌هاى زندگى؛ سايت رسمى مجيد اخشابى
بزرگترين دارايى هر انسانى "خويشتن" اوست؛ با اين حال دارايى‌هاى ديگرى نيز در زندگى انسانى، داراى اهميت هستند.

در خانواده مجيد اخشابى از دير باز مهم ترين و ارزشمند ترين دارايى، اطرافيانى بوده اند كه به آنها عشق مى ورزند...گرچه پدرِ خانوادۀ اخشابى كارمند ساده اى بود كه حتى توان خريدِ آسان يك سازِ فوق العاده را براى كودك فوق العاده خويش نداشت و يا امكان اعزام فرزند به شهرى داراى استادِ سنتور، اما دوستان و آشنايان زياد وى، براى او به مراتب ارزشمندتر بودند.
استادِ ما، از كودكى! در پى اندوختن اين دارايى بود. دوستى كه حتى به اندازۀ رسيدن پدر او به مدرسه، تنهايش نگذاشت! همراهانى كه با او در يك گروه گرد آمدند تا در اجراهاى موسيقى، با او باشند؛ و بسيارى ديگر؛ گواهان اين حقيقت‌اند.
احترام به تمامى مخلوقاتِ خداوند يكتا، آنقدر در ريشۀ باورهاى اين خانواده تثبيت شده است، كه هنوز هم در بين دوستانشان طيف گسترده اى از سنين و سِمت‌ها را مى‌بينى؛ افرادى كه قطعا در بحران هاى دنيا با قحطى مواجه نخواهند شد.
بى شك هر خواسته اى، پرداخت هزينه اى را مى طلبد! اما سرمايه اين خانواده براى رسيدن به احترامى كه پايۀ دارايى هايشان است، داشتن درك و شعور دينى بود. كسى كه انسانها را علاوه بر همتايانِ خويش، بندگانِ آفريدگارى مهربان و توانا، مى‌داند! نمى‌تواند به سادگى از آنها بگذرد يا ارزش ايشان را ناديده بگيرد.
مهم‌ترينِ دارايى‌ها براى رسيدن به ثروتِ انسانيت، داشتن صبر و دانايى است. استاد با داشتن آن استعداد خانوادگى و اين تمرينِ زندگى، امروز توانسته است با عنوان يكى از محبوب‌ترين هنرمندان ايرانى معرفى شود. گرچه عده اى، از درآمدهاى نقدى حرفه اش مى پرسند، اما وى براى كسب چنين اندوخته هايى وارد اين هنر نشد، باور او از دارايى بسيار متفاوت بوده و هست.
امروز؛ با بررسى دارايى هاى او به هنرى مى‌رسى كه تجلى گاه حضور خداوند است، به مادر مى‌رسى كه منبع عشق -همان واقعيت حضور خداوند- است. به خوانواده اش مى‌رسى كه گواه يگانگى اند، گواه عشقى پايدار؛ ...مى رسى به دوستانش؛ مى‌رسى به طرفدارهايش؛ مى‌رسى به... بايد با او بروى تا به درياى دارايى هايش برسى...
هنوز عدۀ بسيارى از او قرض مى‌گيرند، ادب و صداقتش را، آرامش و صبرش را ؛ و دوستان و طرفدارهايش مجددا، با يكديگر آشنا مى شوند؛ مى‌شوند دارايى‌هاى همديگر؛ و بى‌شك! دارايى هاى او به بركت اين بخشش‌ها، هر روز بيشتر از پيش مى شوند.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.