مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com
«هديه عجيب»
 

Mary's mother was nearly seventy, and Mary and her husband wanted to give the old lady a nice birthday present. She liked drinking tea, so Mary ordered an electric machine...which made the tea and then work you up in the morning. She wrapped it up in pretty paper and brought it to her mother on her birthday. Then her mother opened the package. Mary showed her how to use it.
'Before you go to bed, put the tea in the pot and the water in the kettle.' She explained to the old lady, 'and don’t forget to switch the electricity on. Then, when you wake in the morning, your tea will be ready.'
After a few days, Mary’s mother rang up and said, 'Perhaps I’m being rather silly, but there’s one thing I’m confused a bout: why do I have to go to bed to make the tea?!'
مادر مری تقريبا هفتاد ساله بود، مری و شوهرش می خواستند برای تولد پيرزن هديه خوبی به او بدهند. چون او چای دوست داشت، مری يك دستگاه برقی سفارش داد كه چای دم كند و صبح او را بيدار كند. او هديه را در كاغذ زيبايی پيچيد و آن را در روز تولد مادرش به او داد. مادرش هديه را باز كرد. بعد مری طرز كار آن را به او نشان داد.
و برای پيرزن توضيح داد: قبل از خوابيدن در قوری چای و در كتری آب بريز. و فراموش نكن دستگاه را به برق بزن. بعد وقتی صبح بيدار شدی چای آماده ست.
بعد از چند روز مادر مری زنگ زد و گفت: شايد كمی خنگ شده ام ولی يك چيزی مرا گيج كرده چرا بايد برای دم كردن چای به رختخواب بروم؟!


به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19

 
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.