متن دوزبانه، مطلب دوزبانه، بهترین مشاغل برای افراد خجالتی، انگلیسی-فارسی، سایت رسمی مجید اخشابی
Best Careers for Shy People
Introvert-Friendly Careers
Careers for Anti-Social People
Introvert-Friendly Careers

Learn more about careers that tend to embrace internal thinking over social interaction.
By Amy Winter
Are you an introvert looking to find your place in the working world? You're in luck. There are actually a variety of jobs out there that are geared toward the less-than-social...Career coach Curt Rosengren recommends that introverts look for careers more focused on the internal process.
"Envision doing something where a majority of the time is spent doing things in your head," says Rosengren. "An introvert would feel more comfortable and enjoy the solo time."
Ready to find your career match? Check out these five career options that just might embrace your introverted qualities.

بهترین مشاغل برای افراد خجالتی

درباره ی مشاغلی که تمایل به دربرگیری تفکر درونی نسبت به تعامل اجتماعی دارند،بیشتر بدانید
نوشته:امی وینتر
آیا شما فرد درون گرایی هستیدکه به د نبال جایگاه خود در دنیای کارید؟
شما فرد خوش شانسی هستید. عملا "انواعی از مشاغل وجود دارند که متناسب با افراد کمتر اجتماعی هستند.ک رت روزنگرن، مربی کار ،خاطر نشان می کند که افراد درون گرا در جستجوی مشاغلی هستند که تمرکز بیشتری روی فرآیند درونی دارد.
روزنگرن میگوید: "انجام کاری را تجسم کنید که در آن بیشتر زمان برای انجام آن در مغز سپری می شود. یک فرد درون گرا در اوقات تنهایی خود،احساس راحتی بیشتر می کند و از آن لذت میبرد."
برای یافتن شغل متناظر با خود آماده اید؟ این 5 گزینه شغلی را که ممکن است دربرگیرنده ی خصوصیات درون گرایانه شما باشد، بررسی کنید.
Career #1 - Computer Programmer
If you don't mind a position where the main interaction occurs between you and your computer, a career as a computer programmer could be a good fit for your introverted nature.
According to the U.S. Department of Labor, computer programmers might spend time alone writing in computer languages like C++ and Java in order to create software programs. They're also the ones who test code and fix mistakes in the event of an error.
Click to Find the Right Computer Science Program.
Education options: Ready to use your introverted qualities in the tech world? A bachelor's degree in computer science or a related subject - like computer programming - is often recommended, says the Department of Labor. However, the Department notes that some employers might hire those with an associate's degree.

شغل شماره 1-برنامه نویس کامپیوتر
اگر به مکانی که در آن تقابل اصلی بین شما و کامپیوترتان رخ می دهد،اهمیت نمی دهید،شغلی مانند برنامه نویس کامپوتر برای طبیعت درون گرای شما مناسب است. بنا به گفته ی وزارت کار ایالات متحده،برنامه نویسان کامپیوتر زمان خود را به تنهایی با نوشتن برنامه های کامپیوتری نظیر سی پلاس پلاس وجاوا برای ساختن برنامه های نرم افزاری سپری می کنند.آنها همچنین کدها را آزمایش کرده ودر صورت بروز خطا،به اشتباهات رسیدگی می کنند.
گزینشهای تحصیلاتی:
شما آماده اید تا خصوصیات درون گرایا نه ی خود را در دتیای تکنولوﮋی بکار برید؟
بنا به گفته وزارت کار،مدرک کارشناسی در علم کامپیوتر یا موضوع مرتبط با آن-مانند برنامه نویس کامپیوتر-مورد نیاز است.با این وجود، این وزارتخانه خاطرنشان میکند که برخی از کارفرمایان ممکن است افرادی را با مدرک مرتبط با آن به خدمت بگیرند.
ادامه دارد...

گردآوری و ترجمه: ماندانا ریاضی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.