كرسى آزاد انديشى؛ نظر سنجى؛ حجاب چيست؛ حجاب انتخاب است؛ جام‌و‌ما؛ وب‌سايت‌رسمى مجيد‌اخشابى
حجاب،انتخاب است.
حجاب چيست؟
پوششى براى ديده نشدن! يا قابى براى نمايش بهتر انسانيت!...حجاب فقط براى خانم ها است يا آقايان نيز بايد محجب باشند؟
آيا ايمان همان نيت قلبى است يا رفتار نيز بايد گواه حضور آن باشد؟
حجاب همان "حجب" است و حجب به معنى "حيا و شرم" مى باشد. و بر كسى پوشيده نيست كه داشتن شرم از انجام برخى كارها بر همۀ انسانها در همۀ اديان واجب است!
گاهى با اين جمله مواجه مى شويم كه: "فلانى دلش پاكه! " و يا "نيت مهمه"...
يكى از روحانيون در اين زمينه مثال جالبى زد! ايشان فرمودند: هر اندازه كه آشپزخانه يك رستوران تميز و غذاهاى آن لذيذ باشد اما محل پذيرايى و يا حتى جلوى درب آن غذا خورى، كثيف و نا زيبا باشد؛ آيا با وجود خوب و پاك بودن قلب غذا خورى كه آشپزخانۀ آن است، شما از صرف غذا در آنجا لذت مى بريد؟
قطعا نمى توان با اطمينان گفت كه چادر"براى خانم ها" و يقۀ ديپلمات و آستين بلند "براى آقايان" تنها حجاب موجود است! اما حتما آنها مانند هتل5 ستاره هستند! بى شك حجاب نيز مانند ايمان، هنر و يا هر شاخۀ ديگرى مراتبى دارد كه هر انسانى مُحقّ "انتخاب" يكى از آنهاست و چه بهتر كه همۀ ما براى مديريت يك رستوران لوكس تلاش كنيم به جاى صرف وقت در يك غذا خورى بين راهى!
نظر شما پيرامون ايمان، و مراتب حجاب چيست؟
3
2
1
4 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.