قاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com

Ted worked in a factory in big town. He liked fishing very much, and was very good at it. Whenever he was free, he went down to the small river behind the factory and tried to catch some fish, but there were few there, because the water was dirty. Then one summer he went to the seaside during his holidays and stayed at a small, cheap hotel...
'I’ve never fished in the sea before, 'he thought. 'It will be rather different from fishing in our river.'
On the first day he caught a lot of fish and was very happy. He gave them to hotel, and they cooked them for all the guests, and they enjoyed them very much. After that, he did this every day. But when Ted got his bill at the end of the week, he saw on it:
'For oil to fry fish (7 days): £ 3.50'تد در كارخانه ای در يك شهر بزرگ كار می كرد. او ماهيگيری را خيلـی دوست داشت و در اين كار هم خيلـی وارد بود. هر موقع كه وقــت آزاد داشت به پائـين رودخانه كوچك پشت كارخانه می رفت و ماهی می گرفت، اما چون آب رودخانه كثيف بود ماهيهای آنجا خيلـی كم بود. چندی بعد تعطيلات تابستانی اش را به كنـار دريا رفت و در يك هتل ارزان و كوچك ماند.
او فكر كرد: من قبلا در دريا ماهيگيری نكرده ام. ماهيگيری در اينجـا با ماهيگيری در رودخانه فرق می كند.
روز اول ماهيهای زيادی گرفت و خيلی راضی بود. ماهيها را به هتل داد و آنها نيـز ماهيها را برای همه مهمانها پختنـد و مهمانها نيز خيلـی لـذت بردند. بعـد از آن هر روز اين كار را انجام داد.
اما وقتی آخر هفته صورتحسابش را گرفت. ديد در آن نوشته شده: روغــن برای سرخ كردن ماهيها (هفت روز): 3/50 پوند.به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.