مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com
خبر اشتباه
 
Mr Hodges was the owner and editor of a small newspaper. He always tried to bring his readers the latest news....
One day, he received an excited telephone call from someone who claimed that he had just come through a big flood in village up in the mountains. He described the flood in great detail, and Mr Hodges wrote it all down and printed it in his paper that evening.
He was delighted to see that no other paper had got hold of the story.
Unfortunately, however, angry telephone calls soon shower that he had been tricked, so in next day’s paper he wrote: 'We were the first and only newspaper to report yesterday that the village of Greenbridge had been destroyed by a flood. Today, we are proud to say that we are again the first newspaper to bring our readers the news that yesterday’s story was quite false.آقاي هاج مالك و سردبير يك روزنامه كوچك بود. او هميشه سعي مي كرد آخرين خبرها را براي خواننده هاي روزنامه اش بياورد.
او يك روز از طرف شخصي كه ادعا مي كرد سيل بزرگي دهكده بالاي كوهها را فرا گرفته است يك مكالمه تلفني هيجان آميز داشت. او شرح مفصلي از ماجراي سيل داد و آقاي هاج همه آنها را نوشت و آن را در روزنامه چاپ كرد. او از اينكه مي ديد هيچ روزنامه ديگري اين داستان را ننوشته بود خيلي لذت برد.
متاسفانه، بزودي تماسهاي تلفني نشان داد كه او فريب خورده بود. پس در روزنامه روز بعد نوشت: ما اولين روزنامه اي بوديم كه ديروز گزارش داديم سيل دهكده كرين بريج را خراب كرده است. امروز هم با غرور مي گوييم ما دوباره اولين روزنامه اي هستيم كه به خوانندگان خبر مي دهيم كه داستان ديروز كاملا غلط بود.


به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.