شعر شعر انگلیسی غزل غزل انگلیسی صبح شعر صبح اشعار ویشافرند سایت رسمی مجید اخشابی Poem English poem sonnet English sonnet morning morning poem wishafriend's poems majidakhshabi's official web site

Verse of Morning
A day, however good or bad, has gone by
Now it is the time to look at the bright blue sky


آیه های صبح
روزی چه خوب و چه بد رفته است
نوبت آن است به آسمان نگاه کنی
که چه آبی و درخشان است...
The sea that gleams with the light of the shining sun
and birds that chirp with pride, ask us to join in the fun


به دریا بنگری که چی برقی میزند با نور خورشید تابان
و پرندگانی که میخوانند چه با مباهات
دعوت میکنند ما را به لحظه های خوش و شادان

Morning is a God's way of reminding all of us
That love and hope still exists in the world
Good morning dear. Have a lovely day

poem by wishafriend


صبح، راه و رسم خداست
یادآور میشود ما را
که عشق و امید هنوز در جهان پابرجاست
صبحت بخیر نازنین، روز تو عاشقانه

شاعر: ویشافِرِند

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.