مقالات ادبی بانک مقالات ادبی شعر شعر انگلیسی غزل غزل انگلیسی ریچارد ویلبور آدم برفی پسرک پشت پنجره سایت رسمی مجید اخشابی Literature articles literature articles bank poem English poem sonnet English sonnet Richard Wilbur snowman boy at the window majidakhshabi's official website

Snowman

Seeing the snowman all alone
In dusk and cold is more than he can bear...

آدم برفی

می نگرد آدم برفی یکه و تنها
در تاریکی و سرمایی که بیش از آن است
که تاب آورد آنها را


The small boy weeps to hear the wind prepare
A night of gnashings and enormous moan.


پسرک، گریان از شنیدن صدای باد
که برپا کرده شب ِ به هم خوردن دندانها و
زوزه های فراوانش را


His tearful sight can hardly reach to where
The pale-faced figure with bitumen eyes
Returns him such a god-forsaken stare
As outcast Adam gave to Paradise.


آه اشک آلود او به دشواری میرسد به آدم برفی
که با چهره ای رنگ پریده و آن چشمهای زغالی
می نگرد پسرک را، نگاهی خیره و از روی بینوایی
مثل نگاه آدم مطرود به بهشت، همچون نگاهی


The man of snow is, nonetheless, content,
Having no wish to go inside and die.


ولی آدم برفی راضی و خرسند است
ندارد آروزی خانه ی گرم پسر را در سر
چرا که انتهایش مرگ است


Still, he is moved to see the youngster cry.


هنوز برای دیدن گریه های پسرک می جُنبد


Though frozen water is his element,
He melts enough to drop from one soft eye
A trickle of drop at the bright pane surrounded by
Such warmth, such light, such love, and so much fear.

Poetry: Richard Wilbur


گرچه یخ زده است عناصر وجود او
آب میشود تا بیفشاند از چشم لطیف
قطره ای اشک یا بارانی نظیف
برای پسرک در پشت جام پنجره
با آنهمه گرما و نور و عشق و بیشتر دلهره

شاعر: ریچارد ویلبورگردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریره هفته نامه همراز
Email & Yahoo ID: zsoleymani38@yahoo.com

 

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.