چهار چرخ شعر دوزبانه

 

چهار چرخ

 

Four- Wheel
If patience be a virtue I'll be damned
By all the time I've spent in my pursuit
Of never knowing where I really am
Despite the hours I spend when I commute

 

ادامه مطلبچهار چرخ

اگه حوصله یه امر اساسیه
پس لعنت شدگی ِ من دائمیه
آخه همیشه وقتمو تلف کردم که بفهمم کجا هستم
اما هرگز نفهمیدم که واقعاً کجا هستم
حالا بماند که چه ساعتایی رو تو رفت و آمد سپری کردم


Lost minutes burn away before I'm there
Secluded in my silver, Ford, sedan.
Upholstered in my speeding, leather, chair
Just like the ones imported from Japan.


دقیقه های گمشده، سوخته بودن
یه چیزی مث اینکه از بین رفته باشن
قبل از اینکه من به مقصدم رسیده باشم
جدا از دیگرون، تو خودروی شخصیمم
یه فوُرد نقره ایه که روکش صندلیاش چرمیه
می تازم باهاش با سرعت غیر مجاز
مث اونایی که واردش کردن از ژاپن دور و دراز


Forbearance with a world that's gone awry
May seem the only answer now, and then
But thinking so, soon makes a man deny
Those feelings that he's prone to feel again

Impatient with the way things always are
While sitting still,.. in traffic,... in my car.


Poet of the Month
March 2011


صبر و تحمل با دنیایی که از بین رفته
به نظر میرسه تنها پاسخ سؤالای هر از گاهه
ولی افکار اینجوری بشر رو منکر میکنه
از احساس کردن عواطفی که مستعدشونه
من صبوری میکنم با چیزایی که همیشه هستن
درحالیکه هنوز توی ترافیک توی ماشینم نشستم


شعر برگزیدۀ ماه مارس سال 2011

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریرۀ هفته نامۀ همراز
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com

 

 

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.