بازی بومرنگها www.majidakhshabi.com متن دوزبانه
بازی بومرنگها

How to make a boomerang come back -- and why it works

Numerous cultures around the world used these curved throwing sticks for hunting -- most notably the Aborigine people of the Australian continent, although they developed independently in prehistoric Europe and America as well. At some point, some bright hunter discovered that if you throw one just right, it will return to the thrower's hand. And a toy legend was born...
If you want to get it to work correctly, you'll need two things: a boomerang, and a gentle breeze. Boomerang pros can adjust to almost any wind conditions, but beginners do best with light winds of a few miles per hour. Stand so the wind is blowing slightly to the right (or left) side of your face, not head on or from behind. Throw the boomerang in a flattish trajectory, not too high, and angled almost (but not quite) perpendicular to the horizon. Voila, it'll return to you (with a little practice).
As to why a boomerang comes back, to cut a longish, aerodynamics-packed story short, it's all down to the shape of the blades. Rather like tiny airplane wings, as they cut through the air they produce a sideways force that acts to steer the spinning projectile in a gentle circle.


نحوۀ کار کرد و بازگشت بومرنگ

مردمان زیادی با فرهنگهای مختلف در سراسر دنیا، از این چوبهای منحنی شکل پرتابی برای شکار کردن استفاده میکنند؛ بویژه بومیان استرالیا که در دوران ماقبل تاریخ به طور مستقل در اروپا و آمریکا پرورش یافتند. در برخی نقاط ، بعضی از شکارچیان باهوش کشف کردند که اگر این چوب را دقیقاً به سمت راست پرتاب کنید، به دست پرتاب کننده بازخواهد گشت. به این ترتیب داستان اسباب بازی شکل گرفت.

اگر میخواهید به درستی کار کند به دو چیز نیاز دارید: بومرنگ و باد ملایم. کسانی که بومرنگ باز هستند می توانند خودشان را با هر گونه شرایط وزش باد وفق دهند اما مبتدیان باید با نسیم ملایمی که با سرعت کمتر از یک مایل در ساعت میوزد همۀ تلاش خود را برای پرتاب صحیح بومرنگ انجام دهند. باید به گونه ای ایستاد که باد به آرامی به سمت راست یا چپ صورت برخورد کند نه از مقابل یا پشت سر. سپس باید بومرنگ را در مسیری صاف (نه خیلی صاف) و با زاویه ای تقریباً عمود بر خط افق پرتاب کرد. خواهید دید که با کمی تمرین، بومرنگ به سمت شما بازخواهد گشت.

درپاسخ به این سؤال که چرا بومرنگ بازمیگردد، علم آیرودینامیک آن را به طور خلاصه بیان میکند و میگوید که موارد بسیاری از جمله فرم و شکل تیغه های بومرنگ در بازگشت آن مؤثر هستند. این تیغه ها مانند بالهای یک هواپیمای کوچک هستند و هنگامیکه هوا را میشکافند، در اطراف خود نیرویی بوجود می آورند که باعث میشود بومرنگ در حالیکه به دور خود می چرخد در یک مسیر دایره وار نیز حرکت کند.


گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریره هفته نامه همراز
Email & yahoo ID: zsoleymani38@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.