چای یک فرانوشیدنی
چای یک فرانوشیدنی
15 new uses for tea
 
I get through the sleepless days of being a stay-at-home dad, freelance writer, and DIY remodeler with copious quantities of tea. I drink Celestial Seasonings Morning Thunder tea in a big beer stein, which I believe to be quite manly...

15 استفاده نوین از چای
 
روزهای بیخوابم مانند یک پدر گوشه گیر، نویسنده ای آزاد و تغییردهنده ای که کار فنی ازش می آید با مقادیر فراوان چای، سپری میشود. معتقدم برای آنکه کاملاً مردانه باشی باید چای را در یک آبجو خوری ِ دردار ِ حسابی بنوشی...I also hate to throw out anything I could reuse or recycle. So I scoured the Internet to find uses for used tea bags and tea, other than the primary functions of keeping me hydrated and awake.
We can’t vouch for all these home remedies, so let us know how they work.

از دورانداختن اشیایی که میتوانم دوباره از آنها استفاده یا بازیافتشان کنم متنفر هستم. بنابراین، به جای انجام کارهایی که مرا آبدیده و آگاه نگاه میدارد، اینترنت را زیر و رو کردم تا نکاتی را برای استفاده از چای های کیسه ای مصرف شده و خود چای پیدا کنم. ما نمی توانیم همۀ این درمانهای خانگی را ضمانت کنیم پس بیایید بفهمیم که آنها چگونه تأثیر میکنند.

1. Clean carpets: Clean up musty, dirty carpets by sprinkling dry, used green tea leaves on the carpet. Let them work their magic for about 10 minutes, then vacuum them up. Delicate Persian and Oriental rugs can also benefit from a sprinkling of tea leaves. In this case, sprinkle nearly dry, used whole tea leaves on the rugs, and gently sweep them away.

1. تمیزکردن فرشها: برای از بین بردن بوی نای و گردوغبار از روی فرشها، برگهای چای سبز مصرف شده و خشک شده را روی آنها بپاشید. اجازه بدهید ده دقیقه بمانند بعد روی فرش را جارو برقی بکشید. قالیچه های ایرانی و مشرق زمین هم می توانند از این روش بهره ببرند. در این مورد، برگهای نیمه خشک چای را روی قالیچه بپاشید و به آرامی آنها را جارو کنید.

2. Shine wood floors: The tannins in black tea can help shine and color hardwood flooring. Follow your regular floor cleaning routine by carefully rubbing some brewed tea into the floor (don’t use too much water on hardwood flooring) and letting it air dry.2. برق انداختن کفپوشهای چوبی: تانِن (اسید تانیکِ) موجود در چای سیاه می تواند به برق انداختن و رنگ و لعاب دادن کفپوشهای سخت چوبی کمک کند. مقداری از چای دم کشیده را با دقت بر روی کفپوشها بسایید و اجازه دهید که در هوای آزاد خشک شود. برای اینکار مراقب باشید که تفاله های چای، آب زیادی نداشته باشند. این کار را هر روز و به طور منظم انجام دهید.3. Polish furniture: Brewed tea also can help clean and shine wood furniture. The tannins in tea will re-color light spots and scratches in wood surfaces. Dip a soft cloth in a small amount of strongly-brewed tea, and use it to wipe down scratched tables, chairs, and more. Woodworker Jim McNamara suggested using "regular orange pekoe (Lipton's) or other dark tea" in Woodworker's Gazette.3. جلا دادن مبلمان: چای دم کشیده همچنین می تواند به تمیز کردن و برق انداختن مبلمان چوبی کمک کند. تانن موجود در چای، باعث از بین بردن لکه های رنگی و خراشیدگی روی سطوح چوبی میشود. یک پارچۀ نرم را در ظرفی که حاوی مقدار کمی ِ چای ِ خوب دم کشیده شده است فرو ببرید و میزها، صندلی ها و لوازم دیگر را کاملاً تمیز کنید. جیم مک نامارا که یک نجار است در " روزنامۀ نجار" پیشنهاد کرده بود که این کار را به طور منظم با استفاده از چای کیسه ای پرتقالی یا سایر چای های تیره رنگ انجام دهید.


4. Clean mirrors and windows: Tea can remove stubborn, greasy fingerprints from glass, and make it sparkle. Simply rub a damp teabag on the glass or fill a spray bottle with brewed tea.


4. تمیزکردن آینه ها و پنجره ها: چای میتواند جای اثرات انگشتهای روغنی و سخت را از شیشه ها بزداید و آنها را برق بیندازد. برای اینکار، یک کیسه چای دم کشیدۀ مرطوب را به آسانی روی شیشه بمالید یا یک بطری را از چای دم کشیده پُر کنید و روی شیشه اسپری نمایید.5. Clean toilet stains: Rumor has it that used tea leaves can magically remove stubborn stains in the bottom of the toilet bowl. Just leave them in the toilet for several hours, then flush the toilet and brush the bowl.5. تمیزکردن لکه های سرویس بهداشتی: میگویند که تفالۀ چای میتواند به طور معجزه آسایی لکه های کاسۀ دستشویی را که به سختی پاک میشوند، تمیز کند. فقط آنها را به مدت چند ساعت بر روی محل مورد نظر بریزید، سپس آبکشی نمایید و آن را برس بزنید.6. Soothe a sunburn: Tea can soothe sunburns and other minor burns. Dr. Oz suggests sponging sunburned skin with "cooled chamomile tea" for it's anti-inflammatory effect. Don't try this if skin is broken.6. تسکین دادن آفتاب سوختگی: چای میتواند آفتاب سوختگی و سایر سوختگی های خفیف را تسکین دهد. دکتر آز پیشنهاد میکند جوشاندۀ سردشدۀ گل بابونه را روی پوست آفتاب سوخته با اسفنج تمیز کنید که بخاطر خاصیت ضد التهابی اش مؤثر خواهد بود. اگر مشکل دیگری روی پوست وجود دارد این کار را نکنید.7. Soothe tired eyes: Warm, wet tea bags can reduce puffiness and soothe pain around tired eyes — and tea bags on your eyes look a little less ridiculous than cucumber slices.7. تسکین دادن چشمهای خسته: چای کیسه ای گرم و مرطوب می تواند پف کردگی را کاهش و درد اطراف چشمها را تسکین دهد- و میتوانید کیسه های چای را روی چشمهایتان قرار دهید که از خیار ورقه شده بر روی چشم، از تمسخر کمتری برخوردار است.8. Soothe bleeding gums: After a tooth extraction or when an older child loses a tooth, try putting a cold, wet tea bag in the mouth where the tooth was lost and bite down on it. According to the Cleveland Clinic, "The tannic acid in tea helps healing blood clots to form (blood clots function similarly to a scab on an open wound). It can reduce bleeding and soothe pain."8. تسکین دادن خونریزی لثه ها: بعد از کشیدن دندان یا هنگام افتادن دندانهای شیری، سعی کنید تا یک کیسه چای سرد و مرطوب را داخل دهان کنید، در محل افتادن یا کشیدن دندان قرار دهید و آن را گاز بگیرید. طبق گفتۀ کلینیک کلِولَند " اسید تانیک موجود در چای با لخته کردن خون، به درمان و کاهش خونریزی کمک کرده و درد آن را کاهش میدهد."9. Shine dry hair: Brewed tea makes a good conditioner for dry hair. Rinse with (unsweetened) tea and leave to dry for a while, then rinse again with water.9. درخشان کردن موها: چای دم کشیده، نرم کنندۀ خوبی برای موهای خشک بشمار میرود. موها را با چای دم کشیده (بدون قند) آبکشی نمایید و اجازه دهید که خشک شود، سپس دوباره با آب بشویید.10. Improve skin: The Mayo Clinic suggests that herbal tea ingredients chamomile and calendula can help soothe dermatitis when prepared as a topical cream. Consult with a qualified health practitioner before using these remedies.10. بهبود بخشیدن پوست: کلینیک مایو پیشنهاد میکند که اگر مواد تشکیل دهندۀ چای گیاهی بابونه و گل همیشه بهار مانند یک کرم با هم ترکیب شوند آنگاه می تواند به نرم شدن پوستهای ملتهب کمک کند. قبل از استفاده از این روش درمانی با یک پزشک واجد شرایط مشورت کنید.11. Soothe acne: Some acne sufferers swear by washing their faces with green tea because of its mildly antiseptic properties. Dr. Andrew Weil suggests washing with calendula flower tea as a natural alternative to benzoyl peroxide.11. تسکین دادن آکنه: بعضی از مبتلایان به آکنه قسم خورده اند که به دلیل خاصیت ضدعفونی کنندگی ملایم در چای سبز، صورتشان را با آن شستشو دهند. دکتر اَندرو وِیل شستشو با گلهای همیشه بهار را به عنوان جایگزین طبیعی بنزُیل پرکسید (آب اکسیژنه) پیشنهاد میکند.


12. Tenderize meat: Marinate tough meat in black tea to make it more tender.


12. نرم کردن گوشت: گوشت سفت را در چای سیاه بخوابانید تا آن را بیشتر نرم کنید.13. Add to compost: Pouring strong tea into a compost bin will help speed up the process and encourage more friendly bacteria to grow, improving the compost.13. افزودن به کود گیاهی: ریختن چای غلیظ به محلی که کود گیاهی (خاک برگ) در آنجا است روند کود شدن را تسریع می بخشد و رشد و تکمیل باکتریهای مفید به کود گیاهی را بیشتر تفویت میکند.14. Help houseplants: Occasionally use brewed tea instead of water to feed ferns and other houseplants that like rich, acidic soil. Spread used tea leaves around rosebushes, then add mulch and water. The tannic acid and other nutrients will benefit the plants. A few used teabags in the bottom of a planter can help the soil retain water, and adds valuable nutrients.14. کمک کردن به گیاهان آپارتمانی: سرخس و سایر گیاهان آپارتمانی که خاک غنی و اسیدی دوست دارند را گاهی به جای آب، با چای دم کشیده تغذیه نمایید. تفاله های چای را در اطراف بوته های رز پخش کنید، سپس (به منظور حفظ ریشۀ گیاه، نگهداری ِ رطوبت خاک و غیره) پوشال به آن اضافه کرده و بوته را آبیاری کنید.15. Dye fabrics: Green and black teas have long been used in dyes for fabric and paper, particularly for generating a beige, faux-antique look.15. رنگ کردن منسوجات: چای سبز و سیاه که به مدت زیاد در طول روز استفاده شده باشد (در قوری مانده باشد) برای رنگ کردن پارچه و کاغذ بکار میرود، بویژه برای تولید کردن محصولاتی که دارای رنگ نخودی (بِژ) باشند و قدیمی و آنتیک به نظر برسند.گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریرۀ هفته نامۀ همراز
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.