مهتاب moonlight

Moonlight

The clear sky seems to glow,
with the moon so big and bright.
Lighting up our hill sides,
with an iridescence light.


مهتاب

آسمان صاف، درخشان است
با ماهی که عظیم و تابان است
دامنه های تپه روشن است
با نوری که همانند رنگین کمان است
...
The shadows hide amongst the trees,
whilst I listen to the gentle breeze.
A night time opera in front of me,
a magical moment under a grand marquee.


سایه ها پنهان در میان درختان
و من
که گوش می سپارم به نوای نسیم مهربان
آفرینشی هنری، شباهنگام پیشاپیش من بود
لحظه ای جادویی، زیر خیمه ای باشکوه


For now I know that no man alive,
could ever produce this kind of splendor.
One in which a heart beats faster,
one which makes my heart surrender.


می دانم که هیچ کسی هرگز نمی تواند
چنین عظمتی را بیافریند
که طپش های قلبم را به سرعت بیندازد
که قلبم را به تسلیم وادار کند


The beauty within our heavens light,
fills me with a passion a deep delight.
Lakes sparkle from shore to shore,
a beauty no one could ever ignore.زیبای آسمانها سرشار می کند مرا
ز حس عمیق شادی وشعف ها
ز نورش دریاچه ها متلألئند کران تا کران
زیبایی که هیچ کسی نباشد آن را چشم پوشان


How can darkness have such a glow,
a warmth so bold to comfort our soul?
A beauty from heaven to help us believe,
a knowledge that can, make us all whole

by Bernard Howeسیاهی کجا از این روشنی ها دارد؟
شوری اینچنین پرشور، که جان را به آرامش رساند
حُسنی ز آسمان که در ایمان، یاری می دهد ما را
آگاهی ای که می تواند همه چیز باشد ما را


شاعر: برنارد هاو

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
 
مترجم مطالب اختصاصی
 
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.