مژدگانی ، بهار است
Reward ! It's Spring
مژدگانی ! بهار است
Not that winter seemed so long
بیخیال که زمستان چقدر طولانی بود
we were content together,
Our home was warm with love, it could
Withstand the fiercest weather.

 

بیخیال که زمستان چقدر طولانی بود
در کنار هم راضی بودیم و خشنود
خانه هامان مملو از گرمای عشق
تاب می آورد در برابر این سرمای زشت


Yet sometimes we would speak of spring,
Anticipate the greening
On all the views we loved so well,
Now touched with greater meaning.


ولی گاه به گاه می خواندیم از بهار
که پیش آور شود سبزه زار
همه می گفتند که عاشقیم به هم ، هرچه تمامتر
حالا هم لمس می کنیم عشق را اما عمیقتر


Today I walk in early spring
As memories come welling...
And oh, to see a crocus bloom
And you not here for telling!

Lee Avery Reed


بهار ِ نوبرانه است برای من
امروز که خاطره ها فواره می زنند
و گلهای زعفران جوانه می زنند
اما تو اینجا نیستی برای بازگفتن !


شاعر : لی آوری رید

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.