نوشته کاربران: زلزله ی آشنایی

 


چند وقت پیش شنیدم زلزله اومد، قصر شیرین لرزید. کسی چه میدونه شاید سالگرد آشنایی شیرین با فرهاد بوده اونی که لرزیده دل شیرین بوده نه قصرش ... یعنی درست همون لحظه ای که فرهاد با دل عاشق خودش از بین پرده های حریر و ابریشم سرسرا وارد میشه و شیرین با اون همه زیبایی و ابهت، یک دل نه، هزار و نهصد و چهل و هشت دل، عاشق میشه ...
نخستین بار گفتنش کز کجایی؟
بگفت از دار ملک آشنایی

حالا نمیدونم چرا توی این آشنایی وسط این سرما چرا باید مردم بی گناه ما بی خونه بشن؟
آخه رسمشه شیرین جان؟ ... نه ... این رسمشه؟
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.