هدیه 8: نجوای دوست با دوست

هدیه 8: نجوای دوست با دوست

27 دی 1391 , بازدید ها: 3 963

هرچه خواستم در وصف زیبایی کلام مهربانانه اش بنویسم نشد! نوشتم و پاک کردم و تنها [..]

هديه 3: کارتونيسم

هديه 3: کارتونيسم

26 دی 1391 , بازدید ها: 973

برای تجدید خاطره کارتون بسیار زیبایی که خانم تنهایی مقدم چندسال قبل برای تولد [..]