[همه برای یکی]

تازه متولد شده بود. والدینش با لبخند به او می نگریستند.
همه جا، بی نهایت سبز و زیبا بود.

از آواز دل انگیز پرنده ها، صدای گوش نواز چشمه، گل های رنگارنگ و عطر لطیف و روح بخششان، بهشتی بر پا شده بود.
شاخک به دنیایی که منتظرش بود، لبخند زد.
چند روز بعد از تولدش،
در حالیکه با غرور به برگهای سبز و کوچکش می نگریست، صدایی شنید که هیچ تناسبی با دنیای او نداشت.
چند مرد، با تبرهایی در دست به سمت آنها می آمدند.
شاخک نمی دانست چه خواهد شد، اما می ترسید.
ساکنان بهشت شاخک،
همه ترسان و هراسان به سویی می گریختند، اما او و خانواده اش پایی برای فرار نداشتند.

پدرش خود را خم کرد، و برگهایش را روی شاخک گرفت، تا آسیبی به او نرسد.
دیگر چیزی دیده نمی شد،
فقط صدایی گوش خراش، بر پایه های زندگی شاخک فرود می آمد.
لبخند پدرش، بوی تلخ جدایی داشت.
پدرش آرام بر زمین افتاد.
شاخک نگاهی به اطراف انداخت،
گویی تمام درختان، به خوابی عمیق فرو رفته بودند.
پسرکی جلو آمد و به پدرش گفت: ((بابا این مال من باشه؟))
و پدرش بالبخندی پذیرفت.
کودک، آرام شاخک را از خاک بیرون کشید و در آغوش گرفت.
پسرک همه جا در کنار پدرش حضور داشت، و شاخک را نوازش می کرد.
شاخک شاهد تمام مراحل نابودی خانواده اش بود.
پدر کودک، ازتکه های وجود خانواده ی شاخک، یک میز و چند صندلی ساخت.
شاخک در خانه ای زندگی میکرد، که به هر جا می نگریست به یاد مادرش می افتاد، و آخرین لبخند جانسوز پدرش.

3
3
0
3 نفر

4 نظر

 1. سلام
  ممنون.......
 2. نقل قول: رعنافرشی نوراللهی
  سلام
  ممنون.......

  سلام رعنا جان،ممنونم از نگاه زیبات.

  نقل قول: رعنافرشی نوراللهی
  سلام
  ممنون.......

  سلام رعنا جان،ممنونم از نگاه زیبات.
 3. سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خیلی ناراحت کنه؛

  سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خیلی ناراحت کنه؛
 4. نقل قول: ساچیم
  سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خیلی ناراحت کنه؛

  سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خامیلی ناراحت کنه؛ا

  باسلام،بله کاملادرسته،ممنون

  نقل قول: ساچیم
  سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خیلی ناراحت کنه؛

  سلام علیکم
  دست تون درد نکنه؛ چیزی که ما ازش لذت میبریم شاید یکی دیگه رو خامیلی ناراحت کنه؛ا

  باسلام،بله کاملادرسته،ممنون
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.