خدایا

29 مهر 1394   afsoonforootan   نوشته های کاربران, مطالب و مقالات   2 نظر   774 بازدید   |

خدایـــــــــــا !

دلــــــم كــــــه برایـــــت تنــــــگ میشــــــود ،

بــــــا آنكـــــــه میدانـــــم همـــــه جــــــــا هستـــــــی ،

امــــــا بــــــه آسمـــــــان نگـــــــاه میكنــــــم .

چــــــرا كــــه آسمـــــــــان ســــــــه نشانــــــه از تــــــــــــو دارد :

بــــی انتهاســـــــت . . .

بــــی دریــــــــغ اســــــت ،

و چــــون یـــــك دســــت مهربـــــان ، همیشـــــه بـــــالای ســـر ماســـت . . .

خدایــــــــا . . .

بــا تــــــو کـــــه باشـــــم ، تمـــــام دور هــــا نزدیکنــــد ،

و نـــــا ممکـــــن هـــــا ، ممکــــــن . . .

خـــــدای مهربـــــان !

خواندمـــــت پاسخـــــم دادی ، بـــه تـــو تکیـــه کــــردم نجاتــــم دادی ،

بــــه تــــو پنــــاه آوردم ، کفایتــــم کــــــردی . . .

خـــــدای مـــــن !

چگونـــــه نــــا امیــــد باشــــم در حالــــی کــــه تـــــو

تنهـــــا امیــــــد منــــــی . . . ؟ !

خدایـــــا !

از خیمـــــه گـــــاه رحمتـــــت بیرونمـــــان نکـــــن . . .

آمیـــــــن . . .


 


0
0
0
0 نفر

2 نظر

  1. سلام عزیزم خیلی قشنگ بود دستت دردنکنه
  2. سلام افسون جون..
    عالی بود عزیزم..
    موفق باشی
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.