جام وما: یک عمر زندگی

جام وما: یک عمر زندگی

27 دی 1391 , بازدید ها: 1014

شهرى هست كه در آن سن افراد بر طبق عمر مفيدشان حساب مى شود؛ آنجا شهر جان است؛
[..]

جام وما: آیات وابیات

جام وما: آیات وابیات

25 دی 1391 , بازدید ها: 993

قرآن، كتاب هدايت و رستگارى، كتاب راهنما و راهگشا، آياتى نورانى براى تكرار و
[..]

جام و ما : تولد آسمانی

جام و ما : تولد آسمانی

10 دی 1391 , بازدید ها: 1083

زمستون براى تو قشنگه پشت شيشه... بهارِ زمستونها براى تو هميشه تو مثل من
[..]

جام و ما: عزاپارتی

جام و ما: عزاپارتی

6 آذر 1391 , بازدید ها: 713

موسيقى يك وسيله مهم و اساسى براى ايجاد اتحاد و هماهنگى است، تا جايى كه هر
[..]