به یاد فروغ

به یاد فروغ

22 بهمن 1393 , بازدید ها: 478

کاش بودی و می دیدی دستانت سبز شده اند و...
[..]

سلام خدا

سلام خدا

14 بهمن 1393 , بازدید ها: 690

بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالیت گذاشتم...
[..]

گاه با او میگفتم...

گاه با او میگفتم...

8 بهمن 1393 , بازدید ها: 467

گاه با او میگفتم. او که چشمهایش به رنگ وحی بود و صدها مثنوی سخن در سکوتش پنهان
[..]

زندگی مثل پیچکه!

زندگی مثل پیچکه!

6 بهمن 1393 , بازدید ها: 552

هیچوقت شخصیت خودت رو برای کسی تشریح نکن، چون کسی که تو رو دوست داشته باشه بهش
[..]

دعایم کن...

دعایم کن...

2 بهمن 1393 , بازدید ها: 712

یه حق تمام داشته هایت و نداشته هایم دعایم کن...
[..]

تو  به توان عشق

تو به توان عشق

23 دی 1393 , بازدید ها: 591

تو  به توان عشق در ادامه ی مطلب...
[..]

خاطره ها

خاطره ها

22 دی 1393 , بازدید ها: 582

میرو م تا با خود همنشین شوم... تنهای تنها، با یک کاسه آش رشته ی داغ... پر از
[..]

میلاد رسول خوبی ها

میلاد رسول خوبی ها

18 دی 1393 , بازدید ها: 620

با تفنگش نتوانسته شکارم بکند... رفته با مطرب و اینترنت و ساز آمده است
[..]

طاقت ندارم

طاقت ندارم

17 دی 1393 , بازدید ها: 1231

چرا اینقدر نگاهت بی قراره چرا این خونه آرامش نداره...
[..]