انگليسي: دستكش آبی

26 مهر 1391   maryam.pourmohammadi   ترجمه شده ها, انگلیسی   0 نظر   503 بازدید   |

مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابي

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. Thee were nice children, and Miss Williams liked all them, but they often lost clothes. It was winter, and the weather was very cold. The children s mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves...
The children came into the classroom in the morning and took off and hats on hooks on the wall, and they put their gloves in coats and hats on hooks on the wall, and they put their gloves in the pockets of their coats.
Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the morning she said to the children, "Whose gloves are these?", but no one answered.
Then she looked at Disk. "Haven t you got blue gloves, Disk? "she asked him.
"Yes. miss," he answered, "but those can t be mine. I ve lost mine."خانم ويليامز يک معلم بود و در كلاسش سی دانش آموز داشت. آنها بچه های خوبی بودند و خانم ويلياميز همه آنها را دوست می داشت. اما، اغلب لباسهای خود را گم می كردند. زمستان بود و هوا خيلی سرد. مادران بچه ها هميشه آنها را با كت و كلاه و دستكشهای گرم به مدرسه می فرستاند.
بچه ها صبح به كلاس می آمدند و كت و كلاه و دستكشهایشان را در می آوردند. آنها كت و كلاهايشان را روی چوب لباسی ديوای و دستكشهايشان را در جيب كت شان می گذاشتند.
سه شنبه گذشته خانم ويليامز دو دستكش آبی كوچک روی زمين پيدا كرد. و صبح به بچه ها گفت: اين دستكشها مال كيه؟ اما هيچ كس جواب نداد.
بعد به ديک نگاه كرد و از او پرسيد: ديک، دستكشهای آبی ات را دست نكرده ای؟
او جواب داد: بله خانم، اما آن دستكشها مال من نيستند. من مال خودم را گم كردم.

به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.