شعر دوزبانه فرانسوی دوستی سایت رسمی مجید اخشابی
L'amitié
دوستی
by Françoise Hardy

 
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages
بسیاری از دوستان من از ابرها آمده اند...Avec soleil et pluie comme simples bagages
با خورشید و باران همانند بسته های ساده                               
Ils ont fait la saison des amitiés sincères
آنها فصل دوستیهای خا لصا نه را بوجود آوردند                      
La plus belle saison des quatre de la Terre
که زیباترین فصل از چهار فصل زمین است                           

Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
آنها چنان ملایمت و شیرینی دارند که از تمام چشم اندازها زیباتر است
Et la fidélité des oiseaux de passage
 
و وفاداری پرندگان مهاجر را دارند                                         
Dans leurs cœurs est gravée une infinie tendresse
 
درون قلبهایشان،مهر و محبت بی کران حک شده                               
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse
 
اما گاهی درون چشما نشان ،غم جا گرفته                                
Alors, ils viennent se chauffer chez moi
البته آنها می آیند تا خودشان را در خانه ی من گرم کنند                       
Et toi aussi, tu viendras
و تو نیز،تو خواهی آمد                                                             

Tu pourras repartir au fin fond des nuages
 
تو میتوانی از پشت ابرها برگردی                                           
Et de nouveau sourire à bien d’autres visages
و لبخندی نو باشی بر چهره های دیگران                                    
Donner autour de toi un peu de ta tendresse
به اطرافیانت کمی از مهر ومحبت خود را هدیه بده                     
Lorsqu’un autre voudra te cacher sa tristesse
درحالیکه ،دیگری سعی میکند غمش را از تو پنهان کند                

Comme l’on ne sait pas ce que la vie nous donne
همانطور که ما آنچه را که زندگی به ما عطا کرده، نمی دانیم                   
Il se peut qu’à mon tour je ne sois plus personne
ممکن است  که وقتی نوبت به من رسید،دیگر هیچ نباشم                        
S’il me reste un ami qui vraiment me comprenne
 
اگر دوستی که واقعا" مرا درک میکند،برایم بماند                                 
J’oublierai à la fois mes larmes et mes peines
یکباره اشکها و غمهایم را فراموش خواهم کرد                            
Alors, peut-être je viendrai chez toi
خب شاید نزد تو بیایم                                                   
Chauffer mon cœur à ton bois
تا قلبم را با هیزم وجودت گرم کنم

گردآوری و ترجمه: ماندانا ریاضی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.