مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com

When Mr Andrews left university, he got a good job in a big oil company,
but after he had been there for a few years, he decide that he would like a change. He also wanted to get a more important position, so that he could get more money, and perhaps also do more...interesting work, so he put an advertisement in several newspapers, saying what experience he had had, describing the kind of job he had at that time and the kind he would like to have.
One of the answer he received was from another man who was looking for a job too. This man wrote to him, 'Dear Sir. When you get a new job, please be kind enough to give my name and address to your present employer, as I have been trying to find a position like yours for a long time.'


وقتی آقای آندروز دانشگاه را تمام كرد، در يك شركت بزرگ نفتی مشغول به كار شد. اما بعد از اينكه چند سالی آنجا بود تصميم گرفت كه در كارش تغييری بدهد، همچنين خواست پست مهمتری كسب كند طوريكه بتواند پول بيشتری بدست آورده و نيز شايد كار جالبتری پيدا كند. بنابراين با گفتن تجربه ای كه كسب كرده بود و شرح نوع شغلی كه در آن زمان داشته و نوع شغلی كه دوست داشته باشد به چند روزنامه آگهی داد.
يكی از جوابهايِی كه دريافت كرد از مرد ديگری بود كه او نيز در جستجوی كار بود. اين مرد برای او نوشت: آقای عزيز، وقتی شغل جديدی كسب كردی، لطفا آنقدر مهربان باش كه اسم و آدرس مرا به كارفرمای فعلی ات بدهی چون مدت زيادی است كه به دنبال پستی مثل پست شما هستم.


 

به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.