گل درباره گلها گل رز گل بنفشه گل رزماری سخن بزرگان در مورد گل حضرت مسیح علیه السلام جبران خلیل جبران ویلیام شکسپیر ضرب المثلهای فارسی سایت رسمی مجید اخشابی Flower about flowers rose flower rosemary flower pansy flower flower quotes by famous people Issa jibran khalil jibran William Shakespeare Persian proverbs majidakhshabi's official web site
Bring Flower; Sprinkle Flower

"In this world we walk on the roof of hell gazing at flowers."
Issa.
ما در این دنیا راه نمیرویم بلکه بر بام جهنم است که قدم میگذاریم اما خیره به گلها هستیم (و جهنم را حس نمی کنیم).
حضرت مسیح علیه السلام
ادامه مطلب
If your heart is a volcano, how shall you expect flowers to bloom?
Khalil Gibran


وقتی قلبت مانند آتشفشان است چطور انتظار داری که گلها درون آن جوانه بزنند؟
خلیل جبران

________________________________________________________________________________________

There is rosemary, that's for remembrance: and there is pansies, that's for thoughts.
William Shakespeare


گل رزماری برای یادگاری است و گل بنفشه برای اندیشه.
ویلیام شکسپیر

_________________________________________________________________________________________

"The world is a rose; smell it and pass it to your friends."
Persian Proverb


"دنیا مانند یک گل رز است؛ آن را ببوی و برای دوستت بگذار." (این خانه را بگذار و بگذر)
ضرب المثل فارسی


1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.