مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com

Mrs Robinson was a teacher in a school in a city in America.
She had boys and girls in her class, and enjoyed teaching them, because they were quick, and because they thought about everything carefully...
Once day she said to the children. 'People in a lot of countries in Asia wear white clothes at funerals, but people in America and in Europe wear clothes when they' re happy.
What colour does a woman wear in this country when she marries Mary?'
Mary said,' White, Miss, because she’s happy'.
That’s good, Mary, ' Mrs Robinson said. You’re quite right. She wears white because she’s happy.'
But then one of the boys in the class put his hand up.
'Yes, Dick! Mrs Robinson said. 'Do you want to ask something?'
'Yes, please, Miss,' Disk said. 'Why do men wear black in this country when they marry, Miss?'خانم رابينسون معلم يك مدرسه خيلي بزرگ در يكي از شهرهاي آمريكا بود.
او در كلاسش شاگردهاي دختر و پسر زيادي داشت و چون آنها خيلي تيزهوش بودند و هميشه راجع به همه چيز با دقت فكر ميكردند،‌ از تدريس به آنها لذت مي برد.
يك روز به بچه ها گفت: مردم بسياري از كشورها ي آسيايي در تشيع جنازها لباس سفيد مي پوشند،‌ اما مردم آمريكا و اروپا موقع شادي لباس سفيد مي پوشند. مري زني كه در اين كشور ازدواج مي كند چه رنگي مي پوشد؟
مري گفت: سفيد خانم، زيرا او شاد است.
خانم رابينسون گفت: درسته مري،‌ كاملا حق با شماست. چون او شاد است لباس سفيد مي پوشد.
اما بعد يكي از پسرهاي كلاس دستش رو بالا برد.
خانم رابينسون گفت: بله،‌ ديك. چيزي مي خواهي؟
ديك گفت: بله،‌ خانم،‌ ببخشيد،‌ در كشور ما مردها موقع ازدواج سياه مي پوشند؟

به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی
ايميل: s_parsa19@yahoo.com
شناسه ياهو:s_parsa19

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.