یاهو اخبار داغ مطالب داغ خبرهای یاهو مریم مقدس کلیسا نقاشی بیلبورد کلیسای ماتئوز این د چرچ سیتی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news yahoo news virgin mary church imagine billboard St. Matthews-in-the-City Church majidakhshabi's official website
Church sparks controversy with billboard
New billboard depicts Virgin Mary holding a pregnancy test
کلیسا گفتگو در مورد بیلبورد جدیدی که مریم مقدس را با تست بارداری ِ "مثبت" ترسیم کرده بود، آغاز کرد.
این بیلبورد جدید اما بحث انگیز، چهره ی مریم مقدس را همراه با کلمه ی "مثبت" نشان میدهد... 
A controversial new billboard shows the Virgin Mary holding a pregnancy test with a "positive" reading.
The billboard, called "Mary is in the pink," was purchased by the St. Matthews-in-the-City Church in Auckland, New Zealand.
The church says the billboard featuring the revered religious figure aimed to "avoid the sentimental [and] trite" and "spark thought and conversation." It bears no text.
This billboard is only the latest in a string of provocative, holiday-themed billboards for the church, according to local TV station 3 News.
Vicar Glynn Cardy said that this year St. Matthews wanted to focus on what it was like for a real mother with a real child. "It's about a real pregnancy, a real mother and a real child. It's about real anxiety, courage and hope."
On the church's website, St. Matthews says the lack of text on the billboard is intended to provoke thought: "We hope to do so with an image and no words. We invite you to wonder what your caption might be."
کلیسا گفتگو در مورد بیلبورد جدیدی که مریم مقدس را با تست بارداری ِ "مثبت" ترسیم کرده بود، آغاز کرد

این بیلبورد جدید اما بحث انگیز، چهره ی مریم مقدس را همراه با کلمه ی "مثبت" نشان میدهد. این بیلبورد که "مریم سالم و سرحال است" نام دارد توسط کلیسای اس تی ماتئو این د ِ چِرچ سیتی در اُکلند، واقع در جزیره ی نیوزیلند خریداری شد. مقامات کلیسا میگویند که این بیلبورد با ترسیم کردن یک چهره ی مذهبی و مقدس و با عدم نوشتن متن، قصد دارد تا از احساسات و معمولی بودن دوری کند و باعث ایجاد تفکر و گفتگو (درمیان مردم) شود. به گزارش پایگاه خبری تلویزیون محلی، نیوز3، از مجموعه ی بیلبوردهای تحریک کننده با موضوع تعطیلات کریسمس که به کلیسا اهدا میشود، فقط همین بیلبورد، آخرین ِ آنها بود. ویکار گِلین کاردی که از مقامات کلیسای مذکور است گفت که امسال این کلیسا قصد داشت تا براثری که شبیه مادر و فرزندی واقعی است، تمرکز کند. وی ادامه داد: "این بیلبورد درباره ی یک بارداری واقعی، یک مادر واقعی و یک فرزند واقعی است. درباره ی یک اشتیاق، شهامت و امیدی حقیقی است." در وب سایت این کلیسا آمده است که کوتاهی متن این بیلبورد به منظور برانگیختن این تفکر انتخاب شده است که: "ما به ترسیم چنین نقاشیهای بدون متنی امیدواریم. شما را به تفکر درمورد شرح خود بر این بیلبورد دعوت میکنیم."
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.