نام هندو متن دوزبانه
نام هندو
Indian girls shed 'unwanted' names

MUMBAI, India (AP) — More than 200 Indian girls whose names mean "unwanted" in Hindi have chosen new names for a fresh start in life...

285 دختر هندی نامهای "ناخواسته" را کنار گذاشتند

مومبای، هندوستان (آسیوشیتد پرس)- بیش از دویست دختر هندی که نامهایشان در زبان هندی، به معنی "ناخواسته" یا "به درد نخور" میباشد، برای شروعی تازه در زندگی، نامهای جدیدی انتخاب کردند...
285 Indian girls shed 'unwanted' names

MUMBAI, India (AP) — More than 200 Indian girls whose names mean "unwanted" in Hindi have chosen new names for a fresh start in life.
A central Indian district held a renaming ceremony Saturday that it hopes will give the girls new dignity and help fight widespread gender discrimination that gives India a skewed gender ratio, with far more boys than girls. The 285 girls — wearing their best outfits with barrettes, braids and bows in their hair — lined up to receive certificates with their new names along with small flower bouquets from Satara district officials in Maharashtra state.285 دختر هندی نامهای "ناخواسته" را کنار گذاشتند


مومبای، هندوستان (آسیوشیتد پرس)- بیش از دویست دختر هندی که نامهایشان در زبان هندی، به معنی "ناخواسته" یا "به درد نخور" میباشد، برای شروعی تازه در زندگی، نامهای جدیدی انتخاب کردند. یک حوزۀ مرکزی در هندوستان، روز شنبه مراسم تغییر نام را برگزار کرد و امیدوار است که به دختران شأن و منزلتی نوین عطا کند و به بحث تفاوت جنسیتی گسترده که هندوستان را به جنسیت انحرافی پسر به دختر منسوب میکند، کمک کرده باشد. دویست و هشتاد و پنج دختر- ملبس به بهترین لباسهایشان و با موهای کلیپس زده و گیس بافت و پاپیون شده- همراه با دسته گل، برای دریافت شناسنامه هایشان با نامهای جدید از دست مقامات حوزۀ ساتارا واقع در ماهاراشترا، صف کشیدند.


In shedding names like "Nakusa" or "Nakushi," which mean "unwanted" in Hindi, some girls chose to name themselves after Bollywood stars such as "Aishwarya" or Hindu goddesses like "Savitri." Some just wanted traditional names with happier meanings, such as "Vaishali," or "prosperous, beautiful and good." "Now in school, my classmates and friends will be calling me this new name, and that makes me very happy," said a 15-year-old girl who had been named Nakusa by a grandfather disappointed by her birth. She chose the new name "Ashmita," which means "very tough" or "rock hard" in Hindi.
The plight of girls in India came to a focus after this year's census showed the nation's sex ratio had dropped over the past decade from 927 girls for every 1,000 boys under the age of 6 to 914. Maharashtra state's ratio is well below that, with just 883 girls for every 1,000 boys — down from 913 a decade ago. In the district of Satara, it is even lower, at 881.


در پی کنار گذاشتن نامهایی مانند "ناکوسا" یا "ناکوشی" که در زبان هندی به معنای "ناخواسته" یا "به درد نخور و اضافی" میباشند، بعضی از دختران نام ستارگان بالیوود مانند "آیشواریا" یا الهگان هندو مانند "ساویتری" را برای خود برگزیدند. بعضی دیگر فقط نامهای سنتی با معانی شادتر را انتخاب کردند، مانند "وایشالی" یا " موفق، زیبا و خوب". دختری 15 ساله که به نام مادربزرگش یعنی ناکوسا خوانده میشد گفت: "حالا در مدرسه، همکلاسیها و دوستانم مرا با نام جدید صدا میزنند و این مرا خیلی خوشحال میکند." او نام "آشمیتا" را برگزیده است که در زبان هندی به معنای "بسیارمقاوم" یا "سنگ سخت" میباشد.
این مشکل دختران هندی بعد از سرشماری انجام شده در سال جاری مورد تمرکز قرار گرفت. این سرشماری نشان میداد که طی یک دهۀ گذشته، نسبت جنسی ملی، از 927 نفر دختر به ازای هر 1000 نفر پسر زیر شش سال، به 914 نفر کاهش پیدا کرده است. این نسبت در منطقۀ ماهارشترا کاهش بیشتری داشته، یعنی درحالیکه طی یک دهۀ گذشته به ازای هر 1000 نفر پسر، 913 نفر دختر وجود داشته، حالا به ازای هر 1000 نفر پسر، 883 نفر دختر وجود دارد. تعداد دختران در منطقۀ ساتارا حتی به 881 نفر رسیده است.


Such ratios are the result of abortions of female fetuses, or just sheer neglect leading to a higher death rate among girls. The problem is so serious in India that hospitals are legally banned from revealing the gender of an unborn fetus in order to prevent sex-selective abortions, though evidence suggests the information gets out.
Part of the reason Indians favor sons is the enormous expense of marrying off girls. Families often go into debt arranging marriages and paying for elaborate dowries. A boy, on the other hand, will one day bring home a bride and dowry. Hindu custom also dictates that only sons can light their parents' funeral pyres. Over the years, and again now, efforts have been made to fight the discrimination.


چنین نسبتهایی نتیجۀ سقط جنینهای حاصل از ازدواج فامیلی یا نادیده گرفتن محض دختران است که منجر به افزایش میزان مرگ و میر در میان آنها میشود. این مسئله در هندوستان آنقدر جدی است که قانون، بیمارستانها را از فاش کردن جنسیت جنین منع کرده تا از سقط جنینی که بر پایۀ انتخاب جنسیتی است جلوگیری کند، هرچند که آثار و نشانه های ظاهری مادر، این اطلاعات را برملا میکند. بخشی از علتهای پسر دوستی (پسر سالاری) در هندوستان بخاطر گرانی مخارج شوهر دادن دختران میباشد. خانواده ها اغلب برای برگزاری مراسم عروسی و تهیۀ جهیزیۀ پر زرق و برق، بدهکار و مقروض میشوند. از طرف دیگر، پسر در یک روز صاحب همسر و وسایل زندگی میشود. همچنین، طبق آیین مردم هندوستان، فقط پسرها میتوانند خرمن هیزم را برای سوزاندن والدینشان روشن کنند. طی سالهای گذشته و دوباره حالا، برای مبارزه با این تبعیض جنسیتی تلاشهایی صورت گرفته است.

"Nakusa is a very negative name as far as female discrimination is concerned," said Satara district health officer Dr. Bhagwan Pawar, who came up with the idea for the renaming ceremony.
Other incentives, announced by federal or state governments every few years, include free meals and free education to encourage people to take care of their girls, and even cash bonuses for families with girls who graduate from high school.
Activists say the name "unwanted," which is widely given to girls across India, gives them the feeling they are worthless and a burden.
"When the child thinks about it, you know, 'My mom, my dad, and all my relatives and society call me unwanted,' she will feel very bad and depressed," said Sudha Kankaria of the organization Save the Girl Child. But giving these girls new names is only the beginning, she said.
"We have to take care of the girls, their education and even financial and social security, or again the cycle is going to repeat," she said.


دکتر باغوان پاوار، مسئول بهداشت و سلامت منطقۀ ساتارا که پیشنهاد برگزاری مراسم تغییر نام را ارائه کرده گفت: "ناکوسا یک نام بسیار منفی میباشد، آنقدر که تبعیض جنسیتی مؤنث در آن دخیل بوده است."
سایر انگیزه های اعلام شده از سوی دُوَل مرکزی یا منطقه ای، شامل تغذیه و آموزش رایگان است که مردم را به مراقبت از دخترانشان ترغیب میکند، حتی پرداخت پاداش به خانواده هایی که دخترانشان از دبیرستان فارغ الحتصیل میشوند، جزیی از این انگیزه ها میباشند.
حامیان این طرح میگویند نام "ناخواسته" که به تعداد زیادی از دختران هندی داده شده بود باعث میشد که آنها احساس بی ارزشی و سربار بودن کنند. سودا کانکاریا عضو "نهاد حفاظت از کودک دختر" گفت: " وقتی کودک به این فکر میکند که مادرم، پدرم و همۀ خویشان و افراد جامعه، مرا "ناخواسته" صدا میزنند، احساس بدی خواهد کرد و افسرده میشود. اما انتساب نامهای جدید به این دختران، تازه آغاز راه است. ما باید از دختران، شرایط آموزشی آنها و حتی امنیت مالی و اجتماعی آنها مراقبت کنیم در غیر اینصورت، این چرخه دوباره تکرار میشود."


گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی

مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریریۀ هفته نامۀ همراز

مسئول انجمن شعر

Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.