سال نو سال نو اسلامی تقویم گرگوری تعیین ماه نو عربستان سعودی محرم دهمین روز ماه محرم حضرت محمد (ص) امام حسین (ع) مسلمانان شیعه مسلمانان سنی سایت رسمی مجید اخشابی New year Islamic new year Gregorian calendar determining the new year Saudi Arabia muharram month 10th day of muharram month Prophet Mohammad Imam Hussain Shia Muslims Sunni Muslims majidakhshabi's official website

Islamic New Year

The Hijri New Year, also known as Islamic new year is the day that marks the beginning of a new Islamic calendar year, and is the day on which the year count is incremented. The first day of the year is observed on the first day of Muharram, the first month in the Islamic calendar.
 

Date with respect to Gregorian calendar

Since the Islamic year is 11 to 12 days shorter than the Gregorian year, the Islamic new year does not come on the same day of the Gregorian calendar every year. While some Islamic organizations prefer determining the new month (and hence the new year) dates by local sighting of the moon, most Islamic institutions and countries, including Saudi Arabia, follow astronomical calculations to determine future dates of the Islamic calendar.
The event also commemorates the death of Prophet Mohammed’s grandson Imam Hussein who, along with his family and followers, was killed in the battle of Karbala in 680 which took place on the tenth day of the month of Muharram.
The Shia Muslims celebrate the day with public enactments of grief while the Sunni Muslims celebrate the occasion on a quieter note with silent offerings to Imam Hussain.


سال نو اسلامی

سال نو هجری که به سال نو اسلامی هم شناخته میشود، روزی است که آغاز سال نو اسلامی را طبق تقویم نشان میدهد و به عدد سال، افزوده میشود. اولین روز سال، مصادف با اولین روز ماه محرم که اولین ماه سال نو اسلامی است، میباشد.

گذشت روزگار با احترام به تقویم گِرگوری

از زمانیکه سال اسلامی، 11 ماه کمتر از سال گرگوری شده است سال نو اسلامی،دیگر مطابق با روزهای سال گرگوری نیست. درحالیکه برخی از کشورها ترجیح میدهند تاریخ شروع ماه نو را با دیدن هلال ماه در کشورشان تعیین کنند، اکثر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، برای تعیین کردن تواریخ آتی تقویم اسلامی، از محاسبات نجومی پیروی میکنند. همچنین، یاد بود مرگ نوۀ حضرت محمد (ص)، امام حسین (ع) که به همراه خانواده و یارانش در سال 680 هجری قمری در جنگ کربلا کشته شدند، در دهمین روز ماه محرم برگزار میشود. مسلمانان شیعه، مراسم این روز با غصه و اندوه که به یک قانون همگانی تبدیل شده است برپا میکنند، درحالیکه مسلمانان سنی با حالتهایی از سکوت و خاموشی مراسم چنین روزی را به پا میدارند.


گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریره هفته نامه همراز
مسئول انجمن شعر
Email & Yahoo ID: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.