یاهو اخبار داغ مطالب داغ اسکی روی صخره خاموش کردن انبار کاغذ رعیت خیزران تعطیلی مدرسه خیال پردازی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news Rock slide Hot off the presses Citizen cane School closure Flight of fancy

Hot off the presses
 
French firemen try to extinguish a fire at a warehouse stocking rolls of paper for a local paper maker in Forest-sur-Marque, France. The fire destroyed the hangar, though no casualties were reported...خاموش کردن انبار کاغذ
این آتش نشان فرانسوی سعی میکند آتش ناشی از انبار کاغذ که متعلق به یک کارخانۀ محلی در فورست سور مارکه، در فرانسه میباشد را خاموش کند. آتش، انبار را تخریب کرده اما هیچ کسی زخمی نشده است.


***************************************************************************************
یاهو اخبار داغ مطالب داغ اسکی روی صخره خاموش کردن انبار کاغذ رعیت خیزران تعطیلی مدرسه خیال پردازی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news Rock slide Hot off the presses Citizen cane School closure Flight of fancy

Rock slide
Freeride skiers carve their way down a steep slope of crushed rocks, in the western Austrian village of Haiming
اسکی روی صخره
اسکی بازان آزاد، در روستای هایمینگ واقع در غرب اتریش، مسیرشان به سمت پایین که شامل یک سراشیبی تند با صخره های درهم تنیده است را (با چوبهای اسکی) میخراشند.
***************************************************************************************
یاهو اخبار داغ مطالب داغ اسکی روی صخره خاموش کردن انبار کاغذ رعیت خیزران تعطیلی مدرسه خیال پردازی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news Rock slide Hot off the presses Citizen cane School closure Flight of fancy

Citizen cane
In this photo, the hand of sugar cane worker Isaias is covered by ash as he works on a field near Retalhuleu, Guatemala. Sugar is Guatemala's most important agricultural export, and the country is the fifth-largest sugar exporter in the world. Sugar cane workers earn around $8 per day.

رعیتِ خیزران
در این عکس، دست کارگر نیشکر چین به نام "ایزایاس" نشان داده شده است که پوشیده از خاکستر میباشد. وی روی یک زمین نیشکر واقع در کشور گوآتمالا کار میکند. شکر، مهمترین محصول کشاورزی و صادراتی گوآتمالا به حساب می آید و این کشور در میان صادرکنندگان شکر در جهان، دارای رتبۀ پنجم میباشد. کارگران نیشکر چین روزانه در حدود 8 دلار دریافت میکنند.
***************************************************************************************
یاهو اخبار داغ مطالب داغ اسکی روی صخره خاموش کردن انبار کاغذ رعیت خیزران تعطیلی مدرسه خیال پردازی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news Rock slide Hot off the presses Citizen cane School closure Flight of fancy
School closure
A Roma girl looks out from a window in Inke, Hungary. The children in the village have been forced to stay at home because the gas utility canceled service to their school due to unpaid bills, leaving the building without heat.

تعطیلی مدرسه
این دختر بچۀ رُمی که ساکن روستای اینک واقع در مجارستان میباشد از پنجره به بیرون نگاه میکند. بچه های این روستا مجبورند که در خانه بمانند زیرا خدمات گاز رسانی به مدرسه شان به علت عدم پرداخت قبوض، لغو شده و ساختمان مدرسه بخاطر نبود وسایل گرمایشی، متروک شده است.
***************************************************************************************
یاهو اخبار داغ مطالب داغ اسکی روی صخره خاموش کردن انبار کاغذ رعیت خیزران تعطیلی مدرسه خیال پردازی سایت رسمی مجید اخشابی Yahoo hot topics hot news Rock slide Hot off the presses Citizen cane School closure Flight of fancy

Flight of fancy
Birds take to the air as a helicopter flies over the Swiss Parliament building transporting the Christmas tree for the Federal Square in Bern, Switzerland.

خیال پردازی
با پرواز هلی کوپتر بر فراز ساختمان مجلس سوئیس، به منظور انتقال دادن درخت کریسمس به میدان فدرال واقع در شهر برن، پرندگان هم دل به آسمان میزنند.


گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریریه هفته نامه همراز
مسئول انجمن شعر
Email & Yahoo ID: zsoleymani38@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.