محله بنده نواز سایت رسمی مجید اخشابی شعر دوزبانه

Kind to inferior neighbourhoo

This is a world of hierarchy;
This is a world of inequality;
This is a world of curiosity;
This is a world of ignominy!

...
محلۀ بنده نواز

اینجا دنیای حاکمان است و نابرابری
دنیای شرم است و کنجکاوی
ولی


But
This is also a world of charity;
This is also a world of purity;
This is also a world of morality;
This is also a world of bravery!


اینجا دنیای خلوص و شفقت هم هست
دنیای پاکی و شجاعت هم هستThis is a world of joys and woes;
This is a world of friends and foes;
This is a world of sharing and greed;
This is a world of loving and hatred.


اینجا دنیای شادی ها و غصه ها
دوستی ها و دشمنی هاست
دنیای بهره ها و طمع ها
عشق ها و نفرت هاست
ولی


This is a world of aligning with Nature;
This is a world of realizing God;
This is a world of accepting God’s ways.


اینجا دنیای همسویی با طبیعت
پی بردن به خدا
و
دریافت راه خدا هم هست


So,
Let us rethink, amend our ways;
Let us toil with a purpose for the race;
Let us keep a smiling face;
Let us spend usefully, the rest of our days
!
Dr John Celes


پس
بیائید به راهمان فکر کنیم
راهمان را تهذیب کنیم
بیائید با مقصود، برای این رزمگاه
به سختی کار کنیم
بیائید چهره هامان را خنده رو نگه داریم
بیایئد روزهای باقی را با سودمندی بسپاریم


شاعر: دکتر جان کِلِس

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی

مسئول انجمن شعر و مترجم مطالب اختصاصی

Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.